Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786254271687
13669411
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
182.00
Bu kitabın öncelikli amacı, eğitim profesyonelleri adaylarına Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine ilişkin temel bir bilgi çerçevesi sağlamaktır. Nitekim bugünün öğretmen adayları, geleceğin öğretim ve okul liderleri olacaktır. Henry Mintzberg'in Örgütler ve Yapıları isimli klasik eserindeki özgün anlatımıyla bir örgütün yapısı, “basitçe iş gücünün özgün görevlere ayrıldığı ve sonra bunlar arasında koordinasyonun sağlandığı yolların toplamı” şeklinde ifade edilebilir. Okullar gibi oldukça uzmanlaşmış ve profesyonel çalışanlar istihdam eden örgütler için baskın koordinasyon mekanizması, becerilerin standartlaştırılması iken anahtar tasarım değişkeni, eğitimdir. Eğitim ve öğretim programları vasıtasıyla ve yaygın olarak örgüte katılmadan önce gerçekleştirilen bu formel süreci örgütsel modellerin, normların ve değer sisteminin içselleştirildiği doktrinleme takip etmektedir. Bu doğrultuda elinizdeki kitabı, öğretmenlik mesleğini birkaç yıl icra ettikten sonra tekrar incelemeniz hâlinde, teori ve pratiğin ne kadar iç içe geçmiş olduğunu veya birbirinden ne kadar kopuk olduğunu fark edeceğinizi öngörmekteyiz.
Kitabın temel önermesi; kâğıt üzerinde mükemmel bir sistemin işlevselliğinin ancak ve ancak operasyonel birimlerin faaliyetleriyle belirleneceği şeklinde özetlenebilir. Bunun için ise yapısal ve teknik bakış açısından daha fazlasına ihtiyaç vardır. Bu kapsamda ilk iki bölümde; Türk eğitim sisteminin teşkilat yapısı ve yasal dayanakları, cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi sonrasında yaşanan değişimler doğrultusunda açıklandıktan sonra, üçüncü bölümde, sosyal bir sistem olarak okul kavramsallaştırılmıştır. Yönetim süreçleri ve teorilerinin ele alındığı dördüncü bölümü, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin rol ve davranışlarını konu edinen iki ayrı bölüm takip etmiştir. Yedinci ve sekizinci bölümler, okul yönetiminin sosyolojik ve psikolojik boyutlarına odaklanırken okul-toplum ilişkileri ayrı bir bölüm altında incelenmiştir. Onuncu bölümde, okulda eğitim-öğretim hizmetlerinin yönetimi; on birinci bölümde, eğitim-öğretimde standartlar ve etik ilkeler; on ikinci bölümde, Türk eğitim sisteminde yaşanan güncel sorunlar ve son bölümde, okul ve eğitim yönetiminde teknoloji, akıllı sistemler ve gelecek konularına yer verilmiştir.
Eğitim örgütlerini anlamak açısından başlangıç niteliğindeki bu eserin faydalı olması dileğiyle…
Kapat