Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Praksis Sayı 30-31 : 2000'li Yıllarda Türkiye'de Kamu Politikaları Kol

Praksis Sayı : 30 - 31 2000'li Yıllarda Türkiye'de Kamu Politikaları

Liste Fiyatı : 0,00 TL
9771312861830
13252908
Praksis Sayı : 30 - 31 2000'li Yıllarda Türkiye'de Kamu Politikaları
Praksis Sayı : 30 - 31 2000'li Yıllarda Türkiye'de Kamu Politikaları
Dipnot Yayınları
0.00
AKP iktidarı ile bir yandan neoliberal ve muhafazakar yeni bir rejim inşasının temelleri atılmış, diğer yandan Turkiye kapitalizminin uluslararası sermaye birikim surecine eklemlenmesi ve birikim surecinin gereklilikleri doğrultusunda devlet aygıtının donuşumu acısından farklı bir evreye girilmiştir. Bu yeni dönemin getirdiği farklı dinamikler neoliberal hegemonyanın devlet ve toplumsal ilişkiler uzerinde kuruluşu surecinde sermayenin yöneldiği yeni stratejiler, bu yönelişin kamu politikalarına ve kurumsal düzenlemelere yansıması; devlet ve sermaye arasındaki ilişkinin değişen biçimlerine koşut olarak sermaye içi bölünme ve çelişkilerin yanı sıra devlet aygıtının çeşitli bileşenleri arasındaki bölünme ve çelişkilerin devlet bicimi üzerindeki etkileri; gerek devlet-sermaye ilişkilerinin gerekse kamu sektoru-ozel sektor ilişkilerinin aldığı yeni bicimler şeklinde kendini göstermektedir. AKP döneminin sözü gecen "yenilikleri", surecin dunu, bugünü ve yarını acısından yeni değerlendirmelerin yapılmasını da zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede Praksis'in elinizde tuttuğunuz sayısı Marksist bir çerçevede kamu politikalarının dönüşümünü irdelemeyi ve bu bağlamda kurumsalcı analizlerden farklı bir muhalif bakış acısı geliştirmeyi amaç edinen yazılardan oluşuyor.

İçindekiler
Sermayenin Uluslararasılaşması ve Devletin Dönüşümü: Teknokratik Otoriterizmin Yükselişi
Ümit Akçay

Türkiye'de Neoliberal Ekonomi Politikalarının Uygulanması Sürecinde Bir Yönetim Stratejisi Olarak Apolitizasyon ve Depolitizasyon
Melehat Kutun Gürgen

AKP Döneminde Türkiye'de Büyük Ölçekli Özelleştirmeler ve Devletin Dönüşümü
Merih Angın ve Pınar Bedirhanoğlu

Türkiye'de Telekomünikasyon Sektörü ve İdari Yapısına İlişkin Düşünceler
Sırrı Emrah Üçer

Enerji Sektörünün Dönüşümü ve HES Sürecinde Birikim, Devlet ve Sınıflar
Mustafa Eberliköse

Herkes İçin Sağlıktan Paran Kadar Sağlığa: Türkiye'de Sağlık Politikalarının Neoliberal Dönüşümü
Ecehan Balta
Türkiye'de Sağlık Sisteminin Neoliberal Yeniden Yapılandırılma Sürecinde Kamu İlaç Politikaları: Devlet Müdahalesinin Değişen Biçimleri
Ali Serkan Mercan

Sosyal Politika ve Emek Piyasası Politikaları İncelemelerinde Anaakım Yaklaşım Olarak Yeni Kurumsalcılık(lar): 2000'lerde Yunanistan, İspanya ve Türkiye'de İstihdam Politikalarında Dönüşüm
Sümercan Bozkurt

Burjuva Devlet Formundan Kaçış Yöntemi Olarak Neoliberal Polis Reformu: Türkiye Örneği
Funda Hülagü

Alternatif Kamusalın Politik Ekonomisi: Teorik Bir Tartışma "Genel Olarak Sermaye"den "Genel Olarak Birliğe"
Koray R. Yılmaz

Örümcek Ağının Diyalektik ile Keşfi
Ahmet Zaifer
Kapat