Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Te­oman Er­gül,1937 yı­lın­da İs­tan­bul'da doğ­du.1959'da An­ka­ra Hu­kuk Fa­kül­te­si'ni bi­tir­dik­ten son­ra Kı­zıl­te­pe ve Gördes C. Sav­cı­lık­la­rın­da bu­lun­du.1970 yı­lın­dan ­be­ri ser­best avu­kat ola­rak ça­lış­ıyor. YAZARIN DİĞER KİTAPLARI Nurbanu, Selim ile Nurbanu, İşgal, Altının Laneti
Kapat