Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9789750247569
13211018
Sigorta Davaları
Sigorta Davaları
Seçkin Yayıncılık
0.00
Sigortacılık sektörü Türkiye'de önemli bir gelişme gösterdiğinden, son 10 yılda Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Birçok yeni sigorta türü ortaya çıkmış ve sigorta tahkimi uygulaması başlamıştır. Ancak ticaret hukukunun bu önemli dalı ticaret hukukunun diğer bölümleri kadar çok fazla işlenmemiştir. Bu bakımdan sigorta hukuku alanında önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz çok yazarlı kapsamlı bir eser hazırlama ihtiyacı doğmuştur.

Sigorta hukukunun genel hükümleri, mal ve can sigortalarının özel türleri ile sigorta yargılama hukuku ve özellikle sigorta tahkimi birbirinden uzman yazarlarca son derece bilimsel ve titiz bir şekilde incelenmiştir. Hatta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na alınmayan deniz sigortalarına dahi bu çalışmada yer verilmiştir.

Her konuda en güncel Yargıtay kararlarının özetleri, "karar" şeklinde şık bir biçimde tasarlanarak metin içine yerleştirilmiştir. İncelenen konuda en can alıcı noktalar "uyarı" şeklinde ayrı bir fontta belirtilerek okuyucunun dikkati çekilmek istenmiştir. Yine okuyucuya ayrıntıları atlamaması ve seçmesine yardımcı olunmasını sağlamak amacıyla tali konular "ek bilgi" şeklinde gösterilmiştir. Kullanım kolaylığı sağlama düşüncesiyle ilgili sigorta genel şartları da her incelenen konunun arkasına eklenmiştir. Bu şekilde pratik, kolay okunup anlaşılabilen, öğrenciden uygulamacıya ve akademisyenlere hitap edebilecek zengin bir ortak eser oluşturulmuştur.

Konu Başlıkları:
Sigorta Sözleşmesinin Genel Özellikleri
Sigorta Sözleşmeleri ve Genel İşlem Koşulu Denetimi, Av. E. Ebru Erkan (Ll.M.)
Tarafların Yükümlülükleri, Dr. Öğr. Üy. İrem Aral Eldeleklioğlu
Sigorta Sözleşmesinde Süre, Dr. Öğr. Üy. İrem Aral Eldeleklioğlu
Sigortacının Halefiyet Hakkı, Dr. Öğr. Üy. İrem Aral Eldeleklioğlu
Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi, Dr. Öğr. Üy. İrem Aral Eldeleklioğlu
Sigorta Sözleşmesinde Zamanaşımı, Dr. Öğr. Üy. İrem Aral Eldeleklioğlu
Sigorta Sözleşmesinin Tasnifi ve Özel Türleri
Sigorta Sözleşmelerinin Sınıflandırılması, Av. Sema Güleç Uçakhan
Zarar Sigortaları
Kara Taşıtları Kasko Sigortası, Av. Seyyid Hasan Öztürk
Kara Taşıma Sigortaları, Av. Sema Güleç Uçakhan
Seyahat Araç Destek Sigortası, Av. Sema Güleç Uçakhan
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Av. Sema Güleç Uçakhan
Deniz Sigortaları, Dr. Öğr. Üy. Gülfer Kuyucu Meriç
Havayoluyla Yük Taşıma Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Banu Bozkurt Bozabalı
Havayoluyla Yolcu Taşıma Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Banu Bozkurt Bozabalı
Yangın Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim Akgün
Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim Akgün
Zorunlu Deprem Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim Akgün
Akaryakıt Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim Akgün
Cam Kırılması Sigortası, Arş. Gör. Dursun Saat
Hırsızlık Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
Mühendislik Sigortaları, Av. Tunç Keskin
Bina Tamamlama Sigortası, Av. Aylin Süzen
İnşaat (Bütün Riskler) All Risk(S) Sigortası ve Benzerleri İle Kıyaslama, Av. Nezih Sütçü
Tarım Sigortaları, Dr. Öğr. Üy. İrem Aral Eldeleklioğlu
Mevduat Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
Tek Risk Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
Kefalet Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
Konut Finansmanı (Mortgage) Sigortası, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası, Av. Seyyid Hasan Öztürk
İşveren Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
Ürün (Mamül) Sorumluluğu Sigortası, Av. Faik Birişik
Mesleki Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
Hukuksal Koruma Sigortaları, Av. Dr. Tennur Koyuncuoğlu
Can Sigortaları
Hayat Sigortası, Av. Özsev Kanıbelli Adlığ (Ll.M.)
Sağlık Sigortası, Av. – Arb. Fikriye Gonca Öcalan
Kaza Sigortaları, Dr. Öğr. Üy. Oğuz Caner
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
Sigorta Sözleşmesinden Doğan İhtilaflarda
Çözüm Yolları
Sigorta Hukuku Alanında Alternatif Yargı Yolları, Av. Dr. Ahmet Karayazgan
 • Açıklama
  • Sigortacılık sektörü Türkiye'de önemli bir gelişme gösterdiğinden, son 10 yılda Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Birçok yeni sigorta türü ortaya çıkmış ve sigorta tahkimi uygulaması başlamıştır. Ancak ticaret hukukunun bu önemli dalı ticaret hukukunun diğer bölümleri kadar çok fazla işlenmemiştir. Bu bakımdan sigorta hukuku alanında önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz çok yazarlı kapsamlı bir eser hazırlama ihtiyacı doğmuştur.

   Sigorta hukukunun genel hükümleri, mal ve can sigortalarının özel türleri ile sigorta yargılama hukuku ve özellikle sigorta tahkimi birbirinden uzman yazarlarca son derece bilimsel ve titiz bir şekilde incelenmiştir. Hatta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na alınmayan deniz sigortalarına dahi bu çalışmada yer verilmiştir.

   Her konuda en güncel Yargıtay kararlarının özetleri, "karar" şeklinde şık bir biçimde tasarlanarak metin içine yerleştirilmiştir. İncelenen konuda en can alıcı noktalar "uyarı" şeklinde ayrı bir fontta belirtilerek okuyucunun dikkati çekilmek istenmiştir. Yine okuyucuya ayrıntıları atlamaması ve seçmesine yardımcı olunmasını sağlamak amacıyla tali konular "ek bilgi" şeklinde gösterilmiştir. Kullanım kolaylığı sağlama düşüncesiyle ilgili sigorta genel şartları da her incelenen konunun arkasına eklenmiştir. Bu şekilde pratik, kolay okunup anlaşılabilen, öğrenciden uygulamacıya ve akademisyenlere hitap edebilecek zengin bir ortak eser oluşturulmuştur.

   Konu Başlıkları:
   Sigorta Sözleşmesinin Genel Özellikleri
   Sigorta Sözleşmeleri ve Genel İşlem Koşulu Denetimi, Av. E. Ebru Erkan (Ll.M.)
   Tarafların Yükümlülükleri, Dr. Öğr. Üy. İrem Aral Eldeleklioğlu
   Sigorta Sözleşmesinde Süre, Dr. Öğr. Üy. İrem Aral Eldeleklioğlu
   Sigortacının Halefiyet Hakkı, Dr. Öğr. Üy. İrem Aral Eldeleklioğlu
   Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi, Dr. Öğr. Üy. İrem Aral Eldeleklioğlu
   Sigorta Sözleşmesinde Zamanaşımı, Dr. Öğr. Üy. İrem Aral Eldeleklioğlu
   Sigorta Sözleşmesinin Tasnifi ve Özel Türleri
   Sigorta Sözleşmelerinin Sınıflandırılması, Av. Sema Güleç Uçakhan
   Zarar Sigortaları
   Kara Taşıtları Kasko Sigortası, Av. Seyyid Hasan Öztürk
   Kara Taşıma Sigortaları, Av. Sema Güleç Uçakhan
   Seyahat Araç Destek Sigortası, Av. Sema Güleç Uçakhan
   Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Av. Sema Güleç Uçakhan
   Deniz Sigortaları, Dr. Öğr. Üy. Gülfer Kuyucu Meriç
   Havayoluyla Yük Taşıma Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Banu Bozkurt Bozabalı
   Havayoluyla Yolcu Taşıma Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Banu Bozkurt Bozabalı
   Yangın Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim Akgün
   Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim Akgün
   Zorunlu Deprem Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim Akgün
   Akaryakıt Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim Akgün
   Cam Kırılması Sigortası, Arş. Gör. Dursun Saat
   Hırsızlık Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
   Mühendislik Sigortaları, Av. Tunç Keskin
   Bina Tamamlama Sigortası, Av. Aylin Süzen
   İnşaat (Bütün Riskler) All Risk(S) Sigortası ve Benzerleri İle Kıyaslama, Av. Nezih Sütçü
   Tarım Sigortaları, Dr. Öğr. Üy. İrem Aral Eldeleklioğlu
   Mevduat Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
   Tek Risk Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
   Kefalet Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
   Konut Finansmanı (Mortgage) Sigortası, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
   Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası, Av. Seyyid Hasan Öztürk
   İşveren Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
   Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
   Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
   Ürün (Mamül) Sorumluluğu Sigortası, Av. Faik Birişik
   Mesleki Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
   Hukuksal Koruma Sigortaları, Av. Dr. Tennur Koyuncuoğlu
   Can Sigortaları
   Hayat Sigortası, Av. Özsev Kanıbelli Adlığ (Ll.M.)
   Sağlık Sigortası, Av. – Arb. Fikriye Gonca Öcalan
   Kaza Sigortaları, Dr. Öğr. Üy. Oğuz Caner
   Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
   Sigorta Sözleşmesinden Doğan İhtilaflarda
   Çözüm Yolları
   Sigorta Hukuku Alanında Alternatif Yargı Yolları, Av. Dr. Ahmet Karayazgan
   Stok Kodu
   :
   9789750247569
   Boyut
   :
   17x25 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   1664
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2018-02
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat