Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9789757495178
13001441
Özleştirme Durdurulamaz
Özleştirme Durdurulamaz
Dil Derneği
0.00
Ömer Asım Aksoy, Atatürk'ün başlattığı Dil Devrimi'ne inanmış, devrimin ışığında yenileşen Türkçeye yaşamını adamış bir ustadır. Bu kitapta onun yazıları yer alıyor. Ömer Asım Aksoy, 1993'te öldü, yazılarda adı geçenlerin de çoğu artık yaşamıyor. Her dönemde Dil Devrimi'ne inanmayanların adı değişiyor, ama devrim karşıtı tutumlar değişmiyor. Bu nedenle Aksoy Ustanın düşünceleri eskimiyor. Yapıtın, ödünsüz bir devrimciyi, Türkçe için verdiği savaşımı, dil sevgisini genç kuşaklara daha iyi tanıtacağına inanıyoruz.
(Arka Kapak)

İçindekiler

- Üçüncü Baskı İçin Sunuş

- Dilde Atatürkçülük

- Devrim Anlayışında Ölçüler

- Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti
Eski Dili Savunuyorlar
Dil Devrimi'ne Karşıdırlar
Sistemsizlik ve Çelişme
Atatürk Dil Devrimi'nden Vaz mı Geçmişti?
Doğu Sözcüklerine Dostluk, Batı Sözcüklerine Düşmanlık
Beyannamenin İmlası
Sonsöz

- Fethettiğimiz On Binlerce Kelime

- Osmanlıcacılar ve Biz

- Güneş- Dil Teorisini Yanlış Yorumlayanlar

- Bir Tartışmanın Bilançosu

- "Marksizm ve Dil" Üzerine
Komünizmin Dil Tezi
Çeviricinin Notları

- Sataşana Mektuplar

- Sövme Ticareti

- Dil Akademisi ve Türk Dil Kurumu

- Özleştirme Akımı Durdurulamayacaktır
Genelge
Dil Akademisi
Sonuç

- Dil Mukaddesatçıları

- "İkinci Dil Kongresi"
Öğretmen Dernekleri ve Muallimler Birliği
Ana Çizgileriyle Kongre
Yirmi Yıl Önceki Kongre
Basın Toplantısı, Yayınlar, Tebliğ
Kuzu Kılığında
Gerçekdışı Bir Sav
Halka ve İlme Dayanmak
Etimoloji Sözlüğü ve Gemi Aslanları
İşlek Olmayan Ekler
Dili Zenginleştirmek
Yaşayan Dil Kimin Dili?
Sadeleşme Hedefine Ulaşmış İmiş
TRT'nin Dili
Çelişmeler
Akademi
Sonsöz

- Timurtaş'ın Cevabı Üzerine
Bir Mugalata Örneği
Şahsiyat
İlmi Mütalaa, Söz ve Öz
Dil Kurumu ve Bilimsel Çalışmalar
Bir Marifeti Daha

- Karşımızdakiler Karşı Karşıya

- "Sokullu" Örneği

- "Neden Olmak"

- "Böley Meydanı"

- Orhon'la Hesaplaşma

- Savunurken Tökezleyen

- Cevaptan "Müstağni"

- Dil Kurumu'ndan Niçin Çıkarıldı?

- Atatürk İlkeleri

- Yine Onunla
Aldatmaca Oynamıyoruz
Ona Kalsa Ulunay da Üye Olmalıydı
"Siyasi Tesir" ve Dil Kurumu
Politika Yoluyla mı Geldim?
Dil Kurumu ve Avukatlık
Kurum, Akademi, Ben, O

- Âdeme Cübbe Vü Destâr Keramet mi Verir?

- Ya Tuz Kokarsa

- Türkiye'de Hâkimler Var
Cstemi
Değerlendirme
HP'nin Suçlu Yöneticileri
Demokrat Parti'nin Yapamadığını
Vasiyetname
Ek Bilgiler
Yeni Hisse Senetleri ve Bunların Geliri
CHP'nin İlk Kılavuzu
CHP Gelirden Pay İstiyor
Genel Sekreterin Odasında
Kurumlar Öneriyi Yersiz Buluyor
Mahkeme Yerine Oldubitti
Kurumların Protestoları
Kurumlar Mahkemeye Başvuruyor
İnönü ile Birinci Görüşme
İnönü'nün Aracılığı Sonuç Vermiyor
CHP Davayı Uzatmak İstiyor
İnönü ile İkinci Görüşme
CHP Anlaşmayı Uygulamıyor
CHP'ye Son Sesleniş
Asliye Mahkemesinin Karan
Yargıtay'a Son Başvurma
Yargıtay'da Duruşma
Yargıtay'ın Karan
Kararın Düzeltilmesi

- Zehirli Bal ve Dam Üstünde Saksağan Öyküleri
Bakan, Komisyon, Dizi
Tepkiler
Dizi Durduruluyor
Dil Kurumu'na Çatmalar
İlhami Ertem'e Cevap
Ertem'in Durumu
Ağılı Bal
Aldı Timurtaş
"Rapor İftiradan İbarettir"
"Bunlar Marksist ve Anarşisttir"
"Milli Ruh"
Hay Aklınla Bin Yaşa!
Dam Üstünde Saksağan
Bir Yalan Düzeltiliyor
Öğüt
İki Öykünün Sonu

- "Kubbealtı Cemiyeti" ve "Kubbealtı Akademisi Mecmuası"
"Kubbealtı", "Cemiyet", "Mecmua"
"Reis"in Yerine Geçen "Başkan"
Külahlı Beyannameye Geçelim
"Hâyîde"leşmiş Gerçekler
Gerici, Yanlış Düşünceler
"Ya "İmlâ"lan?
Yazım (İmla) Başka, Çevriyazı Başka
Çarpık Düşünce ve Tutumlann Akademisi
Fetvalarından Bir Örnek
Bu Kubbede

- "Tutmak" Üzerine

- Kapitülasyon Kalkmadı mı?

- Talkın ve Salkım
Kişiler ve Tutumlar
Genelgenin Sonucu ve Timurtaş'taki Çelişkiler
Aşırılık Nedir?
"Teşkilât-ı Esasiye- Anayasa" Örneği
Genelgenin Etkisizlik Nedeni

- Bir Basın Toplantısı
Gençler Soruyu Nasıl Değerlendirmişlerdir?
 • Açıklama
  • Ömer Asım Aksoy, Atatürk'ün başlattığı Dil Devrimi'ne inanmış, devrimin ışığında yenileşen Türkçeye yaşamını adamış bir ustadır. Bu kitapta onun yazıları yer alıyor. Ömer Asım Aksoy, 1993'te öldü, yazılarda adı geçenlerin de çoğu artık yaşamıyor. Her dönemde Dil Devrimi'ne inanmayanların adı değişiyor, ama devrim karşıtı tutumlar değişmiyor. Bu nedenle Aksoy Ustanın düşünceleri eskimiyor. Yapıtın, ödünsüz bir devrimciyi, Türkçe için verdiği savaşımı, dil sevgisini genç kuşaklara daha iyi tanıtacağına inanıyoruz.
   (Arka Kapak)

   İçindekiler

   - Üçüncü Baskı İçin Sunuş

   - Dilde Atatürkçülük

   - Devrim Anlayışında Ölçüler

   - Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti
   Eski Dili Savunuyorlar
   Dil Devrimi'ne Karşıdırlar
   Sistemsizlik ve Çelişme
   Atatürk Dil Devrimi'nden Vaz mı Geçmişti?
   Doğu Sözcüklerine Dostluk, Batı Sözcüklerine Düşmanlık
   Beyannamenin İmlası
   Sonsöz

   - Fethettiğimiz On Binlerce Kelime

   - Osmanlıcacılar ve Biz

   - Güneş- Dil Teorisini Yanlış Yorumlayanlar

   - Bir Tartışmanın Bilançosu

   - "Marksizm ve Dil" Üzerine
   Komünizmin Dil Tezi
   Çeviricinin Notları

   - Sataşana Mektuplar

   - Sövme Ticareti

   - Dil Akademisi ve Türk Dil Kurumu

   - Özleştirme Akımı Durdurulamayacaktır
   Genelge
   Dil Akademisi
   Sonuç

   - Dil Mukaddesatçıları

   - "İkinci Dil Kongresi"
   Öğretmen Dernekleri ve Muallimler Birliği
   Ana Çizgileriyle Kongre
   Yirmi Yıl Önceki Kongre
   Basın Toplantısı, Yayınlar, Tebliğ
   Kuzu Kılığında
   Gerçekdışı Bir Sav
   Halka ve İlme Dayanmak
   Etimoloji Sözlüğü ve Gemi Aslanları
   İşlek Olmayan Ekler
   Dili Zenginleştirmek
   Yaşayan Dil Kimin Dili?
   Sadeleşme Hedefine Ulaşmış İmiş
   TRT'nin Dili
   Çelişmeler
   Akademi
   Sonsöz

   - Timurtaş'ın Cevabı Üzerine
   Bir Mugalata Örneği
   Şahsiyat
   İlmi Mütalaa, Söz ve Öz
   Dil Kurumu ve Bilimsel Çalışmalar
   Bir Marifeti Daha

   - Karşımızdakiler Karşı Karşıya

   - "Sokullu" Örneği

   - "Neden Olmak"

   - "Böley Meydanı"

   - Orhon'la Hesaplaşma

   - Savunurken Tökezleyen

   - Cevaptan "Müstağni"

   - Dil Kurumu'ndan Niçin Çıkarıldı?

   - Atatürk İlkeleri

   - Yine Onunla
   Aldatmaca Oynamıyoruz
   Ona Kalsa Ulunay da Üye Olmalıydı
   "Siyasi Tesir" ve Dil Kurumu
   Politika Yoluyla mı Geldim?
   Dil Kurumu ve Avukatlık
   Kurum, Akademi, Ben, O

   - Âdeme Cübbe Vü Destâr Keramet mi Verir?

   - Ya Tuz Kokarsa

   - Türkiye'de Hâkimler Var
   Cstemi
   Değerlendirme
   HP'nin Suçlu Yöneticileri
   Demokrat Parti'nin Yapamadığını
   Vasiyetname
   Ek Bilgiler
   Yeni Hisse Senetleri ve Bunların Geliri
   CHP'nin İlk Kılavuzu
   CHP Gelirden Pay İstiyor
   Genel Sekreterin Odasında
   Kurumlar Öneriyi Yersiz Buluyor
   Mahkeme Yerine Oldubitti
   Kurumların Protestoları
   Kurumlar Mahkemeye Başvuruyor
   İnönü ile Birinci Görüşme
   İnönü'nün Aracılığı Sonuç Vermiyor
   CHP Davayı Uzatmak İstiyor
   İnönü ile İkinci Görüşme
   CHP Anlaşmayı Uygulamıyor
   CHP'ye Son Sesleniş
   Asliye Mahkemesinin Karan
   Yargıtay'a Son Başvurma
   Yargıtay'da Duruşma
   Yargıtay'ın Karan
   Kararın Düzeltilmesi

   - Zehirli Bal ve Dam Üstünde Saksağan Öyküleri
   Bakan, Komisyon, Dizi
   Tepkiler
   Dizi Durduruluyor
   Dil Kurumu'na Çatmalar
   İlhami Ertem'e Cevap
   Ertem'in Durumu
   Ağılı Bal
   Aldı Timurtaş
   "Rapor İftiradan İbarettir"
   "Bunlar Marksist ve Anarşisttir"
   "Milli Ruh"
   Hay Aklınla Bin Yaşa!
   Dam Üstünde Saksağan
   Bir Yalan Düzeltiliyor
   Öğüt
   İki Öykünün Sonu

   - "Kubbealtı Cemiyeti" ve "Kubbealtı Akademisi Mecmuası"
   "Kubbealtı", "Cemiyet", "Mecmua"
   "Reis"in Yerine Geçen "Başkan"
   Külahlı Beyannameye Geçelim
   "Hâyîde"leşmiş Gerçekler
   Gerici, Yanlış Düşünceler
   "Ya "İmlâ"lan?
   Yazım (İmla) Başka, Çevriyazı Başka
   Çarpık Düşünce ve Tutumlann Akademisi
   Fetvalarından Bir Örnek
   Bu Kubbede

   - "Tutmak" Üzerine

   - Kapitülasyon Kalkmadı mı?

   - Talkın ve Salkım
   Kişiler ve Tutumlar
   Genelgenin Sonucu ve Timurtaş'taki Çelişkiler
   Aşırılık Nedir?
   "Teşkilât-ı Esasiye- Anayasa" Örneği
   Genelgenin Etkisizlik Nedeni

   - Bir Basın Toplantısı
   Gençler Soruyu Nasıl Değerlendirmişlerdir?
   Stok Kodu
   :
   9789757495178
   Boyut
   :
   14,5x20,5
   Sayfa Sayısı
   :
   192
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   2007-10
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat