Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Kredi Görüşü - Teori ve Kanıtlar Üzerine Bir İnceleme M. Kutluğhan Sav

Kredi Görüşü - Teori ve Kanıtlar Üzerine Bir İnceleme

Liste Fiyatı : 50,00 TL
9786052096291
13677788
Kredi Görüşü - Teori ve Kanıtlar Üzerine Bir İnceleme
Kredi Görüşü - Teori ve Kanıtlar Üzerine Bir İnceleme
50.00
Para otoriteleri, para politikasının yürütülmesinde başarılı olmak için politika­larının ekonomi üzerindeki etkileri ve bu etkilerin zamanlaması açısından doğru değerlendirmelere sahip olmak zorundadır. Bu ise para politikasının hangi meka­nizmalar yoluyla ekonomiyi etkilediğinin anlaşılmasına bağlıdır. Para politika­sının ekonomiyi etkilediği kanallar konusunda birbirleriyle rekabet halinde olan görüşler vardır. Para politikasının para arzı yoluyla mı, yoksa kredi temin edilebi­lirliği yoluyla mı çalıştığı sorusu; para politikasının yürütülmesi konusunda farklı görüşlere yol açmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinde literatürde ve piyasa katılımcıları arasın­da farklı bir görüş ortaya çıkmıştır. Bu görüş; para stokunun ve faiz oranının finansal piyasalar ve reel kesim arasındaki bağları yeterince yansıtmadıklarını id­dia etmekte, kredilerin konjonktürdeki ve özellikle para politikasının etkilerinin reel ekonomiye aktarımındaki rolünü vurgulamaktadır. Bu kitap, literatürde kredi görüşü veya ödünç verme görüşü olarak geçen pa­rasal aktarma mekanizmasının teorik ve ampirik yönlerini incelemek üzere yazıl­mıştır.
Kapat