Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Uygulamacılar İçinİcra ve İflas Suçları El Kitabı İsmail Ercan Uygulamacılar İçinİcra ve İflas Suçları El Kitabı İsmail Ercan

Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Suçları El Kitabı

Liste Fiyatı : 75,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 9,83 TL
9789750230738
13289613
Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Suçları El Kitabı
Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Suçları El Kitabı
Seçkin Yayıncılık
75.00
İcra ve iflas suçları", ceza hukuku ile icra ve iflas hukukunun ortak kümesinde yer alan deyim yerindeyse devekuşu gibi ne deve ne de kuş sayılan kendine özgü bir disiplindir. Uygulamada çok yoğun olarak başvurulan bu alanda derli toplu bir mevzuat olmadığı gibi birçok konuda da belirsizlik bulunmaktadır. Söz gelimi zincirleme suç, aynı veya farklı nev'i den fikri içtima gibi hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalı olduğu gibi, Ceza Muhakemesi Yasası hükümlerinin ne derece uygulanacağı da tartışmalıdır. Bu çalışmamızda uygulamadaki önemi de gözetilerek icra ve iflas suçları irdelenmeye çalışılmış, yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunulmuş; avukatların dilekçe yazarken, iddia veya savunmalarını sunarken, yargıçların ise tensip yaparken veya hüküm kurarken nerelere dikkat etmeleri gerektiği özellikle vurgulanmıştır.

Konu Başlıkları:
Ödeme Taahhüdünü İhlal
Nafaka Yükümlülüğünü İhlal
Alacaklıyı Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltme
Ticareti Usulsüz Terk Etme
Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma
Haciz İhbarnamesine Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma
Sermaye Şirketinin İflasını İstememe
Mal Varlığında Sonradan Oluşan Artışın Bildirilmemesi
Çocuk Teslimi veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Emrine Aykırı Davranma
Ticari İşletme Yöneticisinin İşletme Borcunu Ödememesi
Aczine Kendi Eylemiyle Neden Olma veya Kötüleşen Durumunu Bilerek Daha Çok Ağırlaştırma
İflas ve Konkordato İşlerinde Özel Çıkar Sağlanması
Konkordatoda veya Yeniden Yapılandırmada Yetkili Kimseleri Hataya Düşürme Ya Da Bu Kurumların Koşullarına Uymama
Kiralayanın Hapis Hakkının İhlali
Tahliyesi Gereken Taşınmazı İşgal Ettirme Suçu
Hakkında Aciz Belgesi Alınmış Borçlunun Asgari Ücretin Üstünde Kalan Gelirini Yatırmaması
Müflisin Mallarını vermeme
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi
Hükmen Teslim Edilen Yere Yeniden El Atma
İlam Hükmüne Aykırı Davranma
Artırmadan Çekilme veya Artırmaya Katılmama
Mal Beyanında Bulunmama
Kapat