Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Praksis Sayı 33 : Küresel Eğitim Kıskacında Eğitim : Anlama ve Mücadel

Praksis Sayı : 33 Küresel Eğitim Kıskacında Eğitim : Anlama ve Mücadelenin Neresindeyiz?

Liste Fiyatı : 0,00 TL
9771312861833
13252980
Praksis Sayı : 33 Küresel Eğitim Kıskacında Eğitim : Anlama ve Mücadelenin Neresindeyiz?
Praksis Sayı : 33 Küresel Eğitim Kıskacında Eğitim : Anlama ve Mücadelenin Neresindeyiz?
Dipnot Yayınları
0.00
Bugüne dek, eğitim bilimciler ve genel olarak sosyal bilimciler eğitimsel gerçekliği anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik birçok çalışma yapmışlar ve temelde onunla toplumsal değişim arasında bağ kurmaya çalışmışlardır. Modern bir kurum olarak eğitimin, özellikle modernleşme ve daha genel olarak da toplumsal değişim sürecinde önemli bir rol oynayabileceği umulmuş, hatta bazı toplumsal olgular (toplumsal hareketlilik, gelir dağılımı vb.) onunla ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Marksist çözümleme, eğitimin toplumsal yeniden üretim sürecinde oynadığı role yaptığı vurguyla, eğitimin kapitalizm için taşıdığı anlam ve değere ilişkin kapsamlı bir açıklama sunmuştur. Eğitim sürecini yalnızca toplumsal yeniden üretimle anlamlandırmak yeterli değildir. Eğitimi bütünsel olarak kavrayabilmek için, onun toplum için olduğu kadar birey açısından taşıdığı anlam ve önemi de derinlemesine incelemek, eğitimsel ilişkileri çözümlemek gerekmektedir. Eğitimi kapitalist toplumdaki bir gerçeklik olarak kendi bütünlüğü içinde anlamak kadar, onu özgürlükçü ve eşitlikçi bir toplum tahayyülü bağlamında da düşünebilmek (tasarlayabilmek) önemlidir. Böyle bir toplum ve eğitim tahayyülüne sahip olunduğu ölçüde, kapitalist eğitim içinde özgürleşme alanları açabilme ve başka bir toplum/eğitim inşa edebilme mücadelesinin önü açılabilir.
Bu Sayıda
Kapitalist Toplumda Eğitim: Kuram ve Gerçekliğe Genel Bir Bakış L. Işıl Ünal
Klasik Marksizmden Eleştirel Pedagojiye Eğitim Felsefesinde Marksist Yaklaşımlar/D ouglas Kellner, Çevirenler : Dilek Çankaya, Işık Sabırlı
Eğitim, Bilgi Ekonomisi ve İstihdam D er ya Keskin Demirer
Emek Süreci Kuramı Bağlamında Öğretmen Emeğinin Dönüşümüne Dair Bir Çözümleme/Halil Buyruk
Türkiyede Dil ve Eğitim Politikaları Bağlamında Anadilde Eğitim Delal Yatçi/
Kalkınma ve Kadın İlişkisi Bağlamında Aile Eğitim Programının Eleştirel Bir Değerlendirmesi /
Demet Özmen Yılmaz
4+4+4 Kesintili Eğitim Modeli ve Öğretmen Emeğinin Beşerî Sermaye Olarak Dönüşümü: Fark Yaratarak Genişleyen Kapitalizm/ Gizem Şimşek
Girişimci Üniversiteyi Kuramsallaştırmak: Açık Sorular ve Olası Cevaplar/Panagiotis Sotiris, Çeviren: Ejder Yelken
Yükseköğretimde Yeni Ortaklık: Sürekli Eğitim Merkezleri ve İŞKUR/ Özgün Biçer
Apartheid Sonrası Güney Afrika: Kürt Sorununa Yanlış Model/ Tolga Tören
Kapat