Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42

Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42Osmanlı Eğitim ve Düşünce Dünyası: The Ottoman World of Thought and Education I

Liste Fiyatı : 40,00TL
Taksitli fiyat : 9 x 4,89TL
Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42
Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Eğitim ve Düşünce Dünyası: The Ottoman World of Thought and Education I
İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)
40.00

Osmanlı Araştırmaları Dergisi 42. Sayı
The Journal of Ottoman Studies

smanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, 1980 yılından beri kesintisiz bir şekilde yayımlanmış ve sadece farklı ülkelerden değil, aynı zamanda farklı ekollerden gelen araştırmacıları bir araya getirerek bir Osmanlı mirası olan çoğulculuğu, günümüzün akademik dünyasına taşımıştır. Kurucusu merhum Nejat Göyünç'ün (1925-2001) derginin ilk sayısına yazdığı sunuş yazısında belirttiği üzere, derginin amacı “sayıları bir hayli artan Osmanlı araştırmacılarının bu dergide toplanmalarına vesile olmak, genç ilim mensuplarının ilgi çekici incelemelerini ... yayımlamak suretiyle onları teşvik etmek, tanınmalarına ve araştırmalarının ilim âlemine sunulmasına hizmet etmektir.”
Genç araştırmacılara her zaman yardımcı olup onları teşvik ederek derginin gayesini kişiliğinde temsil eden merhum Nejat Göyünç'ün temennisi, “Osmanlı Devleti nasıl Ortadoğu ve Balkanlar'da yaşayan pek çok milletin müşterek malı olmuşsa, Osmanlı Araştırmaları'nın da bütün Osmanlı araştırmacılarının katkıları ile yaşayacak, onları birbirine yaklaştıracak bir unsur olması” idi. İlk 34 sayısı (1980-2009) Enderun Kitabevi'nin sahibi, Osmanlı araştırmacılarının vazgeçilmez sahafı İsmail Özdoğan tarafından yayımlanan ve 2004'den beri yılda iki kere çıkan Osmanlı Araştırmaları, 2010'dan itibaren, kütüphanesinin zenginliği ve kapısının tüm araştırmacılara açıklığıyla İstanbul'a dünyanın her yerinden gelen Osmanlı araştırmacılarını birbirine yaklaştıran İSAM'a taşındı.
Osmanlı Araştırmaları, 1980 yılında Nejat Göyünç, Halil İnalcık ve Heath Lowry'nin akademik idaresinde kurulmuştu. Bugün derginin yayın kurulunda İnalcık ve Lowry'nin yanı sıra, İsmail Erünsal (10. sayıdan [1990] beri), Feridun Emecen (22. sayıdan [2003] beri), Bilgin Aydın (30. sayıdan [2007] beri), Rhoads Murphey ve Baki Tezcan (35. sayıdan [2010] beri) bulunmaktadır.

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

 • Açıklama
  • Osmanlı Araştırmaları Dergisi 42. Sayı
   The Journal of Ottoman Studies

   smanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, 1980 yılından beri kesintisiz bir şekilde yayımlanmış ve sadece farklı ülkelerden değil, aynı zamanda farklı ekollerden gelen araştırmacıları bir araya getirerek bir Osmanlı mirası olan çoğulculuğu, günümüzün akademik dünyasına taşımıştır. Kurucusu merhum Nejat Göyünç'ün (1925-2001) derginin ilk sayısına yazdığı sunuş yazısında belirttiği üzere, derginin amacı “sayıları bir hayli artan Osmanlı araştırmacılarının bu dergide toplanmalarına vesile olmak, genç ilim mensuplarının ilgi çekici incelemelerini ... yayımlamak suretiyle onları teşvik etmek, tanınmalarına ve araştırmalarının ilim âlemine sunulmasına hizmet etmektir.”
   Genç araştırmacılara her zaman yardımcı olup onları teşvik ederek derginin gayesini kişiliğinde temsil eden merhum Nejat Göyünç'ün temennisi, “Osmanlı Devleti nasıl Ortadoğu ve Balkanlar'da yaşayan pek çok milletin müşterek malı olmuşsa, Osmanlı Araştırmaları'nın da bütün Osmanlı araştırmacılarının katkıları ile yaşayacak, onları birbirine yaklaştıracak bir unsur olması” idi. İlk 34 sayısı (1980-2009) Enderun Kitabevi'nin sahibi, Osmanlı araştırmacılarının vazgeçilmez sahafı İsmail Özdoğan tarafından yayımlanan ve 2004'den beri yılda iki kere çıkan Osmanlı Araştırmaları, 2010'dan itibaren, kütüphanesinin zenginliği ve kapısının tüm araştırmacılara açıklığıyla İstanbul'a dünyanın her yerinden gelen Osmanlı araştırmacılarını birbirine yaklaştıran İSAM'a taşındı.
   Osmanlı Araştırmaları, 1980 yılında Nejat Göyünç, Halil İnalcık ve Heath Lowry'nin akademik idaresinde kurulmuştu. Bugün derginin yayın kurulunda İnalcık ve Lowry'nin yanı sıra, İsmail Erünsal (10. sayıdan [1990] beri), Feridun Emecen (22. sayıdan [2003] beri), Bilgin Aydın (30. sayıdan [2007] beri), Rhoads Murphey ve Baki Tezcan (35. sayıdan [2010] beri) bulunmaktadır.

   Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Shuruq Naguib Guiding the Sound Mind: Ebu's-su‘ūd's Tafsir and Rhetorical Interpretation of the Qur'an in the Post-Classical Period / Akl-ı Selîme Rehberlik Etme: Klasik Dönem Sonrasında Ebussuud'un Tefsir'i ve Kur'an'ın Belâğî Tefsiri 001 - 052 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Shuruq Naguib Guiding the Sound Mind: Ebu's-su‘ūd's Tafsir and Rhetorical Interpretation of the Qur'an in the Post-Classical Period / Akl-ı Selîme Rehberlik Etme: Klasik Dönem Sonrasında Ebussuud'un Tefsir'i ve Kur'an'ın Belâğî Tefsiri 001 - 052 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Mehmet Gel Kanûnî Devrinde “Müftî” ile Rumeli Kazaskeri Arasında Bir “Hüccet-i Şer‘iyye” İhtilafı Yahut Kemalpaşazâde-Fenârîzâde Hesaplaşması / A Huccat Controversy between the Müfti (of Istanbul) and the Qadi'asker of Rumeli or a Showdown between Kemalpaşazade and 053 - 092 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Mehmet Gel Kanûnî Devrinde “Müftî” ile Rumeli Kazaskeri Arasında Bir “Hüccet-i Şer‘iyye” İhtilafı Yahut Kemalpaşazâde-Fenârîzâde Hesaplaşması / A Huccat Controversy between the Müfti (of Istanbul) and the Qadi'asker of Rumeli or a Showdown between Kemalpaşazade and 053 - 092 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Hedda Reindl-Kiel Breads for the Followers, Silver Vessels for the Lord: The System of Distribution and Redistribution in the Ottoman Empire (16th-18th centuries)/ Kullara Tayın, Efendiye Gümüş Takım: Osmanlı İmparatorluğu'nda Dağıtım ve Bölüştürme Düzeni (16.-18. yüzyıl) 093 - 104 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Hedda Reindl-Kiel Breads for the Followers, Silver Vessels for the Lord: The System of Distribution and Redistribution in the Ottoman Empire (16th-18th centuries)/ Kullara Tayın, Efendiye Gümüş Takım: Osmanlı İmparatorluğu'nda Dağıtım ve Bölüştürme Düzeni (16.-18. yüzyıl) 093 - 104 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Arzu Meral A Survey of Translation Activity in the Ottoman Empire / Osmanlı İmparatorluğu'nda Tercüme Faaliyetlerinin Seyri 105 - 156 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Arzu Meral A Survey of Translation Activity in the Ottoman Empire / Osmanlı İmparatorluğu'nda Tercüme Faaliyetlerinin Seyri 105 - 156 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Yaşar Sarıkaya Osmanlı Anadolusunda Parlayan Bir Eğitim Merkezi: Hâdimî Medresesi ve Kütüphanesi / An Emerging Educational Center in Ottoman Anatolia: Hâdimî Medrese and Its Library 157 - 176 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Yaşar Sarıkaya Osmanlı Anadolusunda Parlayan Bir Eğitim Merkezi: Hâdimî Medresesi ve Kütüphanesi / An Emerging Educational Center in Ottoman Anatolia: Hâdimî Medrese and Its Library 157 - 176 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Hatice Toksöz Muhammed Akkirmânî'nin Ta'rîfâtü'l-fünûn ve menâkıbü'l-musannifîn Adlı Eserinde Felsefî İlimler Algısı  / The Conception of Philosophical Sciences in Aqkirmânî's Ta'rîfâtü'l-Fünûn wa menâkıbü'l-musannifîn 177 - 206 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Hatice Toksöz Muhammed Akkirmânî'nin Ta'rîfâtü'l-fünûn ve menâkıbü'l-musannifîn Adlı Eserinde Felsefî İlimler Algısı  / The Conception of Philosophical Sciences in Aqkirmânî's Ta'rîfâtü'l-Fünûn wa menâkıbü'l-musannifîn 177 - 206 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Cengiz Şeker The Causes of Rural Migrations in 18th Century Ottoman Society / 18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Taşra Kaynaklı Göçlerin Nedenleri 207 - 232 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Cengiz Şeker The Causes of Rural Migrations in 18th Century Ottoman Society / 18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Taşra Kaynaklı Göçlerin Nedenleri 207 - 232 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Aysel Yıldız Şehzadeye Öğütler: Ebûbekir Ratıb Efendi'nin Şehzade Selim'e (III) Bir Mektubu/ A Mirror For The Prince: A Letter of Ebubekir Ratıb Efendi to Prince Selim (III) 233 - 274 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Aysel Yıldız Şehzadeye Öğütler: Ebûbekir Ratıb Efendi'nin Şehzade Selim'e (III) Bir Mektubu/ A Mirror For The Prince: A Letter of Ebubekir Ratıb Efendi to Prince Selim (III) 233 - 274 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Özhan Kapıcı Bir Osmanlı Mollasının Fikir Dünyasından Fragmanlar: Keçecizâde İzzet Molla ve II. Mahmud Dönemi Osmanlı Siyaset Düşüncesi / Fragments from the Intellectual World of an Ottoman Molla: Keçecizâde İzzet Molla and the Ottoman Political Thought During the Rei 275 - 316 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Özhan Kapıcı Bir Osmanlı Mollasının Fikir Dünyasından Fragmanlar: Keçecizâde İzzet Molla ve II. Mahmud Dönemi Osmanlı Siyaset Düşüncesi / Fragments from the Intellectual World of an Ottoman Molla: Keçecizâde İzzet Molla and the Ottoman Political Thought During the Rei 275 - 316 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Muharrem Varol 19. Yüzyıl İstanbulu'nda Bazı Tekkelerin Matbaacılık Faaliyetleri / The Printing Activities of Some Sufi Lodges in Istanbul in 19th Century 317 - 348 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Muharrem Varol 19. Yüzyıl İstanbulu'nda Bazı Tekkelerin Matbaacılık Faaliyetleri / The Printing Activities of Some Sufi Lodges in Istanbul in 19th Century 317 - 348 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Efe Murat Balıkçıoğlu Poetry in the Text: The Use and Function of Poetry in Rāwandì's Rāģat al-ŝudūr and Yazıcızāde ‘Alì's Translation of the Same Work in Tevārìkh-i Âl-i Selçūk / Metindeki Şiir: Rāvendī'nin Rāģat al-ŝudūr ve Yazıcızāde ‘Alī'nin Aynı Eserin Çevirisini İçeren T 349 - 372 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Efe Murat Balıkçıoğlu Poetry in the Text: The Use and Function of Poetry in Rāwandì's Rāģat al-ŝudūr and Yazıcızāde ‘Alì's Translation of the Same Work in Tevārìkh-i Âl-i Selçūk / Metindeki Şiir: Rāvendī'nin Rāģat al-ŝudūr ve Yazıcızāde ‘Alī'nin Aynı Eserin Çevirisini İçeren T 349 - 372 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Vatan Özgül Erken Dönem Osmanlı Tarihçiliği'nde Bir Onomastik Probleminin Çözümüne Dair: Deli-Tovu-Kara / Regarding the Solution of an Onomastics Problem for the Early Period of Ottoman History: Deli-Tovu-Kara 373 - 394 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Vatan Özgül Erken Dönem Osmanlı Tarihçiliği'nde Bir Onomastik Probleminin Çözümüne Dair: Deli-Tovu-Kara / Regarding the Solution of an Onomastics Problem for the Early Period of Ottoman History: Deli-Tovu-Kara 373 - 394 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Gülten Yıldırım Değerlendirmeler : Çalıntı Tarihin Öyküsü: Jack Goody'nin Tarih Hırsızlığı Üzerine / The Story of Stolen History: of Jack Goody's Theft of History 395 - 412 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Gülten Yıldırım Değerlendirmeler : Çalıntı Tarihin Öyküsü: Jack Goody'nin Tarih Hırsızlığı Üzerine / The Story of Stolen History: of Jack Goody's Theft of History 395 - 412 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Betül S. Nizam Kitâbiyat : Günay Kut, Acâibü'l-mahlûkât-Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları II 413 - 418 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Betül S. Nizam Kitâbiyat : Günay Kut, Acâibü'l-mahlûkât-Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları II 413 - 418 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Nicole Kançal-Ferrari Persis Berlekamp, Wonder, Image & Cosmos in Medieval Islam 418 - 425 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Nicole Kançal-Ferrari Persis Berlekamp, Wonder, Image & Cosmos in Medieval Islam 418 - 425 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Rümeysa Şişman Finbarr B. Flood, Objects of Translation: Material Culture and Medieval “Hindu-Muslim” Encounter 426 - 430 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Rümeysa Şişman Finbarr B. Flood, Objects of Translation: Material Culture and Medieval “Hindu-Muslim” Encounter 426 - 430 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Mustafa Birol Ülker Nezaket Özdemir, Bursa Kaynakçası 431 - 433 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Mustafa Birol Ülker Nezaket Özdemir, Bursa Kaynakçası 431 - 433 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
A. Teyfur Erdoğdu Nicolas Vatin, Gilles Veinstein, Elizabeth Zachariadou (ed.), Catalogue du fonds ottoman des archives du monastère de Saint-Jean à Patmos. Les vingt-deux premiers dossier 434 - 435 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
A. Teyfur Erdoğdu Nicolas Vatin, Gilles Veinstein, Elizabeth Zachariadou (ed.), Catalogue du fonds ottoman des archives du monastère de Saint-Jean à Patmos. Les vingt-deux premiers dossier 434 - 435 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
İbrahim Aksu Jon Miller (ed.), The Reception of Aristotle's Ethics 436 - 439 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
İbrahim Aksu Jon Miller (ed.), The Reception of Aristotle's Ethics 436 - 439 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Stok Kodu
:
S00112-013-42
Boyut
:
16x24 cm.
Sayfa Sayısı
:
454
Basım Yeri
:
İstanbul
Baskı
:
1
Basım Tarihi
:
2013
Kapak Türü
:
Soft Cover
Kağıt Türü
:
1. Hamur
Dili
:
Türkçe-English-French-German
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
 • Kapat
  Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
  Shuruq Naguib Guiding the Sound Mind: Ebu's-su‘ūd's Tafsir and Rhetorical Interpretation of the Qur'an in the Post-Classical Period / Akl-ı Selîme Rehberlik Etme: Klasik Dönem Sonrasında Ebussuud'un Tefsir'i ve Kur'an'ın Belâğî Tefsiri 001 - 052 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Shuruq Naguib Guiding the Sound Mind: Ebu's-su‘ūd's Tafsir and Rhetorical Interpretation of the Qur'an in the Post-Classical Period / Akl-ı Selîme Rehberlik Etme: Klasik Dönem Sonrasında Ebussuud'un Tefsir'i ve Kur'an'ın Belâğî Tefsiri 001 - 052 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Mehmet Gel Kanûnî Devrinde “Müftî” ile Rumeli Kazaskeri Arasında Bir “Hüccet-i Şer‘iyye” İhtilafı Yahut Kemalpaşazâde-Fenârîzâde Hesaplaşması / A Huccat Controversy between the Müfti (of Istanbul) and the Qadi'asker of Rumeli or a Showdown between Kemalpaşazade and 053 - 092 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Mehmet Gel Kanûnî Devrinde “Müftî” ile Rumeli Kazaskeri Arasında Bir “Hüccet-i Şer‘iyye” İhtilafı Yahut Kemalpaşazâde-Fenârîzâde Hesaplaşması / A Huccat Controversy between the Müfti (of Istanbul) and the Qadi'asker of Rumeli or a Showdown between Kemalpaşazade and 053 - 092 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Hedda Reindl-Kiel Breads for the Followers, Silver Vessels for the Lord: The System of Distribution and Redistribution in the Ottoman Empire (16th-18th centuries)/ Kullara Tayın, Efendiye Gümüş Takım: Osmanlı İmparatorluğu'nda Dağıtım ve Bölüştürme Düzeni (16.-18. yüzyıl) 093 - 104 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Hedda Reindl-Kiel Breads for the Followers, Silver Vessels for the Lord: The System of Distribution and Redistribution in the Ottoman Empire (16th-18th centuries)/ Kullara Tayın, Efendiye Gümüş Takım: Osmanlı İmparatorluğu'nda Dağıtım ve Bölüştürme Düzeni (16.-18. yüzyıl) 093 - 104 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Arzu Meral A Survey of Translation Activity in the Ottoman Empire / Osmanlı İmparatorluğu'nda Tercüme Faaliyetlerinin Seyri 105 - 156 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Arzu Meral A Survey of Translation Activity in the Ottoman Empire / Osmanlı İmparatorluğu'nda Tercüme Faaliyetlerinin Seyri 105 - 156 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Yaşar Sarıkaya Osmanlı Anadolusunda Parlayan Bir Eğitim Merkezi: Hâdimî Medresesi ve Kütüphanesi / An Emerging Educational Center in Ottoman Anatolia: Hâdimî Medrese and Its Library 157 - 176 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Yaşar Sarıkaya Osmanlı Anadolusunda Parlayan Bir Eğitim Merkezi: Hâdimî Medresesi ve Kütüphanesi / An Emerging Educational Center in Ottoman Anatolia: Hâdimî Medrese and Its Library 157 - 176 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Hatice Toksöz Muhammed Akkirmânî'nin Ta'rîfâtü'l-fünûn ve menâkıbü'l-musannifîn Adlı Eserinde Felsefî İlimler Algısı  / The Conception of Philosophical Sciences in Aqkirmânî's Ta'rîfâtü'l-Fünûn wa menâkıbü'l-musannifîn 177 - 206 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Hatice Toksöz Muhammed Akkirmânî'nin Ta'rîfâtü'l-fünûn ve menâkıbü'l-musannifîn Adlı Eserinde Felsefî İlimler Algısı  / The Conception of Philosophical Sciences in Aqkirmânî's Ta'rîfâtü'l-Fünûn wa menâkıbü'l-musannifîn 177 - 206 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Cengiz Şeker The Causes of Rural Migrations in 18th Century Ottoman Society / 18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Taşra Kaynaklı Göçlerin Nedenleri 207 - 232 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Cengiz Şeker The Causes of Rural Migrations in 18th Century Ottoman Society / 18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Taşra Kaynaklı Göçlerin Nedenleri 207 - 232 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Aysel Yıldız Şehzadeye Öğütler: Ebûbekir Ratıb Efendi'nin Şehzade Selim'e (III) Bir Mektubu/ A Mirror For The Prince: A Letter of Ebubekir Ratıb Efendi to Prince Selim (III) 233 - 274 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Aysel Yıldız Şehzadeye Öğütler: Ebûbekir Ratıb Efendi'nin Şehzade Selim'e (III) Bir Mektubu/ A Mirror For The Prince: A Letter of Ebubekir Ratıb Efendi to Prince Selim (III) 233 - 274 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Özhan Kapıcı Bir Osmanlı Mollasının Fikir Dünyasından Fragmanlar: Keçecizâde İzzet Molla ve II. Mahmud Dönemi Osmanlı Siyaset Düşüncesi / Fragments from the Intellectual World of an Ottoman Molla: Keçecizâde İzzet Molla and the Ottoman Political Thought During the Rei 275 - 316 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Özhan Kapıcı Bir Osmanlı Mollasının Fikir Dünyasından Fragmanlar: Keçecizâde İzzet Molla ve II. Mahmud Dönemi Osmanlı Siyaset Düşüncesi / Fragments from the Intellectual World of an Ottoman Molla: Keçecizâde İzzet Molla and the Ottoman Political Thought During the Rei 275 - 316 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Muharrem Varol 19. Yüzyıl İstanbulu'nda Bazı Tekkelerin Matbaacılık Faaliyetleri / The Printing Activities of Some Sufi Lodges in Istanbul in 19th Century 317 - 348 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Muharrem Varol 19. Yüzyıl İstanbulu'nda Bazı Tekkelerin Matbaacılık Faaliyetleri / The Printing Activities of Some Sufi Lodges in Istanbul in 19th Century 317 - 348 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Efe Murat Balıkçıoğlu Poetry in the Text: The Use and Function of Poetry in Rāwandì's Rāģat al-ŝudūr and Yazıcızāde ‘Alì's Translation of the Same Work in Tevārìkh-i Âl-i Selçūk / Metindeki Şiir: Rāvendī'nin Rāģat al-ŝudūr ve Yazıcızāde ‘Alī'nin Aynı Eserin Çevirisini İçeren T 349 - 372 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Efe Murat Balıkçıoğlu Poetry in the Text: The Use and Function of Poetry in Rāwandì's Rāģat al-ŝudūr and Yazıcızāde ‘Alì's Translation of the Same Work in Tevārìkh-i Âl-i Selçūk / Metindeki Şiir: Rāvendī'nin Rāģat al-ŝudūr ve Yazıcızāde ‘Alī'nin Aynı Eserin Çevirisini İçeren T 349 - 372 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Vatan Özgül Erken Dönem Osmanlı Tarihçiliği'nde Bir Onomastik Probleminin Çözümüne Dair: Deli-Tovu-Kara / Regarding the Solution of an Onomastics Problem for the Early Period of Ottoman History: Deli-Tovu-Kara 373 - 394 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Vatan Özgül Erken Dönem Osmanlı Tarihçiliği'nde Bir Onomastik Probleminin Çözümüne Dair: Deli-Tovu-Kara / Regarding the Solution of an Onomastics Problem for the Early Period of Ottoman History: Deli-Tovu-Kara 373 - 394 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Gülten Yıldırım Değerlendirmeler : Çalıntı Tarihin Öyküsü: Jack Goody'nin Tarih Hırsızlığı Üzerine / The Story of Stolen History: of Jack Goody's Theft of History 395 - 412 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Gülten Yıldırım Değerlendirmeler : Çalıntı Tarihin Öyküsü: Jack Goody'nin Tarih Hırsızlığı Üzerine / The Story of Stolen History: of Jack Goody's Theft of History 395 - 412 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Betül S. Nizam Kitâbiyat : Günay Kut, Acâibü'l-mahlûkât-Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları II 413 - 418 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Betül S. Nizam Kitâbiyat : Günay Kut, Acâibü'l-mahlûkât-Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları II 413 - 418 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Nicole Kançal-Ferrari Persis Berlekamp, Wonder, Image & Cosmos in Medieval Islam 418 - 425 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Nicole Kançal-Ferrari Persis Berlekamp, Wonder, Image & Cosmos in Medieval Islam 418 - 425 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Rümeysa Şişman Finbarr B. Flood, Objects of Translation: Material Culture and Medieval “Hindu-Muslim” Encounter 426 - 430 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Rümeysa Şişman Finbarr B. Flood, Objects of Translation: Material Culture and Medieval “Hindu-Muslim” Encounter 426 - 430 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Mustafa Birol Ülker Nezaket Özdemir, Bursa Kaynakçası 431 - 433 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  Mustafa Birol Ülker Nezaket Özdemir, Bursa Kaynakçası 431 - 433 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  A. Teyfur Erdoğdu Nicolas Vatin, Gilles Veinstein, Elizabeth Zachariadou (ed.), Catalogue du fonds ottoman des archives du monastère de Saint-Jean à Patmos. Les vingt-deux premiers dossier 434 - 435 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  A. Teyfur Erdoğdu Nicolas Vatin, Gilles Veinstein, Elizabeth Zachariadou (ed.), Catalogue du fonds ottoman des archives du monastère de Saint-Jean à Patmos. Les vingt-deux premiers dossier 434 - 435 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  İbrahim Aksu Jon Miller (ed.), The Reception of Aristotle's Ethics 436 - 439 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
  İbrahim Aksu Jon Miller (ed.), The Reception of Aristotle's Ethics 436 - 439 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 42 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı