Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Doğan Kuban

Mimarlık tarihçisi. Türk Anne ve Baba'dan, 8 Nisan 1926, Paris / Fransa doğdu. Mimar olan dayısı Emin Onat’ın teşvikiyle mimarlık eğitimi aldı. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdikten sonra Fakültenin Mimarlık Tarihi Bölümü’nde asistan oldu. 1950’lerde İtalya’ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Kuban, Türkiye'ye döndükten sonra ha­zırladığı “Osmanlı Dini Mimarisinde İç Me­kân Teşekkülü, Rönesansla Bir Mukayese” adlı yapıtıyla 1958'de doçent oldu. 1962’de Fulbright bursuyla konuk öğretim görevlisi olarak ABD’deki Michigan Üniversitesinde bulundu. 1960’lar ve 1970’lerde belli süreler boyunca Harvard Üniversitesinin bursuyla Washington DC’deki Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesinde araştırma çalışmaları yaptı. 1965’te “Anadolu Türk Mimarlığının Kaynak ve Sorunları” adlı çalışmasıyla profesör oldu. 1973-76 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesinde dekanlık yaptı. İTÜ Mimarlık Fakültesinde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsünün kurulması için çalışan Kuban, 1974’te kuruluşu tamamlanan enstitünün başkanlığını yürüttü. 1981’de Anıtlar Yüksek Kurulu’nun başkan yardımcılığına getirildi ve kurulun dağıldığı 1983 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1987-88'de de Suudi Arabistan'da Dammam'daki Kral Faysal Üniversitesi'nde ders verdi. .Onarım ve koruma konusuyla da ilgilendi. İstanbul' daki Kalenderhane Camisi'nin onarım çalış­malarını yönetti. Ağa Han Mimarlık Ödülü Yürütme Komitesi üyesi olan Kuban; Türk, İslâm, Anadolu mimarlığı ve sanatını konu alan kitaplar ve makaleler yayımladı. Çalışmalarında Türk sanatı ve mimarlığının özgün bir yaratı alanı olarak görülmesi gerektiğini öne sürdü.

Batılı araştırma­cıların İslam sanatını homojen bir bütün gibi görüp ele almalarının yanlış bir yakla­şım olduğunu, aynı dini paylaşmalarına karşın çeşitli İslam ülkeleri sanatlarının hem tarihsel hem de coğrafi farklılıklar gösterdiğini savundu. Bunların, dolayı­sıyla da Türk sanatının, yerel bir çeşitleme olarak değil, kendi gelişme koşulları içinde değerlendirilmesi gereken bir olgular siste­mi olduğu belirtti. Bu düşünceleri­ni hem yapıtlarında, hem de çeşitli dış ülkelerde yaptığı konuşmalarda ve verdiği derslerde yaymaya çalıştı. 1980'de Pakistan'ın Lahor kentinde yapılan "İslam Ülkeleri Koruma" konulu uluslararası kongreye UNESCO uzmanı olarak katıldı. 1986'da Ankara'da düzenlenen 1. Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienali'nde Türkiye Grubu başkanlığı ve sergi düzenleyiciliği görevlerini üstlendi. Cumhuriyet gazetesinin Bilim Teknik ekinde haftalık yazılar yayımladı.

“Kuban’ın asıl amacı, Sinan’dan yola çıkarak, klasik Osmanlı mimarlığına ilişkin kuramsal ve kavramsal bir çerçeve oluşturmak, bu üslûbu tanımlamak, ona varan süreci açıklamak ve onu gerek İslami kültürlerle gerekse Bizans ve Rönesans mimarlığıyla karşılaştırmak; kısaca yıllardır kurduğu anlatısını tüm boyutlarıyla okuyucuya açmak.” (Günkut Akın, Sinan’ın Sanatı ve Selimiye üzerine)

ESERLERİ: (Alfabetik)

 • Osmanlı Dini Mimarisinde İç Me­kân Teşekkülü -  Rönesansla Bir Mukayese (1958), 
 • 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul, 1997
 • Batıya Göçün Sanatsal Evreleri, İstanbul, 2009
 • Çağdaş Bir Gelecek İçin Türkiye'nin Bağımsızlık Savaşı, İstanbul , 2010
 • Çağdaşlaşma Sancıları, İstanbul, 2011
 • Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları, İstanbul, 2009
 • Cehaletten Kavramlara, Kavramlardan Kurumlara Çağdaşlaşma Sancıları, İstanbul , 2011
 • Cennetin Kapıları - Gates of Paradise, İstanbul, 2014
 • Cumhuriyet Kazanımları, Ankara, 2014
 • Divriği Mucizesi. Selçuklular Çağında İslam Bezeme Sanatı Üzerine Bir Deneme, İstanbul, 1999
 • Doğan Kuban Yazıları Antolojisi 1 : Sanat Mimarlık Toplum Kültürü Üzerine Makaleler , İstanbul, 2015
 • Doğan Kuban Yazıları Antolojisi 2, İstanbul, 2016
 • Domes : A Journey Through European Architectural History, Bern, 2012
 • From Byzantion to Istanbul 8000 Years of a Capital, İstanbul, 2010
 • Gelecek Geleceği Sorgulamayan Toplumların Geleceği, İstanbul , 2011
 • İstanbul 1600 Yıllık Bir Müzedir
  Kent ve Mimarlık Üzerine İstanbul Yazıları, İstanbul, 2020
 • Istanbul An Urban History : Byzantion, Constantinopolis, Istanbul, İstanbul, 1996
 • İstanbul Bir Kent Tarihi, İstanbul, 2004
 • İstanbul Mimarlık Rehberi (1-5 Cilt Takım Kutulu), İstanbul, 2016
 • İstanbul Yazıları, İstanbul, 2010
 • İzmir ve Ege'den Mimari İzlenimler Kaybolan bir Geçmişten Görüntüler (Mimari Çizimler ), İzmir, 1994
 • Kaybolan Kent Hayalleri : Ahşap Saraylar, İstanbul , 2001
 • Kendini Öğrenemeyen Toplum, İstanbul , 2013
 • Kent ve Mimarlık Üzerine İstanbul Yazıları, İstanbul , 1998
 • Lao Tzu Tao Yolu Öğretisi : Tao Te Ching’in Yorumsal Çevirisi, İstanbul, 2013
 • Mimarlık Kavramları, İstanbul , 1973
 • Mimarlık Kavramları Mimarlığın Kuramsal Sözlüğüne Giriş, İstanbul, 2014
 • Mimarlık Kavramları. Tarihsel Perspektif İçinde Mimarlığın Kuramsal Sözlüğüne Giriş., İstanbul, 1998
 • Osmanlı Mimarisi, İstanbul, 2007
 • Osmanlı Dini Mimarisinde İç Me­kân Teşekkülü -  Rönesansla Bir Mukayese (1958), 
 • Osmanlı Sarayları Kaybolan Kent Hayalleri, İstanbul, 2010
 • Osmanlı'nın İstanbul'u, , 2013
 • Ottoman Architecture, İstanbul, 2010
 • Ottoman Palaces Vanished Urban Visions, İsanbul, 2010
 • Ottoman's Istanbul, , 2013
 • Sanat Tarihimizin Sorunları, İstanbul, 1975
 • Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul, 2008
 • Sinan : An Architectural Genius, Bern, 1999
 • Sinan'ın Sanatı ve Selimiye, İstanbul, 1998
 • Sinan's Art and Selimiye, İstanbul, 1997
 • Tarihçi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu : Kuram ve Uygulama, İstanbul , 2000
 • The Miracle of Divriği : an essay on the Art of Islamic ornamentation in Seljuk Times, İstanbul, 2001
 • The Turkic Speaking Peoples : 2,000 Years of Art and Culture from Inner Asia to the Balkans, Munich, 2006
 • The Turkish Hayat House, İstanbul, 1995
 • Toplarönü İstanbullu Doğan Kuban ve Boğaziçi, İstanbul, 2010
 • Türk Ahşap Konut Mimarisi 17. - 19. Yüzyıllar, İstanbul, 2017
 • Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme (1954),
 • Türk Hayatlı Evi, İstanbul, 1995
 • Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, İstanbul , 2010
 • Türkçe Konuşanlar : Asya’dan Balkanlar’a 2000 Yıllık Sanat ve Kültür, İstanbul, 2007
 • Turkish Culture and Arts, İstanbul, 1986
 • Türkiye'de Kentsel Koruma Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, İstanbul, 2010
 • Umutsuzluk Yakışmaz, İstanbul, 2018
 • Vanished urban visions : wooden palaces of the Ottomans, İstanbul , 2001
 • Visions from a Vanishing Past Arhiectural Drawings from Izmir and Western Anatolia, İzmir, 1994
 • Yarını Baştan Tanımlamak, İstanbul , 2014
 •  
 • Nehir Söyleşi;
 • Bir Rönesans Adamı Doğan Kuban Kitabı, İstanbul, 2007
 • Armağan:
 • Prof. Doğan Kuban'a Armağan, İstanbul, 1996

KAYNAKÇA: “Kuban, Doğan” (Büyük Larousse, c. 12,s. 7123, 1986), “Kuban, Doğan” (Ana Britannica, c. 14, s. 27-28, 1987), Deniz Mazlum - Kutgün Eyüpgiller - Zeynep Ahunbay / Prof. Doğan Kuban'a Armağan (1996),“Doğan Kuban ile ‘Sinan’ın Sanatı ve Selimiye’ Adlı Kitabı Üzerine Söyleşi” (Mimarlık, sayı: 284, 1998), Doğan Kuban / Divriği Mucizesi (1999), Günkut Akın / Prof. Dr. Doğan Kuban Sinan’ın Sanatı ve Selimiye’ye Eğiliyor Bu Kez (Cumhuriyet Kitap, 27.5.1999), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013). 

Doğan Kuban - Yazarın kitapları

45 Kayıt bulundu Toplam 3 Sayfa << < 1 2 3 > >>
45 Kayıt bulundu Toplam 3 Sayfa << < 1 2 3 > >>
Kapat