Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786257845526
13677936
Üniversitelerin Son Bir Ayı
Üniversitelerin Son Bir Ayı
510.00
Birikim kişi, toplum, halk, kurum, devlet veya milletin davranışlarıyla oluşur. Bu birikim, yapıp edilenlerden oluştuğu gibi onların anlamlandırılması ve değer yargılarının oluşmasını da içerir. Böylece kişilerin, toplumların, kurumların, devletlerin veya milletlerin kültürü de şekillenenir. Çalışmanın amacı da yükseköğretim kültürü ve yükseköğretim siyasetinin oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için de, basta İstanbul Üniversitesi olmak üzere diğer üniversitelerle ilgili çıkarılan 7141 Sayılı 09.05.2018 tarihli Kanun öncesinde yaşananları konu edilmiştir. Üniversitelerimizdeki birikimi ve üniversite kültürünü doğrudan etkileyen bu yükseköğretim kanununun nasıl çıkarıldığını, konuyla ilgili milletvekillerinin hangi görüşleri belirttiğini, kamuoyunun nasıl bilgilendirildiğini ve bilgilendirenlerin neler yazdığını, üniversite çalışanlarının ve sivil toplum kuruluşlarının uyarılarını ve üniversitelerin sorunlarını bu metinde bulabilirsiniz. Kanun Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni kapsamıştır. Bu eserde belirtilen kanunun çıkarılması sürecinde yaşananlar konu edilmiştir. İlk bölümde yükseköğretim ile ilgili kavramlar açıklanarak anlam birliğinin sağlanması amaçlanmıştır. İkinci bölümde üniversitelerle ilgili kanunun hazırlandığı ortam ve bu kapsamda yükseköğretim siyasetindeki öncelikli alanlar aktarılmıştır. Daha sonraki bölümde çıkarılan kanunun hazırlanmasından resmi gazetede yayınlanana kadar geçen süreç ile ilgili zamansal akış temel alınarak basına yansımış haberler sunulmuştur. İlgili Kanunun komisyon görüşmeleri ve Meclis görüşmelerinin tutanakları ise süreci ve üniversitelerle ilgili bir kanunun nasıl çıkarıldığını ortaya koymaktadır. Konuyla ilgili kişi, sivil toplum kuruluşları ve kurumların çeşitli kaynaklarda yer alan görüşleri de bir bütün olarak sunulmuştur. Bilimsel bir anlayışla yazılmış bu kitapta, tüm süreç değişik açılardan ele alınarak değerlendirilmiş, üniversite kültürü ve birikimi bağlamında irdelenmiştir. Bununla birlikte metinde, kanunun çıkartılma süreci ile ilgili bazen duygusal ifadeleri bazen de bilimsel tespitleri içeren değerlendirmeler vardır. Söz konusu kanun etrafında yaşananların topluca sunulduğu bu eserin yüksekögretim kültürü ve siyasetinin oluşumuna katkı sağlaması ve tarihe bir not düşülmesi ümit edilmektedir.
Kapat