Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786254173776
13669552
Uygulama Örnekleriyle Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar-1
Uygulama Örnekleriyle Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar-1
294.00
Günümüzde insan-mekân etkileşiminden dolayı ortaya çıkan doğal ve beşerî problemlerin temel kaynağı, insanın mekânla ilgili yetersiz ve onu çok fazla tanımayan uygulamalarıdır. Öyle ki Japonya'da meydana gelen 2011 Büyük Doğu Japonya Depremi'nden sonra Japonlar, bunun temel sebebinin Japonların mekâna ilişkin bilgilerindeki yetersizlik olduğunu vurgulamışlardır. İnsan-mekân etkileşimi konusunda geçmiş 30 yılda yaptıkları hatalardan birinin de lise coğrafya dersini zorunlu olmaktan çıkarıp seçmeli ders yapmaları olduğunu düşünerek 2022 yılından geçerli olmak üzere gelecekteki Japon neslinin aynı hatayı yapmaması ve insan-mekân etkileşimi ve ilişkilerini daha doğru bilgi ve temellere oturtabilmek adına lise coğrafya dersini tekrar zorunlu dersler arasına almışlardır. Kısaca gelişmiş ülkelerde coğrafya biliminin ve dersinin önemi, ülkemizdeki uygulamaların aksine giderek artmaktadır.
İşte bu kaynak eser, coğrafya eğitiminin ülkemizdeki farklı okul düzeylerinde bir nebze de olsa özellikle öğretmenlerin ihtiyacı olan sınıf içi uygulamaları kapsayacak şekilde geliştirildi. Kitabın bölümlerinde ele alınan her yeni yaklaşımda; yaklaşık %60 oranında teorik içeriğe, %40 oranında da öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları nasıl yapacağına dair kazanım odaklı etkinliklere yer verilmiştir. Bu uygulamalar kitabın her bölümüyle ilgili olarak hem ilkokul hem ortaokul hem de lise düzeyinden örnekleri içermektedir. Ayrıca yeni neslin dijital yerli özellikleri ve öğrenme stillerinin teknoloji ile sıkı bağlantısı düşünüldüğünde, coğrafya eğitimini teknoloji ile entegre etmek kaçınılmaz bir zaruret olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle coğrafya eğitimi-eğitim teknolojisi ilişkisinden yola çıkılarak özellikle Uygulama Örnekleriyle Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar I kitabında yer alan bölümler teknolojiyle doğrudan ve dolaylı bağlantısı olan kitap bölümlerine ayrılmıştır. Uygulama Örnekleriyle Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar II kitabı ise eğitim yaklaşımları arasından coğrafya eğitiminde en iyi uygulanabilecek diğer öğrenci merkezli yöntemleri kapsamaktadır. Bu kapsamlı kitabın gerek akademide çalışan gerekse farklı okul düzeylerinde görev yapan coğrafya eğitimcileri, sosyal bilgiler eğitimcileri ve sınıf öğretmenleri ile bunların eğitim fakültelerinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine faydalı bir eser olması beklenmektedir.
Kapat