Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Osmanlı Devletinde Haremeyn Vakıflar (16. ve 17. yüzyıl) %10 indirimli Osmanlı Devletinde Haremeyn Vakıflar (16. ve 17. yüzyıl) %10 indirimli Osmanlı Devletinde Haremeyn Vakıflar (16. ve 17. yüzyıl) %10 indirimli Osmanlı Devletinde Haremeyn Vakıflar (16. ve 17. yüzyıl) %10 indirimli Osmanlı Devletinde Haremeyn Vakıflar (16. ve 17. yüzyıl) %10 indirimli

Osmanlı Devletinde Haremeyn Vakıflar (16. ve 17. yüzyıl)

Liste Fiyatı : 0,00 TL
9786054421251
311232
Osmanlı Devletinde Haremeyn Vakıflar (16. ve 17. yüzyıl)
Osmanlı Devletinde Haremeyn Vakıflar (16. ve 17. yüzyıl)
Çamlıca Basım Yayın
0.00
Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere şehirleri, Müslümanlar nazarında yeryüzünün en mukaddes mekânlarıdır. Haremeyn diye isimlendirilen bu iki şehir her asırda merkezî idârelerin ve şahısların fevkalâde ilgisine mazhar olmuştur. Hulefâ-i Râşidîn döneminden başlayarak her müslüman devlet Mekke ve Medîne şehirlerine hizmet etmek için yarışmıştır. On beş asırlık İslâm tarihinin en uzun süreli ve en muhteşem siyasî teşekkülü olan Osmanlı Devleti'nde ise, bu Mukaddes beldelere hizmet aşkı her bakımdan zirveye ulaşmıştır. Bu kitap; başta Haremeyn'e hizmet için kurulan vakıfları, vakıfların idâresini ve devlet adamlarının başta padişahlar ve aileleri olmak üzere hususî yardım ve bağışlarını konu almaktadır. Muhtevası Haremeyn'in Osmanlı idâresine geçiş tarihi olan 923/1517'den 17. asır sonlarına kadar (1100/1689)'dır. Giriş kısmında; vakıflar ve vakıfların ictimâî (sosyal) hayata etkileri ele alındı. Birinci bölümde Mısır ve Hicaz'ın Osmanlı idaresine katılması, vakıflar sayesinde Hac yolunda ve Haremeyn'de yapılan hizmetlere yer verildi. Bu hizmetler arasında Şam-Mekke arasında gerçekleştirilen yolculuğu kolaylaştırmaya yönelik faâliyetlerle Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere'de su sıkıntısını giderme gayesiyle yapılan çalışmalar ve her iki şehirde de gerçekleştirilen eğitim yatırımları vardır. İkinci bölümde, fukarâ ve mukaddes mekânlara hizmet edenler için kurulan vakıflar ve hususî tahsîsât ele alındı. Üçüncü bölümde Haremeyn vakıfları çeşitlerine göre tasnif edilip bu konuda doyurucu malumat verildi. Dördüncü bölümde vakıfların Mekke ve Medîne'ye irsâl ameliyesi olan surre ve vakıf kurucuları anlatıldı. Son bölümde ise Osmanlı Devleti'nde Haremeyn Vakıflarının idâresi, Haremeyn Evkâf Nezâreti'nin kuruluşu ve işleyişi bahse konu oldu.
Kapat