Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786051703091
13677338
Matematik Öğretiminin Temelleri: İlkokul
Matematik Öğretiminin Temelleri: İlkokul
275.00
Bu kitabın birinci bölümü olan Matematik Öğretimi ve Öğretim Yöntemleri bölümünde, ilkokul matematik öğretimi ve öğretim yöntemlerine ilişkin genel bir kuramsal çerçeve sunulması, bu kuramsal çerçevenin öğretmenler ve öğretmen adayları için hazırlanan örneklerle ve etkinliklerle açıklanması amaçlanmıştır. Daha sonraki bölümde ilkokul matematiğinin yapı taşlarından biri olan sayılar ve dört işlem öğretimi, etkinlikler ve senaryolar eşliğinde okuyucuya sunulmuştur. Üçüncü bölüm matematik öğretiminin kalbi olan problem çözme öğretimidir. Lester'in (1994) belirttiği gibi "problem ve problem çözme" kavramları öğrenilmiş kuralların basit bir şekilde hatırlanmasını ya da uygulanmasını gerektiren durumlardan daha fazlasıdır. Bu bölümde ilkokulda işe koşulabilecek problem türleri, problem çözme modelleri ve stratejileri örneklerle hem öğretmenlere hem de öğretmen adaylarımıza sunulmuştur. Dördüncü bölümde kesir kavramı ve rasyonel sayı arasındaki fark, kesrin taşıdığı anlamlar üzerinde yoğunlaşarak kesirlerin öğretimi yer almıştır. Beşinci bölümde ölçme sisteminin tarihsel gelişimi ile paralel olarak ölçülerin öğretiminin nasıl olması gerektiği yine etkinlik ve senaryolar eşliğinde okuyucuya sunulmuştur. Altıncı bölümde bireylerin kendilerini çevreleyen dünyayı anlamalarına ve yorumlamalarına, etraflarında yer alan nesneleri tanımalarına ve sınıflandırmalarına, nesneler arası ilişkiler kurma ve çıkarımda bulunmalarına olanak sağlayan matematiğin önemli alanlarından biri olan geometri ve öğretimi yer almaktadır. Yedinci bölümde veri öğrenme içerisinde yer alan konuların ilkokul düzeyinde nasıl verilmesi gerektiğine ilişkin örnek etkinliklere yer verilmiştir. Sekizinci bölümde ise, işlenecek konulara ek bir konu olarak düşünülmeden, öğrencilerin matematiği daha anlamlı öğrenebilmeleri için bir araç olarak ele alınması gereken erken cebir öğretimi üzerine odaklanılmıştır. Dokuzuncu bölümde çocukların gerçek yaşam problemlerini çözerken matematiği kullanmalarına odaklanan matematiksel modelleme uygulama örnekleri okuyucuya sunulmuştur. Onuncu bölümde ilkokulda matematik başarısını ölçme ve değerlendirmeye, on birinci bölümde ise ilkokul matematik eğitiminde teknoloji kullanımı ve dijital öyküleme örneklerine yer verilmiştir. Son bölüm olan on ikinci bölümde matematiğin diğer disiplinlerle olan ilişkisi, evrimsel ve gelişimsel yönleri ile matematiğin toplumdaki rolü ve öğrencilerin matematik başarılarını arttırmak için ilkokulda matematik tarihinin araç olarak nasıl kullanılabileceğine ilişkin örneklere değinilmiştir.
Kapat