Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786254276736
13669053
Sosyal Hizmet Uygulamasında Vaka Sunumları: Teoriden Pratiğe Bir Köprü -9 Farklı Alandan 27 Vaka Örneği İle-
Sosyal Hizmet Uygulamasında Vaka Sunumları: Teoriden Pratiğe Bir Köprü -9 Farklı Alandan 27 Vaka Örneği İle-
350.00
Sosyal hizmet uygulamasında güncel ve yerel düzeydeki vaka sunumlar, teori ve pratik arasında ilişki kurmak bakımından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Sosyal hizmet mesleğinde teori ile uygulama bütünleşmediğinde uygulama boyutu sığ ve zeminsiz kalırken teori boyutu ise soyut nitelik taşıyarak uygulamaya katkı sağlayamamaktadır. Bu kitap, bu düşünceden hareketle sorun alanında uzman olan akademisyenler ve sosyal hizmet uzmanlarınca yazılmış, böylelikle kitapta teori ve pratik arasında bir köprü kurabilmek amaçlanmıştır.
Kitap; kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler, yaşlılar, göçmenlerle sosyal hizmet gibi müracaatçı gruplarına ilişkin vakaların yanı sıra afetlerde sosyal hizmet, tıbbi sosyal hizmet ve adli sosyal hizmet gibi 9 sosyal hizmet alanını içermekte ve bu alanlarda 27 farklı vaka örneğinden oluşmaktadır.
Kitapta vakalar; planlı değişim sürecinin unsurlarından olan tanışma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme aşamaları ile birlikte ele alınmıştır. Vakaların öz düşünümsellik boyutunda ise sosyal hizmet uzmanının uygulamaya dair öz düşünümsel süreçlerine yer verilerek sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı ilişkisinin özgün yönüne ve uygulayıcının kimliğinin uygulamaya olan etkisine vurgu yapılmıştır. Bölümlerin sonunda; yazarları tarafından önerilen, konu ile ilgili okunması fayda sağlayacak kitap, makale, rapor ve dijital kaynaklar okurlarla paylaşılmıştır.
Sosyal hizmet alanındaki öğrenci, uzman, akademisyen ve tüm ilgililere yarar sağlaması amacıyla yazılan bu kitap, her bir vakanın eşsiz olduğu ve müdahalenin de eşsiz olması gerektiği vurgusuyla güncel ve yerel düzeydeki vakaların çok boyutlu analizini içermektedir.
Kapat