Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:64 Aralık 2011 Cemre Kocaçimen

Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı : 64 Aralık 2011

Liste Fiyatı : 32,50 TL
Taksitli fiyat : 9 x 4,26 TL
1306980211122
13284678
Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı : 64 Aralık 2011
Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı : 64 Aralık 2011
Seçkin Yayıncılık
32.50
Bildiğiniz gibi Kasım ve Aralık ayları, yeniden değerleme oranının ve buna bağlı olarak vergileri, harçları ve para cezalarını artıran bir dizi tebliğin yayımlandığı aylardır. Son ayına girdiğimiz 2011 yılında %7,7 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı, karşılamaya hazırlandığımız 2011 yılında %10,26 olarak uygulanacak.

Terazinin bu sayısının karşılaştırmalı hukuk çalışmaları açısından da oldukça zengin olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Olcay Işık'ın “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Arabuluculuk Yönteminin Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ile Karşılaştırılması” başlıklı Hakemli Makalesi, Ahmet Ulutaş ve Ömer Serdar Atabey'in birlikte hazırladığı “Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Terörle Mücadelede Kanunlaşma İhtiyacı ve Bu Alandaki Çalışmalar” başlıklı çalışmaları ile Suat Şimşek'in “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Dava Açma Ehliyeti Açısından ‘Mağdur Olma' Şartı” başlıklı çalışması bu açıdan önem taşıyor.

Son yıllarda olduğu gibi yine anayasa tartışmalarının öncelikli olduğu yoğun bir gündemle başlayacağı belli olan 2012 yılının ilk sayısında buluşmak dileğiyle, mesleki açıdan daha başarılı bir yıl diliyoruz. (Önsöz'den)

Konu Başlıkları:
Olcay IŞIK:Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Arabuluculuk Yönteminin Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ile Karşılaştırılması
Harun MURATOĞULLARI:Taşkın Yapı
Ahmet ULUTAŞ – Ömer Serdar ATABEY:Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Terörle Mücadelede Kanunlaşma ihtiyacı ve Bu Alandaki Çalışmalar
Ali İhsan İPEK:Hukuk Yargılaması Açısından iletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurulabilip Başvurulamayacağı Üzerine Bir Değerlendirme
Harun KALE:Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Kamu Personelinin Sendikal Haklarının Yeni Anayasaya İntikali
Hasan DURSUN:Mahkeme Kararlarının Gerekçesi Bağlayıcı mıdır?
Yusuf CUMHUR:Vergi Suçu Cezasında Adli ve idari Yargı Kararları Etkileşimi
Suat ŞİMŞEK:Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Dava Açma Ehliyeti Açısından "Mağdur Olma" Şartı
Terazinin Dengesi – Remzi ÖZMEN:Hangi KHK ile Hangi Kanunda ve KHK'de Değişiklik Yapıldı?
Medeni Usul Hukuku Uygulamaları – Hakim Mehmet Akif TUTUMLU:Asli Müdahilin Davayı Takipsiz Bırakması
Hukuk Tarihimizden Portreler – Avukat, Galip DOĞAN:Prof. Dr. Kemal H. KARPAT (1923 – …)
Pratik Bilgiler – Soner ALTAŞ:Yeni Türk Ticaret Kanununda Tescil Zorunluluğuna Aykırılıklar İçin Öngörülen Cezalar
Cumhur Sinan ÖZDEMİR:Kıdem Tazminat Tavanını Aşan Sözleşme Geçerli midir?
Bir Görüş – Faruk BİLİR:Çerçeve Anayasa – Düzenleyici Anayasa Ayrımı
Hukukçular İçin Muhasebe ve Vergi Uyuşmazlıkları – YMMM, Ruknettin KUMKALE:Yeni Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Vergi Usul Kanunlarındaki Defterler, Maddelerinin Karşılaştırılması
YMMM, Ruknettin KUMKALE:Deprem Sonucunda Defterlerin ve Belgelerin Kaybolması
Yargı Kararları
Kapat