Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%10
Seyyid Abdülhakim-i Arvasi Kuddise Sirruh Hazretleri Silsile-i Aliyye'

Seyyid Abdülhakim-i Arvasi Kuddise Sirruh Hazretleri Silsile-i Aliyye'nin Son Altun Halkası

Liste Fiyatı : 100,00 TL
İndirimli Fiyat : 90,00 TL
Kazancınız : 10,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 11,80 TL
9786055291921
13199658
Seyyid Abdülhakim-i Arvasi Kuddise Sirruh Hazretleri Silsile-i Aliyye'nin Son Altun Halkası
Seyyid Abdülhakim-i Arvasi Kuddise Sirruh Hazretleri Silsile-i Aliyye'nin Son Altun Halkası
Kutup Yıldızı Yayınları
90.00
"Arvâsî Seyyidleri Hânedânı"nın büyük ceddi Kâdirî ve Çeştî Tarîkat-i Aliyyesi'nin meşâyih-i kirâmından Şeyh Seyyid Muhammed-i Kutb-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin, mutlak vârisi olduğu ecdâd-ı kirâmının velâyet nûrlarıyla Vân'ın Müks [Bâğçeserây] Kazâsı'nda te'sîs ettiği Arvâs Köyü, Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemâat İtikâdı'nın Doğudaki en metîn, en sağlam kalesi ve "Arvâsî Seyyidleri Hânedânı"nın Sâdât-i Kirâmı'nın irşâdlarıyla asrlarca ilm ve marifet nûrlarının merkezi olmuş; Şeyh Seyyid Muhammed-i Kutb-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin dokuzuncu kuşak torunlarından Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri Kâdirî, Çeştî, Sühreverdî, Kübrevî Tarîkat-i Aliyyesi'nin velâyet nûrlarından başka Nakşibendî-Müceddidî-Hâlidî Tarîkat-i Aliyyesi'nin nübüvvet nûrlarıyla âlemi nûrlandırmış; nihâyet mutlak halîfesi Nakşibendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Çeştî, Sühreverdî, Kübrevî, Üveysî Tarîkatleri'nde kâmil ve mükemmil mürşid, dört mezhebde sözü huccet Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri önce Doğuya ve sonra Batıya ilm ve marifet nûrlarını neşr etmiştir.
"Arvâsî Seyyidleri Hânedânı"nın Sâdât-i Kirâmı'ndan "Manzûr-i Nazar-i Pîrân-i Kirâm" Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî [Üçışık] "Kuddise Sirruh" Hazretleri hakkında Güneşden zerre, ummândan katre kabîlinden hâzırladığımız bu kitâbımız, BEŞ KISM'dır:
BİRİNCİ KISM'da; Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin mübârek hâl tercümesini, mâddî ve manevî silsilesini, âilesini, evlâdlarını, talebelerini, halîfelerini vesîkalarla ve tafsîlâtlı yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 111 "Yüzonbir" sahîfedir.
İKİNCİ KISM'da; "Silsile-i Aliyye"nin son altun halkası "Manzûr-i Nazar-i Pîrân-i Kirâm" Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin mübârek hâl tercümesini, sûrî ve manevî nesebini, hasebini, kardeşlerini, âilesini, evlâdlarını, eserlerini kendi "Hâl Tercümesi Risâlesi"nden ve yüzlerce arşiv vesîkasından ve kitâblardan istifâdelerle yazmaya çalıştık. Kitâbımızın bu kısmı, 334 "Üçyüzotuzdört" sahîfedir.
ÜÇÜNCÜ KISM'da; birkaç risâlesi hâric Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin mübârek sohbetleri, vaz-ı şerîfleri, mektûb-i âlîleri ve başka takrîrleri ve tahrîrleri, tedkîk etmeye muvaffak olduğumuz 3650 küsûr sahîfelik nüshalarda karışık yazıldığından; biz bunları "Risâleler", "Mektûblar", "Makâleler", "Vazlar", "Sohbetler" başlığıyla tasnîf ve Arabça ve Farsça kısmlarını tercüme ettik, Osmânlı Türkçesi'yle yazılı kısmlarını sâdeleştirdik. "Risâleler"inden sonra sırasıyla "Mektûblar"ını, "Makâleler"ini, "Vazlar"ını, "Sohbetler"ini yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 767 "Yediyüzaltmışyedi" sahîfedir.
DÖRDÜNCÜ KISM'da; Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin "Tarîkat İcâzetnâmesi" ile me'zûn buyurduğu halîfelerinden mübârek mahdûmları Şeyh Seyyid Muhammed Emîn-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin Nakş-bendî Tarîkat-i Aliyyesi'nin esâslarını ve edeblerini icmâlen beyân ettikleri "İstikâmet Risâlesi"ni tercüme ettik ve sâdeleştirdik. Kitâbımızın bu kısmı, 22 "Yirmiiki" sahîfedir.
BEŞİNCİ KISM'da; Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin "Risâleleri"nde, "Mektûbları"nda, "Makâleleri"nde, "Vazları"nda, "Sohbetleri"nde istifâde ettikleri Arabça, Farsça ve Osmânlı Türkçesi ile yazılmış kitâblardan te'mîn ve tedkîk etmeye muvaffak olduğumuz 80 "Seksen" kadarının ve bu kitâbımızı hâzırlarken tedkîk ve istifâde ettiğimiz Arabça, Farsça, Osmânlı Türkçesi'yle ve Latin Harfli Türkçe yazılmış 100 küsûr kitâbın; tıpkıbasımlarını da yaptığımız 120 "Yüzyirmi" arşiv vesîkasının, gazetelerin, mecmûaların ve ta'rîhî fotoğrafların künyelerini yazdık.
Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri, halîfe bırakmadan, Hicrî 29 Zi'l-Kade 1362 [27 Kâsım 1943] Cumartesi Günü sabâha karşı Ankara'da şehîden âhırete irtihâl etmiş ve Bağlûm Kabristânı'nda defn edilmiştir.
 • Açıklama
  • "Arvâsî Seyyidleri Hânedânı"nın büyük ceddi Kâdirî ve Çeştî Tarîkat-i Aliyyesi'nin meşâyih-i kirâmından Şeyh Seyyid Muhammed-i Kutb-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin, mutlak vârisi olduğu ecdâd-ı kirâmının velâyet nûrlarıyla Vân'ın Müks [Bâğçeserây] Kazâsı'nda te'sîs ettiği Arvâs Köyü, Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemâat İtikâdı'nın Doğudaki en metîn, en sağlam kalesi ve "Arvâsî Seyyidleri Hânedânı"nın Sâdât-i Kirâmı'nın irşâdlarıyla asrlarca ilm ve marifet nûrlarının merkezi olmuş; Şeyh Seyyid Muhammed-i Kutb-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin dokuzuncu kuşak torunlarından Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri Kâdirî, Çeştî, Sühreverdî, Kübrevî Tarîkat-i Aliyyesi'nin velâyet nûrlarından başka Nakşibendî-Müceddidî-Hâlidî Tarîkat-i Aliyyesi'nin nübüvvet nûrlarıyla âlemi nûrlandırmış; nihâyet mutlak halîfesi Nakşibendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Çeştî, Sühreverdî, Kübrevî, Üveysî Tarîkatleri'nde kâmil ve mükemmil mürşid, dört mezhebde sözü huccet Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri önce Doğuya ve sonra Batıya ilm ve marifet nûrlarını neşr etmiştir.
   "Arvâsî Seyyidleri Hânedânı"nın Sâdât-i Kirâmı'ndan "Manzûr-i Nazar-i Pîrân-i Kirâm" Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî [Üçışık] "Kuddise Sirruh" Hazretleri hakkında Güneşden zerre, ummândan katre kabîlinden hâzırladığımız bu kitâbımız, BEŞ KISM'dır:
   BİRİNCİ KISM'da; Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin mübârek hâl tercümesini, mâddî ve manevî silsilesini, âilesini, evlâdlarını, talebelerini, halîfelerini vesîkalarla ve tafsîlâtlı yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 111 "Yüzonbir" sahîfedir.
   İKİNCİ KISM'da; "Silsile-i Aliyye"nin son altun halkası "Manzûr-i Nazar-i Pîrân-i Kirâm" Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin mübârek hâl tercümesini, sûrî ve manevî nesebini, hasebini, kardeşlerini, âilesini, evlâdlarını, eserlerini kendi "Hâl Tercümesi Risâlesi"nden ve yüzlerce arşiv vesîkasından ve kitâblardan istifâdelerle yazmaya çalıştık. Kitâbımızın bu kısmı, 334 "Üçyüzotuzdört" sahîfedir.
   ÜÇÜNCÜ KISM'da; birkaç risâlesi hâric Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin mübârek sohbetleri, vaz-ı şerîfleri, mektûb-i âlîleri ve başka takrîrleri ve tahrîrleri, tedkîk etmeye muvaffak olduğumuz 3650 küsûr sahîfelik nüshalarda karışık yazıldığından; biz bunları "Risâleler", "Mektûblar", "Makâleler", "Vazlar", "Sohbetler" başlığıyla tasnîf ve Arabça ve Farsça kısmlarını tercüme ettik, Osmânlı Türkçesi'yle yazılı kısmlarını sâdeleştirdik. "Risâleler"inden sonra sırasıyla "Mektûblar"ını, "Makâleler"ini, "Vazlar"ını, "Sohbetler"ini yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 767 "Yediyüzaltmışyedi" sahîfedir.
   DÖRDÜNCÜ KISM'da; Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin "Tarîkat İcâzetnâmesi" ile me'zûn buyurduğu halîfelerinden mübârek mahdûmları Şeyh Seyyid Muhammed Emîn-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin Nakş-bendî Tarîkat-i Aliyyesi'nin esâslarını ve edeblerini icmâlen beyân ettikleri "İstikâmet Risâlesi"ni tercüme ettik ve sâdeleştirdik. Kitâbımızın bu kısmı, 22 "Yirmiiki" sahîfedir.
   BEŞİNCİ KISM'da; Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri'nin "Risâleleri"nde, "Mektûbları"nda, "Makâleleri"nde, "Vazları"nda, "Sohbetleri"nde istifâde ettikleri Arabça, Farsça ve Osmânlı Türkçesi ile yazılmış kitâblardan te'mîn ve tedkîk etmeye muvaffak olduğumuz 80 "Seksen" kadarının ve bu kitâbımızı hâzırlarken tedkîk ve istifâde ettiğimiz Arabça, Farsça, Osmânlı Türkçesi'yle ve Latin Harfli Türkçe yazılmış 100 küsûr kitâbın; tıpkıbasımlarını da yaptığımız 120 "Yüzyirmi" arşiv vesîkasının, gazetelerin, mecmûaların ve ta'rîhî fotoğrafların künyelerini yazdık.
   Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî "Kuddise Sirruh" Hazretleri, halîfe bırakmadan, Hicrî 29 Zi'l-Kade 1362 [27 Kâsım 1943] Cumartesi Günü sabâha karşı Ankara'da şehîden âhırete irtihâl etmiş ve Bağlûm Kabristânı'nda defn edilmiştir.
   Stok Kodu
   :
   9786055291921
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   1263
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2018-01
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat