Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Prof. Dr. A.Vedat Çelgin'in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler Murat Ars

Arkeoloji Tarih ve Epigrafinin ArasındaProf. Dr. A.Vedat Çelgin'in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler

Liste Fiyatı : 650,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 85,22 TL
Temin süresi 1 gündür.
KARGO BEDAVA
9786053964698
13328207
Prof. Dr. A.Vedat Çelgin'in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler
Prof. Dr. A.Vedat Çelgin'in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler Arkeoloji Tarih ve Epigrafinin Arasında
Arkeoloji ve Sanat Yayınları
650.00

Bu armağan kitabı, değerli hocamız Prof. Dr. A. Vedat Çelgin onuruna 68. Doğum günü vesilesiyle 44 yıllık akademik hayatı boyunca Anadolu arkeolojisine, tarihine ve epigrafisine yaptığı katkılardan dolayı büyük bir çoğunluğu öğrencileri ve meslektaşları tarafından kaleme alınan 68 makaleden oluşmaktadır.

Antikçağdan itibaren iyi hocaların değeri bilimsel çalışmaları kadar, yetiştirdiği öğrenciler, karakterleri ve insani iletişimleriyle ölçülür. Hocamızla olan çeyrek asrı aşkın tanışıklığımız sırasında onu yakından tanıma imkanı bulduk. Kendini Eskiçağ Tarihi’ne adamış idealist bir bilim insanıdır. Akademik yaşamını özellikle Lykia, Pisidia ve Pamphylia bölgelerinin arkeoloji, tarih, epigrafi çalışmalarının gelişmesine adamıştır. Termessos tarihi, tarihsel coğrafyası ve necropolis çalışmaları üzerine otoritedir. Bunu yaparken, arazi çalışmaları (kazı ve yüzey araştırmaları) sırasında eskiçağın birçok disiplininde yeni kuşak aka­demisyenlerin usta-çırak ilişkisi içinde sahada yetişmesine vesile olmuştur. Epigrafi son derece yoğun çalışma ve birikim gerektiren bir disiplindir. Epigrafistler kendi içinde kabaca bildiğini ve gördüğünü okuyan olmak üzere iki sınıfa ayrılabilir. Bunların ilkine camiada çok rastlanır. Ancak gerçekten taş üzerindeki yazıtı V. Çelgin hocamız gibi bizzat görerek translitera­syonunu yapan ve transkripsiyonu literatür ile kalıp bilgisiyle pekiştirebilen epigraf azdır. 1995 yılında gerçekleştirilen Termessos Yüzey Araştırması sırasında çok zor görülen ve hatta hemen hemen hiçbir şey okunamayan epigrafik belgeleri sabır ve titizlikle deşifre ederken biz çöme­zlerin (Murat Arslan, Ferit Baz, Emre Erten, Hüseyin Sami Öztürk) gözlerimizin önündeki epigrafi perdesini kaldırmıştır.

A. Vedat Çelgin hocamız lisans ve lisansüstü eğitimi sırasında gerek hocalığını yaptığı gerekse akademik hayatı boyunca tanıdığı ve yetkinliğine inandığı sayısız genç akademisyenin ülkemizin önde gelen üniversitelerinin farklı kürsülerinde görev almalarında direkt ve dolaylı olarak rol oynamıştır. Ayrıca yetiştirdiği ve bizzat referans olarak akademiye kazandırdığı öğrencilerinin üniversitelerde önemli görev­lere geldiğini görmüştür.

 • Önsöz
 • Tabula Gratulatoria / Tebrikler
 • Prof. Dr. Ahmet Vedat Çelgin: Özgeçmiş
 • Prof. Dr. Ahmet Vedat Çelgin: Yayın Listesi
 • Aykan Akçay - Betül Gürel
  Görülenin Ötesine Gitmek: Sayısal Görüntüleme Metotları Işığında Termessos'tan Sütunlu Bir Lahit Üzerine Yeni Değerlendirmeler Beyond the Seen: New Evaluations Concerning a Columnar Sarcophagus from Termessos in the Light of Computational Imaging Methods
 • Engin Akyürek - Ayça Tiryaki 
  Beydağları Yüzey Araştırmalarından Bir Grup Bizans Yapısı
  A Group of Byzantine Buildings from the Beydağları Field Survey
 • N. Eda Akyürek Şahin - Hüseyin Uzunoğlu
  Eskişehir Müzesinden Yeni Yazıtlar
  New lnscriptions from the Eskişehir Museum
 • Elif Alten Güler
  Perge Batı Nekropolis'ten iki Yeni Mezar Odası Yazıtı
  Two New Burial Chamber lnscriptions from the Western Necropolis of Perge
 • Ebru N. Akdoğu Arca 
  Provincia Asia'yı Müteakip Nysa ad Maeandrum'da Varlığı Bilinen Romalılar ve Yeni Bir Onurlandırması
  Following the Institution of Provincia Asia, Romans Recorded at Nysa ad Maeandrum and a New Honorary lnscription
 • Murat Arslan
  Arkaik Dönem'de Tiranlık ve Herakleia Pontikeli Klearkhos
  Tyranny in Archaic Period and Clearchus of Heraclea Pontica
 • Çağatay Aşkit
  Aulus Gellius'un Noctes Atticae Eserinde Menandros'un ve Caecilius Statius'un Plocium Oyunları'nın Karşılaştırılması
  A Comparison Between Plocium Games of Caecilius Statius and Menandros in the Book of Aulus Gelliu  'Noctes Atticae'
 • Murat Aydaş
  Panamaralı Zeus'e Yeni Bir Yazıt
  A New lnscription to Zeus of Panamara
 • Nezih Başgelen
  Ernst Krickl'ın 1892 Fotoğraflarında Antalya Kalesi ve Surları
  Photographs from 1892 by Ernst Krickl of Antalya Castle and City Walls
 • Ferit Baz  
  Caesarea'nın Cappadocia Eyaleti'nin Başkenti Olması Konusunda Düşünülmesi Gereken Diğer Faktörler
  Some Other Factors Regarding Caesarea Being the Capital of Cappadocia Province
 • Filiz Cluzeau
  Homeros'u Sahnelemek / Staging Homer
 • Asuman Coşkun Abuagla
  Tymbriada Antik Kentinden Yeni Yazılar
  New lnscriptions from Tymbriada
 • Güler Çelgin 
  Sophokles'te Kontrast ve Çatışma
  Contrast and Conflict in Sophocles
 • Haluk Çetinkaya 
  Doğu Roma'da Hayır İşleri ve Kurumları
  Charities and Philanthropic lnstitutions in Eastern Roman Empire
 • Sedef Çokay Kepçe
  İz(ini) Bırakmak / Leaving a Trace
 • Muzaffer Demir
  Demetrios'un Rodos Kuşatması (MÖ 305)
  Demetrios' Siege of Rhodes (305 B.C).
 • Bedia Demiriş
  Mercurius ile Filolojinin Evlenmesi: Martianus Capella ve Yedi Özgür Sanatın Mitolojik ve Alerorik Betimlemesi
  The Marriage of Mercury and Philology: Mythological and Allegorical Description of Martianus Capella and the Seven Liberal Arts
 • M. Baki Demirtaş
  Thersites: Halktan Adam / Thersites: The Man of Public
 • Meltem Dogan Alparslan - Metin Alparslan - Tolga Pelvanoğlu 
  Kutsal Bir Hitit Kenti Arinna ve Lokalizasyonuna Dair Bazı İpuçları
  Arinna, a Holy Hittite City, and Some Hints Concerning its Localization
 • Şevket Dönmez
  Oluz Höyükten Bir Grup Sayı Tableti
  A Group of Numerical Tablets from Oluz Höyük
 • T. M. P. Duggan
  European Antiquarian, "Epigraphic-Archaeological" Research in "Hitherto Unexplored" Ottoman Lycia in the First Half of the 19'th c. 19. Yüzyılın ilk Yarısında ''Şimdiye Kadar Keşfedilmemiş" Osmanlı Lykia'sı Üzerine "Epigrafik-Arkeolojik" Antiküryen Araştırması
 • Nilay Ediz Okur
  Aiskhylos'un Oresteia'sında Cenaze Ritüelleri
  Funeral Rituals in Aischylus' Oresteia
 • Kenan Eren 
  Efsaneler ve Arkeolojik Kanıtlar Arasında Arkaik Ionia Bölgesi
  Archaic lonia Between Myths and Archaeological Finds
 • Gürkan Ergin
  Evrenin Aksi Olarak Beden ve Uzam: Augustus ve Campus Martius
  Body and Space asa Rejlection of the Cosmos: Augustus and Campus Martius
 • Aliye Erol Özdizbay 
  Roma İmparatorluk Dönemi'nde Byzantion'da Agonistik Festivaller
  The Agonistic Festivalsin Byzantium During the Roman Period
 • Tolga Ersoy
  Sasani İmparatorluğu'nda Köleliğe Dair Hukuki Düzenlemeler: Matikan E Hazar Datastan Temelinde Bir İnceleme
  Legal Regulations Regarding Slavery in the Sasanian Empire: an Examination Based on Matikan E Hazar Datastan
 • Emre Erten
  Termessos ve Teritoryumu'nda Helios Kültü
  The Cult of Helios in Termessos and in its Territorium
 • Nuray Gökalo Özdil - Çisem Çağ 
  Antikçağda Anthropophagia / Anthropophagia in Antiquity
 • Kaan İren
  Sur une Urne Bichrome dans le Musee Archeologique d'lzmir et Remarques sur des Pyxides dites Lydiennes
  İzmir Arkeoloji Müzesinden Çift Renkli Urne ve Sözde Lydia Pyksis'leri Üzerine Saptamalar
 • Turhan Kaçar
  Constantinopolis Piskoposları Nasıl Seçildi (MS 337-381)
  How were the Bishops of Constantinopolis Elected (337-381 A.D.)
 • Necmi Karul
  Gusir Höyük Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem "Düğme-Kemer Tokaları"
  Gusir Höyük Pre-Pottery Neolithic Period "Button-Belt Buckles"
 • Fatma Kaynar
  Hitit Majik Ritüelleri ve II. Mursili'nin Konuşma Bozukluğu Metninin (CTH 486) Karakteri
  Hittite Magical Rituals and the Character of the text of (CTH 486) Murlsili II's Speech Disorder
 • Selen Kılıç Aslan
  Elite Lycian Families and Their Matrimonial Alliances with Distinguished Houses of Kibyra. Some Notes on an Honorary Inscription from Lydai
  Lykialı Elit Ailelerin Seçkin Kibyra Haneler/ ile Olan Evlilik Bağları. lydal'dan Bir Onurlandırma Yazıtı Üzerine Notlar
 • Şenkal Kileci
  Ksanthos'tan Yazıtlı lki Mezar Steli
  Two Inscribed Funerary Stelae from Xanthus
 • Zeynep Koçel Erdem
  Adını Kutsal Dağdan Alan Yerleşme: Ganos (Tekirdağ Gaziköy)
  The Settlement Taken its Name from a Holly Mountain: Ganos (Tekirdağ Gazikoy)
 • R. Eser Kortanoğlu
  Yas / Mourning
 • Gülgün Köroğlu
  Geç Roma-Erken Doğu Roma Dönemi Evlilik Takıları Üzerindeki Tasvirlerin İkonografisi
  The lconography of the Descriptions on Marriage Jewellery in the late Roman-Early Eastern Roman Period
 • F. Nihal Köseoğlu
  Yeri Bulunamayan Bir Saray ve Antikçağın En Önemli Heykel Koleksiyonlarından Biri: Lausos Sarayı ve Heykelleri
  An Unlocalized Palace and One of the Most lmportant Sculpture Collections of Antiquity: the Palace of Lausus and its Sculptures
 • Erkan Kurul - Fatih Yılmaz
  Bir Devir, Bir Yaşam, Bir Şair: Decimus Magnus Ausonius
  An Era, a Life, a Poet: Decimus Magnus Ausonius
 • Mehmet KÜRKÇÜ New Observations on Termessos' Valley of the Cisterns
  Termessos'un Sarnıçlar Vadisinde Bulunan Sarnıçlar Üzerine Yeni Gözlemler
 • Ergün Laflı - Stefano Magnani - Maurizio Buora
  Two Roman Inscriptions in the Museum of Giresun
  Giresun Müzesinden Roma Dönemine Ait İki Yazıt
 • E. Emine Naza Dönmez
  Topkapı Sarayı Harem Şadırvanlı Sofa Daire Madalyonlu Çini Yazıları
  Glazed Tile Roundel Calligraphic Inscriptions in the Hall with the Fountain in the Topkapı Palace
 • Mehmet Oktan
  Cicero'nun İç Savaşta Pompeius'u Tercih Etme Nedenleri
  The Reasons far Cicero Support far Pompey During the Civil War
 • Gül Özaktürk
  Maecenas'a / To Maecenas
 • Banu Özdilek
  Andriake Limanı'ndan Tralleis Üretimi Doğu Sigillata B Grubu Seramikleri
  Easthern Sigillata B Group Ceramics of Tralleis Production from the Port of Andriake
 • Aşkım Özdizbay
  Adını Arayan Portreler: Perge'den Tiberius Claudius Vibianus Tertullus Örneği
  Portraits Lookingfar a Name: Tiberius Claudius Vibianus Tertullus' Case from Perge
 • Hüseyin Murat Özgen
  Anadolu'nun Güç, Onur ve Biat Kapıları: Tak ve Tak Biçimli Kent Kapıları Üzerine Bir Değerlendirme
  Anatolia s Gates of Power, Honour and Allegiance:an Assessment on Arches and Arch-Shaped City Gates
 • Tolga Özhan - Hüseyin Yaman
  Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nden Girland'lı Bir Lahit
  A Garland Sarcophagus from Çanakkale Archaeological Museum
 • Mehmet Özsait - Nesrin Özsait
  Moatra / Moatra
 • Bülent Öztürk
  Bithynia-Paphlagonia Sınırından (Tios veya Hadrianopolis) Bir Yazıt Üzerine Düşünceler, Zeus Syrgastes/Syrgastios Kültü ve Agon'u
  Observations on an lnscription from the Borderland of Bithynia and Paphlagonia (Tios or Hadrianopolis), the Cult and the Agon of Zeus Syrgastes/Syrgastios
 • Hüseyin Sami Öztürk
  Kocain'den (Termessos Egemenlik Alanı) Yeni Eirenarkhesve Diogmites Yazıtları
  New Inscriptions of Eirenarches and Diogmites from Kocain (Territory of Termessos)
 • Şükrü Özüdoğru
  Kibyra ve Yakın Çevresinin Erken Dönem Yerleşim Tarihçesi
  The Early Settlement History of Kibyra and its Surroundings
 • Peter Rothenhöfer
  Tod in Rom: Fünf unedierte lateinische Grabtituli aus Rom
  Roma'da Ölüm: Roma'dan Daha Önce Yayımlanmamış Beş Adet Latince Yazıtlı Mezar Taşı
 • Sema Sandalcı
  Yazı Öncesinde Bellek: Esin Perileri, Ozanların ve Habercilerin İşlevi
  Memory Before Script: the Function of Muses, Gleemen and Messengers
 • Sevgi Sarıkaya
  Kunaksa Muharebesi'nde Tissaphernes'in Rolü
  The Role of Tissaphernes in the Battle of Cunaxa
 • Veli Sevin
  Neikaia: Kadim Bir Madenci Kenti
  Neikaia: an Ancient Mine-Owner City
 • Hamdi Şahin
  Yeniyurt Kalesi'nden Yeni Bir Athena Adağı
  A New Offeringfar Athena from Castle Yenikale
 • Erman Şan
  Cermi'nin Doğu Roma Imparatorluğu'na Dair Kayıp Kitabı Hakkında Bazı Tespitler (MS IX Yuzyıl)
  Some Findings Conceming al-Djarmi's Lost Book on the Byzantine Empire (IXth Century A.D.)
 • Burak Takmer - Gülcan Kaşka
  Fahri Duumviratus: Colonia Caesarea Antiochensis Örneği
  Honorary Duumvirate: the Case of Colonia Caesarea Antiochensis
 • Vicdan Taşçı
  Akhilleus Tatios'tan İki Ekphrasis Sahnesi
  Two Ekphrasis Expressions from Achilleus Tatius
 • Oğuz Tekin
  Gryneum, its Coins and the Pinna Nobilis
  Gryneum Sikkeleri ve Pinna Nobilis
 • Ü. Fafo Telatar
  Kendisini Devletine Adamış bir Consul'ün Halkına Seslenişi
  A Consul Devoted to the Republic and His Addressing the People
 • Özgür Turak 
  Perge'nin Roma İmparatorluk Dönemi Lahit Tipolojisi
  Sarcophagus Typology of Perge in the Roman lmperial Period
 • Nihal Tüner Önen
  Perge'den Yeni Yazıtlar: Titus Flavius Clemens Pelopidianus'un Sunduğu Yazıtlı İki Heykel Adağı
  New Inscriptions from Perge: Two Sculptura with Inscription Dedicated by Titus Flauius Clemens Pelopidianus
 • Abdurrahman Uzunarslan
  Typallion ve Prostanna'dan Yeni Epigrafik Belgeler
  New Epigraphical.Documents from Typallion and Prostanna
 • Burhan Varkıvanç
  Ksanthos'taki Güneydoğu Sektör Üzerine Düşünceler
  Thoughts on the Southeast Sector in Xanthus
 • Oya Yağız
  Thrak Sikkeleri'nde Ana Tanrıça İkonografisi
  The Iconography of Mother Goddess on Thracian Coins
 • Oğuz Yarlıgaş
  Carrhae Savaşı Öncesi ve Sonrasında Fırat Sınırında Şiddet ve Propaganda
  Violence and Propaganda on the Euphrates Frontier Before and After the Battle of Carrhae
 • Açıklama
  • Bu armağan kitabı, değerli hocamız Prof. Dr. A. Vedat Çelgin onuruna 68. Doğum günü vesilesiyle 44 yıllık akademik hayatı boyunca Anadolu arkeolojisine, tarihine ve epigrafisine yaptığı katkılardan dolayı büyük bir çoğunluğu öğrencileri ve meslektaşları tarafından kaleme alınan 68 makaleden oluşmaktadır.

   Antikçağdan itibaren iyi hocaların değeri bilimsel çalışmaları kadar, yetiştirdiği öğrenciler, karakterleri ve insani iletişimleriyle ölçülür. Hocamızla olan çeyrek asrı aşkın tanışıklığımız sırasında onu yakından tanıma imkanı bulduk. Kendini Eskiçağ Tarihi’ne adamış idealist bir bilim insanıdır. Akademik yaşamını özellikle Lykia, Pisidia ve Pamphylia bölgelerinin arkeoloji, tarih, epigrafi çalışmalarının gelişmesine adamıştır. Termessos tarihi, tarihsel coğrafyası ve necropolis çalışmaları üzerine otoritedir. Bunu yaparken, arazi çalışmaları (kazı ve yüzey araştırmaları) sırasında eskiçağın birçok disiplininde yeni kuşak aka­demisyenlerin usta-çırak ilişkisi içinde sahada yetişmesine vesile olmuştur. Epigrafi son derece yoğun çalışma ve birikim gerektiren bir disiplindir. Epigrafistler kendi içinde kabaca bildiğini ve gördüğünü okuyan olmak üzere iki sınıfa ayrılabilir. Bunların ilkine camiada çok rastlanır. Ancak gerçekten taş üzerindeki yazıtı V. Çelgin hocamız gibi bizzat görerek translitera­syonunu yapan ve transkripsiyonu literatür ile kalıp bilgisiyle pekiştirebilen epigraf azdır. 1995 yılında gerçekleştirilen Termessos Yüzey Araştırması sırasında çok zor görülen ve hatta hemen hemen hiçbir şey okunamayan epigrafik belgeleri sabır ve titizlikle deşifre ederken biz çöme­zlerin (Murat Arslan, Ferit Baz, Emre Erten, Hüseyin Sami Öztürk) gözlerimizin önündeki epigrafi perdesini kaldırmıştır.

   A. Vedat Çelgin hocamız lisans ve lisansüstü eğitimi sırasında gerek hocalığını yaptığı gerekse akademik hayatı boyunca tanıdığı ve yetkinliğine inandığı sayısız genç akademisyenin ülkemizin önde gelen üniversitelerinin farklı kürsülerinde görev almalarında direkt ve dolaylı olarak rol oynamıştır. Ayrıca yetiştirdiği ve bizzat referans olarak akademiye kazandırdığı öğrencilerinin üniversitelerde önemli görev­lere geldiğini görmüştür.

   • Önsöz
   • Tabula Gratulatoria / Tebrikler
   • Prof. Dr. Ahmet Vedat Çelgin: Özgeçmiş
   • Prof. Dr. Ahmet Vedat Çelgin: Yayın Listesi
   • Aykan Akçay - Betül Gürel
    Görülenin Ötesine Gitmek: Sayısal Görüntüleme Metotları Işığında Termessos'tan Sütunlu Bir Lahit Üzerine Yeni Değerlendirmeler Beyond the Seen: New Evaluations Concerning a Columnar Sarcophagus from Termessos in the Light of Computational Imaging Methods
   • Engin Akyürek - Ayça Tiryaki 
    Beydağları Yüzey Araştırmalarından Bir Grup Bizans Yapısı
    A Group of Byzantine Buildings from the Beydağları Field Survey
   • N. Eda Akyürek Şahin - Hüseyin Uzunoğlu
    Eskişehir Müzesinden Yeni Yazıtlar
    New lnscriptions from the Eskişehir Museum
   • Elif Alten Güler
    Perge Batı Nekropolis'ten iki Yeni Mezar Odası Yazıtı
    Two New Burial Chamber lnscriptions from the Western Necropolis of Perge
   • Ebru N. Akdoğu Arca 
    Provincia Asia'yı Müteakip Nysa ad Maeandrum'da Varlığı Bilinen Romalılar ve Yeni Bir Onurlandırması
    Following the Institution of Provincia Asia, Romans Recorded at Nysa ad Maeandrum and a New Honorary lnscription
   • Murat Arslan
    Arkaik Dönem'de Tiranlık ve Herakleia Pontikeli Klearkhos
    Tyranny in Archaic Period and Clearchus of Heraclea Pontica
   • Çağatay Aşkit
    Aulus Gellius'un Noctes Atticae Eserinde Menandros'un ve Caecilius Statius'un Plocium Oyunları'nın Karşılaştırılması
    A Comparison Between Plocium Games of Caecilius Statius and Menandros in the Book of Aulus Gelliu  'Noctes Atticae'
   • Murat Aydaş
    Panamaralı Zeus'e Yeni Bir Yazıt
    A New lnscription to Zeus of Panamara
   • Nezih Başgelen
    Ernst Krickl'ın 1892 Fotoğraflarında Antalya Kalesi ve Surları
    Photographs from 1892 by Ernst Krickl of Antalya Castle and City Walls
   • Ferit Baz  
    Caesarea'nın Cappadocia Eyaleti'nin Başkenti Olması Konusunda Düşünülmesi Gereken Diğer Faktörler
    Some Other Factors Regarding Caesarea Being the Capital of Cappadocia Province
   • Filiz Cluzeau
    Homeros'u Sahnelemek / Staging Homer
   • Asuman Coşkun Abuagla
    Tymbriada Antik Kentinden Yeni Yazılar
    New lnscriptions from Tymbriada
   • Güler Çelgin 
    Sophokles'te Kontrast ve Çatışma
    Contrast and Conflict in Sophocles
   • Haluk Çetinkaya 
    Doğu Roma'da Hayır İşleri ve Kurumları
    Charities and Philanthropic lnstitutions in Eastern Roman Empire
   • Sedef Çokay Kepçe
    İz(ini) Bırakmak / Leaving a Trace
   • Muzaffer Demir
    Demetrios'un Rodos Kuşatması (MÖ 305)
    Demetrios' Siege of Rhodes (305 B.C).
   • Bedia Demiriş
    Mercurius ile Filolojinin Evlenmesi: Martianus Capella ve Yedi Özgür Sanatın Mitolojik ve Alerorik Betimlemesi
    The Marriage of Mercury and Philology: Mythological and Allegorical Description of Martianus Capella and the Seven Liberal Arts
   • M. Baki Demirtaş
    Thersites: Halktan Adam / Thersites: The Man of Public
   • Meltem Dogan Alparslan - Metin Alparslan - Tolga Pelvanoğlu 
    Kutsal Bir Hitit Kenti Arinna ve Lokalizasyonuna Dair Bazı İpuçları
    Arinna, a Holy Hittite City, and Some Hints Concerning its Localization
   • Şevket Dönmez
    Oluz Höyükten Bir Grup Sayı Tableti
    A Group of Numerical Tablets from Oluz Höyük
   • T. M. P. Duggan
    European Antiquarian, "Epigraphic-Archaeological" Research in "Hitherto Unexplored" Ottoman Lycia in the First Half of the 19'th c. 19. Yüzyılın ilk Yarısında ''Şimdiye Kadar Keşfedilmemiş" Osmanlı Lykia'sı Üzerine "Epigrafik-Arkeolojik" Antiküryen Araştırması
   • Nilay Ediz Okur
    Aiskhylos'un Oresteia'sında Cenaze Ritüelleri
    Funeral Rituals in Aischylus' Oresteia
   • Kenan Eren 
    Efsaneler ve Arkeolojik Kanıtlar Arasında Arkaik Ionia Bölgesi
    Archaic lonia Between Myths and Archaeological Finds
   • Gürkan Ergin
    Evrenin Aksi Olarak Beden ve Uzam: Augustus ve Campus Martius
    Body and Space asa Rejlection of the Cosmos: Augustus and Campus Martius
   • Aliye Erol Özdizbay 
    Roma İmparatorluk Dönemi'nde Byzantion'da Agonistik Festivaller
    The Agonistic Festivalsin Byzantium During the Roman Period
   • Tolga Ersoy
    Sasani İmparatorluğu'nda Köleliğe Dair Hukuki Düzenlemeler: Matikan E Hazar Datastan Temelinde Bir İnceleme
    Legal Regulations Regarding Slavery in the Sasanian Empire: an Examination Based on Matikan E Hazar Datastan
   • Emre Erten
    Termessos ve Teritoryumu'nda Helios Kültü
    The Cult of Helios in Termessos and in its Territorium
   • Nuray Gökalo Özdil - Çisem Çağ 
    Antikçağda Anthropophagia / Anthropophagia in Antiquity
   • Kaan İren
    Sur une Urne Bichrome dans le Musee Archeologique d'lzmir et Remarques sur des Pyxides dites Lydiennes
    İzmir Arkeoloji Müzesinden Çift Renkli Urne ve Sözde Lydia Pyksis'leri Üzerine Saptamalar
   • Turhan Kaçar
    Constantinopolis Piskoposları Nasıl Seçildi (MS 337-381)
    How were the Bishops of Constantinopolis Elected (337-381 A.D.)
   • Necmi Karul
    Gusir Höyük Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem "Düğme-Kemer Tokaları"
    Gusir Höyük Pre-Pottery Neolithic Period "Button-Belt Buckles"
   • Fatma Kaynar
    Hitit Majik Ritüelleri ve II. Mursili'nin Konuşma Bozukluğu Metninin (CTH 486) Karakteri
    Hittite Magical Rituals and the Character of the text of (CTH 486) Murlsili II's Speech Disorder
   • Selen Kılıç Aslan
    Elite Lycian Families and Their Matrimonial Alliances with Distinguished Houses of Kibyra. Some Notes on an Honorary Inscription from Lydai
    Lykialı Elit Ailelerin Seçkin Kibyra Haneler/ ile Olan Evlilik Bağları. lydal'dan Bir Onurlandırma Yazıtı Üzerine Notlar
   • Şenkal Kileci
    Ksanthos'tan Yazıtlı lki Mezar Steli
    Two Inscribed Funerary Stelae from Xanthus
   • Zeynep Koçel Erdem
    Adını Kutsal Dağdan Alan Yerleşme: Ganos (Tekirdağ Gaziköy)
    The Settlement Taken its Name from a Holly Mountain: Ganos (Tekirdağ Gazikoy)
   • R. Eser Kortanoğlu
    Yas / Mourning
   • Gülgün Köroğlu
    Geç Roma-Erken Doğu Roma Dönemi Evlilik Takıları Üzerindeki Tasvirlerin İkonografisi
    The lconography of the Descriptions on Marriage Jewellery in the late Roman-Early Eastern Roman Period
   • F. Nihal Köseoğlu
    Yeri Bulunamayan Bir Saray ve Antikçağın En Önemli Heykel Koleksiyonlarından Biri: Lausos Sarayı ve Heykelleri
    An Unlocalized Palace and One of the Most lmportant Sculpture Collections of Antiquity: the Palace of Lausus and its Sculptures
   • Erkan Kurul - Fatih Yılmaz
    Bir Devir, Bir Yaşam, Bir Şair: Decimus Magnus Ausonius
    An Era, a Life, a Poet: Decimus Magnus Ausonius
   • Mehmet KÜRKÇÜ New Observations on Termessos' Valley of the Cisterns
    Termessos'un Sarnıçlar Vadisinde Bulunan Sarnıçlar Üzerine Yeni Gözlemler
   • Ergün Laflı - Stefano Magnani - Maurizio Buora
    Two Roman Inscriptions in the Museum of Giresun
    Giresun Müzesinden Roma Dönemine Ait İki Yazıt
   • E. Emine Naza Dönmez
    Topkapı Sarayı Harem Şadırvanlı Sofa Daire Madalyonlu Çini Yazıları
    Glazed Tile Roundel Calligraphic Inscriptions in the Hall with the Fountain in the Topkapı Palace
   • Mehmet Oktan
    Cicero'nun İç Savaşta Pompeius'u Tercih Etme Nedenleri
    The Reasons far Cicero Support far Pompey During the Civil War
   • Gül Özaktürk
    Maecenas'a / To Maecenas
   • Banu Özdilek
    Andriake Limanı'ndan Tralleis Üretimi Doğu Sigillata B Grubu Seramikleri
    Easthern Sigillata B Group Ceramics of Tralleis Production from the Port of Andriake
   • Aşkım Özdizbay
    Adını Arayan Portreler: Perge'den Tiberius Claudius Vibianus Tertullus Örneği
    Portraits Lookingfar a Name: Tiberius Claudius Vibianus Tertullus' Case from Perge
   • Hüseyin Murat Özgen
    Anadolu'nun Güç, Onur ve Biat Kapıları: Tak ve Tak Biçimli Kent Kapıları Üzerine Bir Değerlendirme
    Anatolia s Gates of Power, Honour and Allegiance:an Assessment on Arches and Arch-Shaped City Gates
   • Tolga Özhan - Hüseyin Yaman
    Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nden Girland'lı Bir Lahit
    A Garland Sarcophagus from Çanakkale Archaeological Museum
   • Mehmet Özsait - Nesrin Özsait
    Moatra / Moatra
   • Bülent Öztürk
    Bithynia-Paphlagonia Sınırından (Tios veya Hadrianopolis) Bir Yazıt Üzerine Düşünceler, Zeus Syrgastes/Syrgastios Kültü ve Agon'u
    Observations on an lnscription from the Borderland of Bithynia and Paphlagonia (Tios or Hadrianopolis), the Cult and the Agon of Zeus Syrgastes/Syrgastios
   • Hüseyin Sami Öztürk
    Kocain'den (Termessos Egemenlik Alanı) Yeni Eirenarkhesve Diogmites Yazıtları
    New Inscriptions of Eirenarches and Diogmites from Kocain (Territory of Termessos)
   • Şükrü Özüdoğru
    Kibyra ve Yakın Çevresinin Erken Dönem Yerleşim Tarihçesi
    The Early Settlement History of Kibyra and its Surroundings
   • Peter Rothenhöfer
    Tod in Rom: Fünf unedierte lateinische Grabtituli aus Rom
    Roma'da Ölüm: Roma'dan Daha Önce Yayımlanmamış Beş Adet Latince Yazıtlı Mezar Taşı
   • Sema Sandalcı
    Yazı Öncesinde Bellek: Esin Perileri, Ozanların ve Habercilerin İşlevi
    Memory Before Script: the Function of Muses, Gleemen and Messengers
   • Sevgi Sarıkaya
    Kunaksa Muharebesi'nde Tissaphernes'in Rolü
    The Role of Tissaphernes in the Battle of Cunaxa
   • Veli Sevin
    Neikaia: Kadim Bir Madenci Kenti
    Neikaia: an Ancient Mine-Owner City
   • Hamdi Şahin
    Yeniyurt Kalesi'nden Yeni Bir Athena Adağı
    A New Offeringfar Athena from Castle Yenikale
   • Erman Şan
    Cermi'nin Doğu Roma Imparatorluğu'na Dair Kayıp Kitabı Hakkında Bazı Tespitler (MS IX Yuzyıl)
    Some Findings Conceming al-Djarmi's Lost Book on the Byzantine Empire (IXth Century A.D.)
   • Burak Takmer - Gülcan Kaşka
    Fahri Duumviratus: Colonia Caesarea Antiochensis Örneği
    Honorary Duumvirate: the Case of Colonia Caesarea Antiochensis
   • Vicdan Taşçı
    Akhilleus Tatios'tan İki Ekphrasis Sahnesi
    Two Ekphrasis Expressions from Achilleus Tatius
   • Oğuz Tekin
    Gryneum, its Coins and the Pinna Nobilis
    Gryneum Sikkeleri ve Pinna Nobilis
   • Ü. Fafo Telatar
    Kendisini Devletine Adamış bir Consul'ün Halkına Seslenişi
    A Consul Devoted to the Republic and His Addressing the People
   • Özgür Turak 
    Perge'nin Roma İmparatorluk Dönemi Lahit Tipolojisi
    Sarcophagus Typology of Perge in the Roman lmperial Period
   • Nihal Tüner Önen
    Perge'den Yeni Yazıtlar: Titus Flavius Clemens Pelopidianus'un Sunduğu Yazıtlı İki Heykel Adağı
    New Inscriptions from Perge: Two Sculptura with Inscription Dedicated by Titus Flauius Clemens Pelopidianus
   • Abdurrahman Uzunarslan
    Typallion ve Prostanna'dan Yeni Epigrafik Belgeler
    New Epigraphical.Documents from Typallion and Prostanna
   • Burhan Varkıvanç
    Ksanthos'taki Güneydoğu Sektör Üzerine Düşünceler
    Thoughts on the Southeast Sector in Xanthus
   • Oya Yağız
    Thrak Sikkeleri'nde Ana Tanrıça İkonografisi
    The Iconography of Mother Goddess on Thracian Coins
   • Oğuz Yarlıgaş
    Carrhae Savaşı Öncesi ve Sonrasında Fırat Sınırında Şiddet ve Propaganda
    Violence and Propaganda on the Euphrates Frontier Before and After the Battle of Carrhae
   Stok Kodu
   :
   9786053964698
   Boyut
   :
   21,00x29,00 cm.
   Sayfa Sayısı
   :
   958
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2018
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur kağıt
   Dili
   :
   Türkçe-İngilizce
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   650,00   
   650,00   
   2
   338,00   
   676,00   
   3
   229,67   
   689,00   
   4
   175,50   
   702,00   
   5
   143,00   
   715,00   
   6
   121,33   
   728,00   
   7
   105,86   
   741,00   
   8
   94,25   
   754,00   
   9
   85,22   
   767,00   
   Cardfinans Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   650,00   
   650,00   
   2
   338,00   
   676,00   
   3
   229,67   
   689,00   
   4
   175,50   
   702,00   
   5
   143,00   
   715,00   
   6
   121,33   
   728,00   
   7
   105,86   
   741,00   
   8
   94,25   
   754,00   
   9
   85,22   
   767,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   650,00   
   650,00   
   2
   338,00   
   676,00   
   3
   229,67   
   689,00   
   4
   175,50   
   702,00   
   5
   143,00   
   715,00   
   6
   121,33   
   728,00   
   7
   105,86   
   741,00   
   8
   94,25   
   754,00   
   9
   85,22   
   767,00   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   650,00   
   650,00   
   2
   338,00   
   676,00   
   3
   229,67   
   689,00   
   4
   175,50   
   702,00   
   5
   143,00   
   715,00   
   6
   121,33   
   728,00   
   7
   105,86   
   741,00   
   8
   94,25   
   754,00   
   9
   85,22   
   767,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   650,00   
   650,00   
   2
   338,00   
   676,00   
   3
   229,67   
   689,00   
   4
   175,50   
   702,00   
   5
   143,00   
   715,00   
   6
   121,33   
   728,00   
   7
   105,86   
   741,00   
   8
   94,25   
   754,00   
   9
   85,22   
   767,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   650,00   
   650,00   
   2
   338,00   
   676,00   
   3
   229,67   
   689,00   
   4
   175,50   
   702,00   
   5
   143,00   
   715,00   
   6
   121,33   
   728,00   
   7
   105,86   
   741,00   
   8
   94,25   
   754,00   
   9
   85,22   
   767,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   650,00   
   650,00   
   2
   338,00   
   676,00   
   3
   229,67   
   689,00   
   4
   175,50   
   702,00   
   5
   143,00   
   715,00   
   6
   121,33   
   728,00   
   7
   105,86   
   741,00   
   8
   94,25   
   754,00   
   9
   85,22   
   767,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat