Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Coğrafyasında Vakıflar ve Şehirleşme ( 16. yy. Bilecik ve Çevresi )

Liste Fiyatı : 0,00 TL
9786056547058
12988545
Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Coğrafyasında Vakıflar ve Şehirleşme ( 16. yy. Bilecik ve Çevresi )
Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Coğrafyasında Vakıflar ve Şehirleşme ( 16. yy. Bilecik ve Çevresi )
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yayınları
0.00
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER V
TABLO LİSTESİ VIII
ŞEKİL LİSTESİ VIII
KISALTMALAR XI
SUNUŞ XIII
ÖNSÖZ XV
GİRİŞ 1
BÖLÜM 1: BÖLGENİN İDARİ YAPISI VE TARİHİ ARKA PLAN 7
İdari Yapılanma 7
Tarihi Arka Plan 13
Osmanlı Hâkimiyeti Öncesi 13
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu 23
Devlet-i Âliyye-i Osmaniye'nin Kuruluş ve Yükselişi Üzerine Nazariyeler 37
BÖLÜM 2: VAKIFLAR 46
İlk Osmanlı Vakıfları 60
Osman Bey Dönemi Vakıfları 60
Orhan Bey Dönemi Vakıfları 65
Süleyman Paşa 70
Murad Hüdâvendigâr Döneminde Kurulan Vakıflar 77
Bayezid Hüdâvendigâr Döneminde Kurulan Vakıflar 82
Nahiyelere Göre Vakıflar: 92
Bilecik Nahiyesi 92
a) Hayratı Nahiye İçinde Olan Vakıflar 93
1. Ertuğrul Gazi Evkafı 93
2. Cami ve Mescidler 94
3. Zaviyeler 96
4. Zürri Vakıflar 100
b) Hayratı Nahiye Dışında Olan Vakıflar 102
1. Gedik Ahmed Paşa Külliyesi 102
2. Sultaniyye İmareti Evkafı 102
3. Valide-i Alemşah Vakfı 103
a) Külliyeler 104
1. Kasım Paşa Vakfı 104
b) Camiler 108
c) Zaviyeler 109
d) Zürri Vakıflar 113
e) Muallimhane 114
Söğüd Nahiyesi 114
a) Hayratı Nahiye İçinde Bulunan Vakıflar 114
1. Camiler 114
2. Zaviye ve Tekkeler 117
3. Zürri Vakıflar 118
b) Hayratı Nahiye Dışında Bulunan Vakıflar 119
Gölpazarı Nahiyesi 121
a) Hayratı Nahiye İçinde Bulunan Vakıflar 122
1. Cami, Mescid, Muallimhane ve Türbeler 122
2. Su Vakıfları 124
3. Derbend Ve Köprü Vakıfları 125
4. Zaviyeler 126
5. Zürri Vakıflar 130
b) Hayratı Nahiye Dışında Bulunan Vakıflar 141
1. Muallimhane ve Kisve-i Eytam 141
2. İmaretler 144
Yarhisar Nahiyesi 148
a) Hayratı Nahiye İçinde Bulunan Vakıflar 148
1. Mescid ve Zaviyeler 148
2. Köprü 152
3. Zürri Vakıflar 152
b) Hayratı Nahiye Dışında Bulunan Vakıflar 153
1.İmaret 153
2. Cami ve Türbeler 156
Ermenipazarı Nahiyesi 157
a) Hayratı Nahiye İçinde Olan Vakıflar 158
1.Zaviye ve Camiler 158
2. Zürri Vakıflar 161
b) Hayrat Nahiye Dışında Olan Vakıflar 162
1. Camiler 162
BÖLÜM 3: YERLEŞME VE NÜFUS 163
Şehirlerin İki Mütemayiz Öğesi: Surlar (Kaleler) ve Yollar 164
Şehir ve Nefs 166
Mahalle 171
a) Nahiye Merkezleri ve Nüfus 174
1. Bilecik 174
Lefke (Osmaneli) 177
2. İnönü 181
Bozüyük 183
3. Söğüt 186
4. Gölpazarı 188
5. Yarhisar 189
6. Ermenipazarı 191
b) Kır İskân Birimleri 192
Köyler ve Mezraalar 192
Kır İskân Birimlerinin Özellikleri 195
Has-Zeamet-Tımar ve Vakıf Köylerinin Karşılaştırması 199
Kır İskân Birimlerinin Ayrıntılı Analizi 202
1. Bilecik Nahiyesi 202
2. İnönü Nahiyesi 215
3. Söğüt Nahiyesi 227
4. Gölpazarı Nahiyesi 239
5. Yarhisar Nahiyesi 257
6. Ermenipazarı Nahiyesi 268
Nüfus Araştırmaları 272
1. Hukuki Statülerine Göre Nüfus 274
2. Dini Hüvviyetlerine Göre Nüfus 289
BÖLÜM 4: İKTİSADİ YAPI 292
Toprak İdaresi ve Gelirlerin Taksimi 292
1. Miri Topraklar 292
2. Vakıf ve Mülk Topraklar 297
Vergilendirme ve Üretim 299
1. Toprak Tasarrufu, Toprağa ve Şahsa Bağlı Vergiler 299
1.1. Bilecik Nahiyesi 306
1.2. İnönü Nahiyesi 307
1.3. Söğüt Nahiyesi 308
1.4. Gölpazarı Nahiyesi 309
1.5. Yarhisar Nahiyesi 310
1.6. Ermenipazarı Nahiyesi 311
2. Üretime Bağlı Vergiler 312
2.1. Hububat, Bakliyat ve Çeltik 312
2.2. Bağ, Bahçe, Bostan ve Meyve 321
2.3. Hayvancılık ve Hayvancılıkla ilgili Vergiler 324
2.4. Sanayi Bitkileri ve İşletmeler 328
2.5. Pazarlar ve Şehir Gelirleri 330
3. Vergilerin Nahiyelere Göre Dağılımı 332
3.1. Bilecik Nahiyesi 332
3.2. İnönü Nahiyesi 335
3.3. Söğüt Nahiyesi 338
3.4. Gölpazarı Nahiyesi 341
3.5. Yarhisar Nahiyesi 345
3.6. Ermenipazarı Nahiyesi 347
SONUÇ VE ÖNERİLER 351
ŞEKİLLER 358
KAYNAKLAR 389
DİZİN 401
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   İÇİNDEKİLER V
   TABLO LİSTESİ VIII
   ŞEKİL LİSTESİ VIII
   KISALTMALAR XI
   SUNUŞ XIII
   ÖNSÖZ XV
   GİRİŞ 1
   BÖLÜM 1: BÖLGENİN İDARİ YAPISI VE TARİHİ ARKA PLAN 7
   İdari Yapılanma 7
   Tarihi Arka Plan 13
   Osmanlı Hâkimiyeti Öncesi 13
   Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu 23
   Devlet-i Âliyye-i Osmaniye'nin Kuruluş ve Yükselişi Üzerine Nazariyeler 37
   BÖLÜM 2: VAKIFLAR 46
   İlk Osmanlı Vakıfları 60
   Osman Bey Dönemi Vakıfları 60
   Orhan Bey Dönemi Vakıfları 65
   Süleyman Paşa 70
   Murad Hüdâvendigâr Döneminde Kurulan Vakıflar 77
   Bayezid Hüdâvendigâr Döneminde Kurulan Vakıflar 82
   Nahiyelere Göre Vakıflar: 92
   Bilecik Nahiyesi 92
   a) Hayratı Nahiye İçinde Olan Vakıflar 93
   1. Ertuğrul Gazi Evkafı 93
   2. Cami ve Mescidler 94
   3. Zaviyeler 96
   4. Zürri Vakıflar 100
   b) Hayratı Nahiye Dışında Olan Vakıflar 102
   1. Gedik Ahmed Paşa Külliyesi 102
   2. Sultaniyye İmareti Evkafı 102
   3. Valide-i Alemşah Vakfı 103
   a) Külliyeler 104
   1. Kasım Paşa Vakfı 104
   b) Camiler 108
   c) Zaviyeler 109
   d) Zürri Vakıflar 113
   e) Muallimhane 114
   Söğüd Nahiyesi 114
   a) Hayratı Nahiye İçinde Bulunan Vakıflar 114
   1. Camiler 114
   2. Zaviye ve Tekkeler 117
   3. Zürri Vakıflar 118
   b) Hayratı Nahiye Dışında Bulunan Vakıflar 119
   Gölpazarı Nahiyesi 121
   a) Hayratı Nahiye İçinde Bulunan Vakıflar 122
   1. Cami, Mescid, Muallimhane ve Türbeler 122
   2. Su Vakıfları 124
   3. Derbend Ve Köprü Vakıfları 125
   4. Zaviyeler 126
   5. Zürri Vakıflar 130
   b) Hayratı Nahiye Dışında Bulunan Vakıflar 141
   1. Muallimhane ve Kisve-i Eytam 141
   2. İmaretler 144
   Yarhisar Nahiyesi 148
   a) Hayratı Nahiye İçinde Bulunan Vakıflar 148
   1. Mescid ve Zaviyeler 148
   2. Köprü 152
   3. Zürri Vakıflar 152
   b) Hayratı Nahiye Dışında Bulunan Vakıflar 153
   1.İmaret 153
   2. Cami ve Türbeler 156
   Ermenipazarı Nahiyesi 157
   a) Hayratı Nahiye İçinde Olan Vakıflar 158
   1.Zaviye ve Camiler 158
   2. Zürri Vakıflar 161
   b) Hayrat Nahiye Dışında Olan Vakıflar 162
   1. Camiler 162
   BÖLÜM 3: YERLEŞME VE NÜFUS 163
   Şehirlerin İki Mütemayiz Öğesi: Surlar (Kaleler) ve Yollar 164
   Şehir ve Nefs 166
   Mahalle 171
   a) Nahiye Merkezleri ve Nüfus 174
   1. Bilecik 174
   Lefke (Osmaneli) 177
   2. İnönü 181
   Bozüyük 183
   3. Söğüt 186
   4. Gölpazarı 188
   5. Yarhisar 189
   6. Ermenipazarı 191
   b) Kır İskân Birimleri 192
   Köyler ve Mezraalar 192
   Kır İskân Birimlerinin Özellikleri 195
   Has-Zeamet-Tımar ve Vakıf Köylerinin Karşılaştırması 199
   Kır İskân Birimlerinin Ayrıntılı Analizi 202
   1. Bilecik Nahiyesi 202
   2. İnönü Nahiyesi 215
   3. Söğüt Nahiyesi 227
   4. Gölpazarı Nahiyesi 239
   5. Yarhisar Nahiyesi 257
   6. Ermenipazarı Nahiyesi 268
   Nüfus Araştırmaları 272
   1. Hukuki Statülerine Göre Nüfus 274
   2. Dini Hüvviyetlerine Göre Nüfus 289
   BÖLÜM 4: İKTİSADİ YAPI 292
   Toprak İdaresi ve Gelirlerin Taksimi 292
   1. Miri Topraklar 292
   2. Vakıf ve Mülk Topraklar 297
   Vergilendirme ve Üretim 299
   1. Toprak Tasarrufu, Toprağa ve Şahsa Bağlı Vergiler 299
   1.1. Bilecik Nahiyesi 306
   1.2. İnönü Nahiyesi 307
   1.3. Söğüt Nahiyesi 308
   1.4. Gölpazarı Nahiyesi 309
   1.5. Yarhisar Nahiyesi 310
   1.6. Ermenipazarı Nahiyesi 311
   2. Üretime Bağlı Vergiler 312
   2.1. Hububat, Bakliyat ve Çeltik 312
   2.2. Bağ, Bahçe, Bostan ve Meyve 321
   2.3. Hayvancılık ve Hayvancılıkla ilgili Vergiler 324
   2.4. Sanayi Bitkileri ve İşletmeler 328
   2.5. Pazarlar ve Şehir Gelirleri 330
   3. Vergilerin Nahiyelere Göre Dağılımı 332
   3.1. Bilecik Nahiyesi 332
   3.2. İnönü Nahiyesi 335
   3.3. Söğüt Nahiyesi 338
   3.4. Gölpazarı Nahiyesi 341
   3.5. Yarhisar Nahiyesi 345
   3.6. Ermenipazarı Nahiyesi 347
   SONUÇ VE ÖNERİLER 351
   ŞEKİLLER 358
   KAYNAKLAR 389
   DİZİN 401
   Stok Kodu
   :
   9786056547058
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   422
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2015-06
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat