Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9789750407598
13692636
Ticari ve Finansal Bilgi Üretim ve Paylaşımı
Ticari ve Finansal Bilgi Üretim ve Paylaşımı
49.00
Günümüzün ekonomik ve toplumsal hayatında bilginin rolü, gelişen teknoloji ve küreselleşmeyle birlikte giderek daha da fazla önem kazanmakta ve etkileri giderek daha fazla alana nüfuz etmektedir. Buna paralel olarak, bilginin kaynakları, içeriği ile kapsamı ve üretilen bilgilerin türü giderek farklılaşmakta ve çeşitliliği de artmaktadır. Bilgi üretimine temel teşkil eden verilerin ve bu verilerin işlenmesiyle üretilen bilginin seçimi, elde edilmesi, derlenmesi, kullanımı, bu veri ve bilginin niteliği ve niceliği, aktarımı, paylaşımı ve saklanması üretilen bilginin türü ve içeriğine göre çeşitlilik gösteren birçok konuyu ortaya çıkarmaktadır. Mal ve hizmet üretiminde önemli bir üretim faktörü olarak yerini alan bilgi, ekonomik ve ticari hayata içkin olan belirsizliklerin yol açabileceği problemleri azaltıp karar alma süreçlerini daha etkin hale getirerek teknolojik gelişmelere ve nitelikli bilgi üretimine zemin hazırlamaktadır. Bu sayede, ekonomik ve toplumsal değişim ve dönüşüme ve ekonomik performansın iyileştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda bilgi, faaliyetlerin ve karar süreçlerinin koordinasyonunda ve dolayısıyla örgütlerin, piyasaların ve bir bütün olarak ekonominin işleyişinde kritik bir öneme sahiptir. Bu kitapta finansal ve ticari bilgi üretim faaliyetlerinin tarihsel gelişimi, konuyla ilgili teorik ve ampirik literatür ve konunun hukuki boyutu incelenmiştir. İçindekiler; Ticari ve Finansal Bilginin Ekonomik Hayattaki Rolü ve Önemi Bilgi Üretim Faaliyetinin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durum Teorik ve Ampirik Literatür Ticari Kredilerin Rolü ve Önemi Türkiye'de Ticari Kredilerin Önemi Ticari ve Finansal Bilgi Üretimi, Depolanması ve Paylaşılması ile İlgili Hukuki Durum
Kapat