Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL

1970 yılında doğdu. 1991 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde ‘‘Cumhuriyet Devrinde Eski Şiirimize Bakışlar (Yahya Kemal Beyatlı, Abdülhak Şinasi Hisar, Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar)’’ konulu Yüksek Lisans tezini ve Yeni Türk Edebiyatı’nda Boğaziçi ve Boğaziçi Medeniyeti (Eren Yayınları, İstanbul 2005) konulu Doktora tezini tamamladı. Türk Romanında İttihat ve Terakki 1908-2004 (Temel Yayınları, İstanbul 2005) adlı çalışmasıyla Doçent, Yeni Türk Edebiyatı’nda İstanbul Adaları (Eren Yayınları, İstanbul 2010) adlı çalışmasıyla Profesör unvanını aldı. Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yapmakta ve Yeni Türk Edebiyatı sahasındaki araştırmalarına devam etmektedir.

 

1-Kitaplar:

1-Yeni Türk Edebiyatı’nda Boğaziçi ve Boğaziçi Medeniyeti, Eren Yayınları, İstanbul 2005.

2-Türk Romanında İttihat ve Terakki (1908-2004), Temel Yayınları, İstanbul 2005.

3-Yeni Türk Edebiyatında İstanbul Adaları, Eren Yayınları, İstanbul 2010.

4-Bekir Fahri (İdiz) Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Eren Yayınları, İstanbul 2011.

5-Ahmet Hamdi Tanpınar Araştırmaları Ömrün Gecesinde Sükût, Dergâh Yayınları, İstanbul 2014.

 

2 - Makaleler:

1-“Cengiz Aytmatov’un ‘Yüzyüze’ Adlı Hikâyesi”, Türk Edebiyatı, nr. 234, Nisan 1993, s. 49-51.

2-“Aysche (Ayşe) Adlı Roman Üzerine Bir İnceleme”, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türklük Araştırmaları Dergisi, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1995, s. 349-352.

3-“Tanzimat Dönemi Yazarları ve Çamlıca”, İlmî Araştırmalar, nr. 8, İstanbul 1999, s. 145-176.

4-“Halide Edib Adıvar’ın Millî Mücadele Dönemi Hatıralarının Edebî Eserlerine Aksi”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, nr. 3, İstanbul 2000, s. 227-248.

5-“Mektuplarda Edebiyat Dünyamız I: Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Mektupları”, İlmî Araştırmalar, nr. 13, İstanbul 2002, s. 85-110.

6-“Abdülhak Hâmid’in Hatıralarının Düşündürdükleri”, Dergâh, nr. 143, Ocak 2002, s. 15-18.

7-“Metinlerarası İlişkiler Metoduna Göre Selim İleri’nin Kırık Deniz Kabukları Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme”, İlmî Araştırmalar, nr. 15, İstanbul 2003, s. 39-52.

8-“Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Roman ve Hikâyelerinde Kıyafet-Karakter İlişkisi Üzerine Bir Deneme”, Doğumunun Yüzüncü Yılında Ahmet Hamdi Tan-pınar, Kitabevi Yay., İstanbul 2003, s. 79-87.

9-“Ahmet Hamdi Tanpınar ve İstanbul’un Fethi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 32, Sayı: 3, Temmuz 2003, s. 62-71.

10-“Abdülhak Hâmid Tarhan ve Abdülhak Şinasi Hisar’ın Kaleminden Ahmet Vefik Paşa”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 33, Sayı: 2, Nisan 2004, s. 53-59.

11-“Edebiyatımızda Süleymaniye”, Bir Şaheser Süleymaniye Külliyesi,

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2007, s. 31-56.

12-“Ömer Seyfettin’in Eserlerinde II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki”, Bilig, II. Meşrutiyet ve Türk Dünyası Özel Sayısı, Ankara, nr. 47, Güz 2008, s. 121-147.

13-“Tanpınar’ı Günlüklerin Işığında Okumak”, Hürriyet Gösteri, İlkbahar (Mart-Nisan-Mayıs 2008), nr. 293, s. 138-141.

14-“Bir Saltanatın Güzelliğinden Nuran’a: Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’da Sevilen Kadın Tipi” Zeynep Kerman Kitabı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010, s. 254-263.

15-“Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Işık, Renk ve Manzara Cenneti: Boğaziçi”, Ahmet Hamdi Tanpınar Kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2010, s. 289-305.

16-“Refik Halit Karay’ın Eserlerinde II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki”, Türklük Bilimi Araştırmaları, nr. 30, Niğde 2011, s. 209-232.

17-“Tanpınar’ın Kültür ve Sanat Dünyasında Paris”, Türk Kültürü İncelemeleri, nr. 25, İstanbul 2011, s. 127-150.

18-“Üdebâ-yı Nisvânın Yardımcısı Ahmet Midhat Efendi ve Fatma Aliye Hanım”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, nr. 48, Erzurum 2012, s. 191-216.

19-“Mehmet Kaplan’ın Genç Araştırmacılara Söyledikleri”, Mehmet Kaplan Kitabı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2012, s. 581-590.

20-“Büyük Portreler Galerisi Beş Şehir”, Zeynep Kerman Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 2013, s. 235-248.

21-“Bir Hesaplaşmanın Romanı Mel’un ve Selim İleri’nin Oyunbozanlığı”, Dergâh, nr. 286, İstanbul 2013, s. 15-18.

22-“Suskunlar Romanında Ses ve Musiki”, İnci Enginün Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 2014, s. 359-374.

22-“Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay’ın Günlükleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Okuma Denemesi”, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2014, s. 161-177.

24-“Selim İleri yahut İstanbul Üzerinden Sanatkâr Benliğin İnşası”, Dergâh, nr. 300, İstanbul 2015, s. 22-23.

 

3-Sempozyum Bildirileri:

1-“Türk Romanında Boğaziçi (1870-1950)”, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 20. Yüzyılda Türk Romanı Sempozyumu, 19-21 Nisan 2000. (Kubbealtı Akademi Mecmuası, Nisan 2007, Yıl: 36, Sayı: 142, s. 71-85.)

2-“Çay, Ahmet Haşim ve Çaynâme”, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türk Kültüründe Ayrıntılar: Çay Sempozyumu, 8-9 Kasım 2001. (Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ocak 2008, Yıl: 37, Sayı: 145, s. 46-53.

3-“Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Roman ve Hikâyelerinde Savaş Mağduru Çocuklar”, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Savaş Çocukları: Öksüzler ve Yetimler Sempozyumu, 31 Ekim-1 Kasım 2002.

4-“Yahya Kemal ve ‘Bir Ulu Rüyayı Görenler Şehri’ Üsküdar”, I. Üsküdar Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2003, Bildiriler Kitabı, İstanbul 2004, Cilt II, s. 482-488.

5-“Denemelerde Üsküdar Yahut Mekânın Şiiriyyeti”, II. Üsküdar Sempozyumu, 12-14 Mart 2004, Bildiriler Kitabı, İstanbul 2005, Cilt II, s. 178-188.

6-“Edebiyatçılarımızın Dolmabahçe Sarayı’na Dair Hatıraları”, Dolmabahçe Sarayı’nın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 23-25 Kasım 2006, Bildiriler Kitabı, İstanbul 2007, Cilt I, s. 237-246.

7-“Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Üsküdar”, IV. Üsküdar Sempozyumu, 3-5 Kasım 2006. Bildiriler Kitabı, İstanbul 2007, s. 543-560.

8-“Turan Oflazoğlu’nun Eserlerinde Sinan ve Süleymaniye”, Süleymaniye Sempozyumu, İstanbul, 23-25 Kasım 2006. (Baskıda)

9-“Tarihten Romana İttihat ve Terakki”, Yıldız Üniversitesi, Yüzüncü Yılında Meşrutiyet ve Sanat Uluslararası Sempozyumu, 30-31 Ekim 2008. (İJT Publications, Paris 2008, s. 143-156.)

10-“Yeni Türk Edebiyatında İstanbul Adaları”, I. İstanbul Adaları Sempozyumu, 3-6 Ekim 2013.

 

4-Yayın Tanıtmaları:

1-“Eserden İnsana: Âli’ye Mektuplar Dolayısıyla”, Türk Edebiyatı, nr. 231, Ocak 1993, s. 57-59.

2-“Bir Sanatkârın Mektupları” (Tanpınar’ın Mektupları Dolayısıyla), Türk Edebiyatı, nr. 236-237, Haziran-Temmuz 1993, s. 55-56, s. 46.

3-“Şiirin Ölümsüz Sesinde İstanbul”, Yedi İklim, nr. 94, Ocak 1998, s. 63-64.

4-“Kültür Sanat Dünyamızda Yahya Kemal Beyatlı Üzerine”, Türk Edebiyatı, nr. 306, Nisan 1999, s. 58-59.

Murat Koç - Yazarın kitapları

Kapat