Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Uygulamadaİflas Yolu ile Adi Takip Filiz Berberoğlu Yenipınar

Uygulamada İflas Yolu ile Adi Takip

Liste Fiyatı : 99,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 12,98 TL
9789750260742
13313899
Uygulamada İflas Yolu ile Adi Takip
Uygulamada İflas Yolu ile Adi Takip
Seçkin Yayıncılık
99.00
Kitapta, İcra ve İflas Kanunu'nun 154 – 183. maddeleri arası; İflas Takiplerinde Yetkili Merci - İflas Yoluyla Adi Takip - İflas Talebi ve Müddeti - Talebin Geri Alınması ve Yenilenmesi - Yargılama Usulü - Muhafaza Tedbirleri - Masrafların Peşin Verilmesi - Defter Tutulması – Neticeleri - Devam Müddeti - Kanun Yollarına Başvurma - İflas Tarihi - İflas Kararının Tebliği ve İlanı - Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri - Takibin Kabulü Şartları - Haciz Yolu ile Takip: Ödeme Emri - Borca İtiraz - İtirazın İncelenmesi - İmzaya İtiraz - Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti - Uygulanacak Diğer Hükümler - İflas Yolu ile Takip - Ödeme Emri - İtiraz veya Şikayet - İflas Davası - İtiraz veya Şikayet Olunmaması - İtiraz veya Şikayet Olunması - İstirdat Davası - Uygulanacak Hükümler - Müşterek Hükümler - Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler - Birden Fazla Borçlu Bulunması - Doğrudan Doğruya İflas Halleri - Evvelce Takibe Hacet Kalmaksızın İflas - Alacaklının Talebi - Borçlunun Müracaatıyla - Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin İflâsı - Reddolunan Miraslar - Usul - İflasın Kaldırılması – Reddolunmuş Bir Miras Tasfiyesinin Durdurulması konu başlıkları halinde incelenmiştir.

Güncel Yargıtay kararları, uygulamadan örnek dilekçeler, bilirkişi raporları ile yasa yolu incelemesinden geçerek kesinleşmiş ilk derece hukuk mahkemeleri kararları inceleme konusu yapılmıştır.

Konu Başlıkları:
Usul ve Yargılama Esaslarına İlişkin Genel Bilgiler
Güncel Yargıtay Kararları (İİK. m. 154 – m. 183) İçtihatlı Mevzuat İncelemesi
Uygulamadan Konularına Göre Tasniflenmiş Örnekler
Kapat