Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Sınav Mevzuatı - Cilt 1 İsmail Ercan

Sınav Mevzuatı - Cilt 1

Liste Fiyatı : 109,00 TL
9786059637718
13239103
Sınav Mevzuatı - Cilt 1
Sınav Mevzuatı - Cilt 1
Kuram Kitap
109.00
İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR
İKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
ÜÇÜNCÜ KISIM: CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI
DÖRDÜNCÜ KISIM: MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER
BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
ALTINCI KISIM: GEÇİCİ HÜKÜMLER
YEDİNCİ KISIM: SON HÜKÜMLER

TÜRK CEZA KANUNU
BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM: TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI
İKİNCİ KISIM: CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI
ÜÇÜNCÜ KISIM: YAPTIRIMLAR
İKİNCİ KİTAP: ÖZEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI SUÇLAR
İKİNCİ KISIM: KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
ÜÇÜNCÜ KISIM: TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
DÖRDÜNCÜ KISIM: MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM: KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ
İKİNCİ KISIM: KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ, SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME
DÖRDÜNCÜ KISIM: KORUMA TEDBİRLERİ
BEŞİNCİ KISIM: İFADE VE SORGU
ALTINCI KISIM: SAVUNMA
İKİNCİ KİTAP: SORUŞTURMA
BİRİNCİ KISIM: SUÇLARA İLİŞKİN İHBARLAR VE SORUŞTURMA
İKİNCİ KISIM: KAMU DAVASININ AÇILMASI
ÜÇÜNCÜ KİTAP: KOVUŞTURMA EVRESİ
BİRİNCİ KISIM: KAMU DAVASININ YÜRÜTÜLMESİ
İKİNCİ KISIM: KAMU DAVASININ SONA ERMESİ
DÖRDÜNCÜ KİTAP: MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ, MALEN SORUMLU, KATILAN
BİRİNCİ KISIM: SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI
İKİNCİ KISIM: KAMU DAVASINA KATILMA
BEŞİNCİ KİTAP: ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
BİRİNCİ KISIM: GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI, TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ, BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME USULÜ
İKİNCİ KISIM: UZLAŞMA VE MÜSADERE
ALTINCI KİTAP: KANUN YOLLARI
BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM: OLAĞAN KANUN YOLLARI
ÜÇÜNCÜ KISIM: OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
YEDİCİ KİTAP: KANUN YOLLARI
BİRİNCİ KISIM: YARGILAMA GİDERLERİ
İKİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK MEDENİ KANUNU
BİRİNCİ KİTAP: KİŞİLER HUKUKU
BİRİNCİ KISIM: GERÇEK KİŞİLER
İKİNCİ KISIM: TÜZEL KİŞİLER
İKİNCİ KİTAP: AİLE HUKUKU
BİRİNCİ KISIM: EVLİLİK HUKUKU
İKİNCİ KISIM: HISIMLIK
ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET
ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU
BİRİNCİ KISIM: MİRASÇILAR
İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ
DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ KISIM: MÜLKİYET
İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNÎ HAKLAR
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK BORÇLAR KANUNU
BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM: ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK TİCARET KANUNU
BİRİNCİ KİTAP: TİCARİ İŞLETME
BİRİNCİ KISIM: TACİR
İKİNCİ KISIM: TİCARET SİCİLİ
ÜÇÜNCÜ KISIM: TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI
DÖRDÜNCÜ KISIM: HAKSIZ REKABET
BEŞİNCİ KISIM: TİCARİ DEFTERLER
ALTINCI KISIM: CARİ HESAP
YEDİNCİ KISIM: ACENTELİK
İKİNCİ KİTAP: TİCARET ŞİRKETLERİ
BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM: KOLLEKTİF ŞİRKET
ÜÇÜNCÜ KISIM: KOMANDİT ŞİRKET
DÖRDÜNCÜ KISIM: ANONİM ŞİRKET
BEŞİNCİ KISIM: SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET
ALTINCI KISIM: LİMİTED ŞİRKET
ÜÇÜNCÜ KİTAP: KIYMETLI EVRAK
BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM: NAMA YAZILI SENETLER
ÜÇÜNCÜ KISIM: HAMİLE YAZILI SENETLER
DÖRDÜNCÜ KISIM: KAMBİYO SENETLERİ
BEŞİNCİ KISIM: KAMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN SENETLER VE DİĞER EMRE YAZILI SENETLER
ALTINCI KISIM: MAKBUZ SENEDİ VE VARANT
DÖRDÜNCÜ KİTAP: TAŞIMA İŞLERİ
BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM: EŞYA TAŞIMA
ÜÇÜNCÜ KISIM: TAŞINMA EŞYASI TAŞIMASI
DÖRDÜNCÜ KISIM: DEĞİŞİK TÜR ARAÇLAR İLE TAŞIMA
BEŞİNCİ KISIM: YOLCU TAŞIMA
ALTINCI KISIM: TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSU
BEŞİNCİ KİTAP: DENİZ TİCARETİ
BİRİNCİ KISIM: GEMİ
İKİNCİ KISIM: DONATAN VE DONATMA İŞTİRAKI
ÜÇÜNCÜ KISIM: KAPTAN
DÖRDÜNCÜ KISIM: DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ
BEŞİNCİ KISIM: DENİZ KAZALARI
ALTINCI KISIM: GEMİ ALACAKLARI
YEDİNCİ KISIM: SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI VE PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ
SEKİZİNCİ KISIM: CEBRÎ İCRAYA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
ALTINCI KİTAP: DENİZ TİCARETİ
BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM: SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM: ÖZEL HÜKÜMLER
ÜÇÜNCÜ KISIM: DİĞER KANUNLARIN DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ VE SON HÜKÜMLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM: DAVA ÇEŞİTLERİ, DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
ÜÇÜCÜ KISIM: YAZILI YARGILAMA USULÜ
DÖRDÜNCÜ KISIM: İSPAT VE DELİLLER
BEŞİNCİ KISIM: HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
ALTINCI KISIM: BASİT YARGILAMA USULÜ
YEDİNCİ KISIM: YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
SEKİZİNCİ KISIM: KANUN YOLLARI
DOKUZUNCU KISIM: ÇEKİŞMESİZ YARGI
ONUNCU KISIM: GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
ONBİRİNCİ KISIM: TAHKİM
ONİKİNCİ KISIM: SON HÜKÜMLER


İCRA VE İFLAS KANUNU
BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER
İKİNCİ BAP: İLAMLARIN İCRASI
ÜÇÜNCÜ BAP: İLAMSIZ TAKİP
DÖRDÜNCÜ BAP: HACİZ YOLİYLE TAKİP
BEŞİNCİ BAP: REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOL İLE TAKİP
ALTINCI BAP: İFLAS YOLİYLE TAKİP
YEDİNCİ BAP: İFLASIN HUKUKİ NETİCELERİ
SEKİZİNCİ BAP: İFLASIN TASFİYESİ
DOKUZUNCU BAP: İHTİYATİ HACİZ
ONUNCU BAP: KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VEKİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
ONBİRİNCİ BAP: İPTAL DAVASI
ONİKİNCİ BAP: KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
ON ÜÇÜNCÜ BAP: TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLAS
ON DÖRDÜNCÜ BAP: İTİBARIN YERİNE GELMESİ
ON BEŞİNCİ BAP: FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL
ON ALTINCI BAP: CEZAİ HÜKÜMLER
ONYEDİNCİ BAP: HUSUSİ HÜKÜMLER
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
   BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR
   İKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
   ÜÇÜNCÜ KISIM: CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI
   DÖRDÜNCÜ KISIM: MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER
   BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
   ALTINCI KISIM: GEÇİCİ HÜKÜMLER
   YEDİNCİ KISIM: SON HÜKÜMLER

   TÜRK CEZA KANUNU
   BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER
   BİRİNCİ KISIM: TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI
   İKİNCİ KISIM: CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI
   ÜÇÜNCÜ KISIM: YAPTIRIMLAR
   İKİNCİ KİTAP: ÖZEL HÜKÜMLER
   BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI SUÇLAR
   İKİNCİ KISIM: KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
   ÜÇÜNCÜ KISIM: TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
   DÖRDÜNCÜ KISIM: MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
   TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

   CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
   BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER
   BİRİNCİ KISIM: KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ
   İKİNCİ KISIM: KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ, SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME
   DÖRDÜNCÜ KISIM: KORUMA TEDBİRLERİ
   BEŞİNCİ KISIM: İFADE VE SORGU
   ALTINCI KISIM: SAVUNMA
   İKİNCİ KİTAP: SORUŞTURMA
   BİRİNCİ KISIM: SUÇLARA İLİŞKİN İHBARLAR VE SORUŞTURMA
   İKİNCİ KISIM: KAMU DAVASININ AÇILMASI
   ÜÇÜNCÜ KİTAP: KOVUŞTURMA EVRESİ
   BİRİNCİ KISIM: KAMU DAVASININ YÜRÜTÜLMESİ
   İKİNCİ KISIM: KAMU DAVASININ SONA ERMESİ
   DÖRDÜNCÜ KİTAP: MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ, MALEN SORUMLU, KATILAN
   BİRİNCİ KISIM: SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI
   İKİNCİ KISIM: KAMU DAVASINA KATILMA
   BEŞİNCİ KİTAP: ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
   BİRİNCİ KISIM: GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI, TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ, BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME USULÜ
   İKİNCİ KISIM: UZLAŞMA VE MÜSADERE
   ALTINCI KİTAP: KANUN YOLLARI
   BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
   İKİNCİ KISIM: OLAĞAN KANUN YOLLARI
   ÜÇÜNCÜ KISIM: OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
   YEDİCİ KİTAP: KANUN YOLLARI
   BİRİNCİ KISIM: YARGILAMA GİDERLERİ
   İKİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
   CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

   TÜRK MEDENİ KANUNU
   BİRİNCİ KİTAP: KİŞİLER HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM: GERÇEK KİŞİLER
   İKİNCİ KISIM: TÜZEL KİŞİLER
   İKİNCİ KİTAP: AİLE HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM: EVLİLİK HUKUKU
   İKİNCİ KISIM: HISIMLIK
   ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET
   ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM: MİRASÇILAR
   İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ
   DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM: MÜLKİYET
   İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNÎ HAKLAR
   TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

   TÜRK BORÇLAR KANUNU
   BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
   İKİNCİ KISIM: ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
   TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

   TÜRK TİCARET KANUNU
   BİRİNCİ KİTAP: TİCARİ İŞLETME
   BİRİNCİ KISIM: TACİR
   İKİNCİ KISIM: TİCARET SİCİLİ
   ÜÇÜNCÜ KISIM: TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI
   DÖRDÜNCÜ KISIM: HAKSIZ REKABET
   BEŞİNCİ KISIM: TİCARİ DEFTERLER
   ALTINCI KISIM: CARİ HESAP
   YEDİNCİ KISIM: ACENTELİK
   İKİNCİ KİTAP: TİCARET ŞİRKETLERİ
   BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
   İKİNCİ KISIM: KOLLEKTİF ŞİRKET
   ÜÇÜNCÜ KISIM: KOMANDİT ŞİRKET
   DÖRDÜNCÜ KISIM: ANONİM ŞİRKET
   BEŞİNCİ KISIM: SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET
   ALTINCI KISIM: LİMİTED ŞİRKET
   ÜÇÜNCÜ KİTAP: KIYMETLI EVRAK
   BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
   İKİNCİ KISIM: NAMA YAZILI SENETLER
   ÜÇÜNCÜ KISIM: HAMİLE YAZILI SENETLER
   DÖRDÜNCÜ KISIM: KAMBİYO SENETLERİ
   BEŞİNCİ KISIM: KAMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN SENETLER VE DİĞER EMRE YAZILI SENETLER
   ALTINCI KISIM: MAKBUZ SENEDİ VE VARANT
   DÖRDÜNCÜ KİTAP: TAŞIMA İŞLERİ
   BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
   İKİNCİ KISIM: EŞYA TAŞIMA
   ÜÇÜNCÜ KISIM: TAŞINMA EŞYASI TAŞIMASI
   DÖRDÜNCÜ KISIM: DEĞİŞİK TÜR ARAÇLAR İLE TAŞIMA
   BEŞİNCİ KISIM: YOLCU TAŞIMA
   ALTINCI KISIM: TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSU
   BEŞİNCİ KİTAP: DENİZ TİCARETİ
   BİRİNCİ KISIM: GEMİ
   İKİNCİ KISIM: DONATAN VE DONATMA İŞTİRAKI
   ÜÇÜNCÜ KISIM: KAPTAN
   DÖRDÜNCÜ KISIM: DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ
   BEŞİNCİ KISIM: DENİZ KAZALARI
   ALTINCI KISIM: GEMİ ALACAKLARI
   YEDİNCİ KISIM: SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI VE PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ
   SEKİZİNCİ KISIM: CEBRÎ İCRAYA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
   ALTINCI KİTAP: DENİZ TİCARETİ
   BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
   İKİNCİ KISIM: SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
   TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
   BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
   İKİNCİ KISIM: ÖZEL HÜKÜMLER
   ÜÇÜNCÜ KISIM: DİĞER KANUNLARIN DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ VE SON HÜKÜMLER

   HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
   BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
   İKİNCİ KISIM: DAVA ÇEŞİTLERİ, DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
   ÜÇÜCÜ KISIM: YAZILI YARGILAMA USULÜ
   DÖRDÜNCÜ KISIM: İSPAT VE DELİLLER
   BEŞİNCİ KISIM: HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
   ALTINCI KISIM: BASİT YARGILAMA USULÜ
   YEDİNCİ KISIM: YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
   SEKİZİNCİ KISIM: KANUN YOLLARI
   DOKUZUNCU KISIM: ÇEKİŞMESİZ YARGI
   ONUNCU KISIM: GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
   ONBİRİNCİ KISIM: TAHKİM
   ONİKİNCİ KISIM: SON HÜKÜMLER


   İCRA VE İFLAS KANUNU
   BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER
   İKİNCİ BAP: İLAMLARIN İCRASI
   ÜÇÜNCÜ BAP: İLAMSIZ TAKİP
   DÖRDÜNCÜ BAP: HACİZ YOLİYLE TAKİP
   BEŞİNCİ BAP: REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOL İLE TAKİP
   ALTINCI BAP: İFLAS YOLİYLE TAKİP
   YEDİNCİ BAP: İFLASIN HUKUKİ NETİCELERİ
   SEKİZİNCİ BAP: İFLASIN TASFİYESİ
   DOKUZUNCU BAP: İHTİYATİ HACİZ
   ONUNCU BAP: KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VEKİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
   ONBİRİNCİ BAP: İPTAL DAVASI
   ONİKİNCİ BAP: KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
   ON ÜÇÜNCÜ BAP: TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLAS
   ON DÖRDÜNCÜ BAP: İTİBARIN YERİNE GELMESİ
   ON BEŞİNCİ BAP: FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL
   ON ALTINCI BAP: CEZAİ HÜKÜMLER
   ONYEDİNCİ BAP: HUSUSİ HÜKÜMLER
   Stok Kodu
   :
   9786059637718
   Boyut
   :
   13,50x21,00 cm.
   Sayfa Sayısı
   :
   1512
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2018-09
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat