Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular Nuray Ekşi

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular

Liste Fiyatı : 20,37 TL
Taksitli fiyat : 9 x 2,67 TL
9786053777830
13308420
Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular
Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular
Beta Yayınevi
20.37
Türk mevzuatında son yıllarda yoğun bir şekilde gerçekleştirilen değişiklik çalışmaları vatandaşlık hukuku ve yabancıların taşınmaz mal edinmesi alanlarında da etkisini göstermiştir. 12.6.2009 tarihinde 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (TVK) yürürlüğe girmiş ve 1964–2009 yıllan arasında yürürlükte kalan 403 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Mülga 403 sayılı TVK'nın birçok hükmü 5901 sayılı TVK'da yer almamakta ve bu Kanun Türk vatandaşlık hukukunda daha önce mevcut olmayan bazı yenilikler getirmektedir. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlan doğrultusunda, kanunkoyucu tarafından yabancılann taşınmaz mal edinmesine ilişkin yasal düzenlemelerde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. Aynca Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun 3/d maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine, Türk hukukunda ilk defa yabancı yatınmcılann Türkiye'de kurduklan veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mal edinimi özel olarak düzenlenmiştir. Yabancı yatırımcılar tarafından ve yabancı sermaye ile Türkiye'de kurulan veya iştirak edilen tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mal iktisabına ilişkin olarak 2008 yılında 5782 sayılı Kanun ile Tapu Kanununun 36. maddesine getirilen hukmun ardından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, aynı yıl Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmeliği hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur. Kitap bu basısında, Anayasa Mahkemesi kararlan ile mevzuat değişiklikleri metne işlenmiş; mevzuat değişiklikleri sebebiyle yeni konu başlıkları belirlenmiş ve yararlanılan kaynaklar güncellenmiştir.
Kapat