Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1 (Kanunlar) İzzet Özgenç

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1 (Kanunlar)

Liste Fiyatı : 99,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 12,98 TL
9789750260100
13296446
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1 (Kanunlar)
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1 (Kanunlar)
Seçkin Yayıncılık
99.00
Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın yirmibeşinci basısı, kapsamında yer alan kanunlara, son olarak 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra, 16.4.2020 tarihli ve 7244 sayılı Kanunla (RG: 17 Nisan 2020/31102) çeşitli Kanunlarda yapılan değişiklikler işlenerek hazırlanmıştır. Kitapta kanunların genel gerekçelerine ve özellikle Türk Ceza Kanununa ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporlarına ve her bir maddeye ilişkin gerekçe metinlerine güncellenmiş haliyle yer verilmiştir. Özellikle Türk Ceza Kanununda sistematik ve içerik bakımından yapılan köklü değişiklikler karşısında, madde metinlerinin gerekçeleri ile birlikte yayımlanmasında büyük bir yarar olduğu düşünülmüştür. Konu Başlıkları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türk Ceza Kanunu Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Çocuk Koruma Kanunu Terörle Mücadele Kanunu Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Adlî Sicil Kanunu Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu Basın Kanunu Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çek Kanunu Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Tanık Koruma Kanunu Bilirkişilik Kanunu
Kapat