Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Yaşar Yücel

1934 yılında Urfa'da doğmuş olan Prof. Dr. Yaşar Yücel, orta öğrenimini Ankara Gazi Lisesi'nde tamamladıktan sonra, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne girerek, 1958 yılında Tarih Bölümü'nü bitirmiştir. Askerlik görevini takiben 1960 yılında adı geçen Fakültenin Yeniçağ Tarihi Kürsüsü'ne Asistan olarak girmiştir.

1963 yılında, "Ankara Savaşına Kadar Candarlıoğulları Beyliği" adlı tezi ile "Pekiyi" dereceyle "Edebiyat Doktoru" unvanını almıştır. "Kadı Burhaneddin Ahmed" konulu tezi ile Doçentlik sınavına giren Dr. Yaşar Yücel, 11.11.1969 tarihinde "Üniversite Doçenti" unvanını almış, 20. 12. 1969 tarihinde de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi Kürsüsü Doçentliğine atanmıştır.

10.2.1975 tarihinde Yeniçağ Tarihi Kürsüsü'ne Profesör olarak atanan Yaşar Yücel, 1.6.1977 tarihinde ise aynı Fakültenin Dekanlığına getirilmiştir. 7. 11. 1980 tarihinde yapılan seçimle ikinci defa Dekan olmuş, 31.8.1982 tarihinde ise, Ankara Üniversitesi Rektörü'nün teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun onayı ile yeniden Dil ve Tarih Coğrafya Fakültenin Tarih Bölümü Başkanlığını da yürütmüştür.

1978 yılında Türk Tarih Kurumu üyesi olan Prof. Dr. Yaşar Yücel, Kurumun Yönetim Kurulu'nda görev yapmış, 1983-1992 yılları arasında da Kurum başkanlığı görevini yürütmüştür.

Prof. Dr. Yaşar Yücel, 1977-1980 tarihlerinde Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, 1977-1981 tarihlerinde ÜSYM Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin kurucuları arasında bulunan Prof. Dr. Yaşar Yücel, 1976 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile bu Fakültenin Tarih Bölümü Başkanlığını da yürütmüştür.

Prof. Dr. Yaşar Yücel, 1980-1981 yıllarında istek üzerine çeşitli Üniversite ve Askerî Okullarda "Atatürk" hakkında konferanslar vermiş, "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri" nin yeniden basımını organize etmiştir.

Prof. Dr. Yaşar Yücel, 1982 yılı içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile "Millî Komite" üyeliğine seçilmiştir.

Prof. Dr. Yaşar Yücel, evli ve iki çocuklu olup, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

YAYINLANMIŞ ESERLERİ VE MAKALELERİ

 • Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti, (1344-1398), Ankara 1970.
 • XII-XV. Yüzyıl Kuzeybatı Anadolu Tarihi, Çobanoğulları-Çandaroğulları. Ankara 1980.
 • Timur'un Dış Politikasında Türkiye ve Yakındoğu, Ankara 1980.
 • (Yay.), Kitâb-ı Müstetâb, Ankara 1974.
 • (Yay.), Kitâb-u Mesâlihi'l Müslimîn ve Menâfi'il Mü'minîn, tıpkıbasım, Ankara 1980.
 • (Yay.), Kitâb-u Mesâlihi'l Müslimîn ve Menâfil'il Mü'minîn, Metnin Türk Harflerine Çevirisi ve Değerlendirilmesi, Ankara 1981.
 • (Yay. ), 1640 Tarihli Es'âr Defteri, Tıpkıbasım, Ankara 1981.
 • (Yay.), 1640 Tarihli Es'âr Defteri, Metnin Türk Harflerine Çevirisi ve Değerlendirilmesi, Ankara 1982.
 • Osmanlı İmparatorluğunda Desantralizasyon'a (Adem-i Merkeziyet) ait Bazı Gözlemler, Belleten 152, Ankara 1974.
 • XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İdarî Yapısında Taşra Ümerasının Yerine Dair Düşünceler, Belleten sayı 163, Ankara 1977.
 • Yeni Bulunan II. Osman Adına Yazılmış Bir "Zafernâme", Belleten 170, Ankara 1979.
 • Zafernâme, Tıpkıbasım, Ankara 1983.

* Kaynak: Türk Tarih Kurumu: Kuruluş Amacı ve Çalışmaları / Fahri Çoker.- Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1983.- (Türk Tarih Kurumu Yayınları XVI.Dizi-Sa. 48)

Yaşar Yücel - Yazarın kitapları

Kapat