Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%10
Mimarlıkta Teknik Resim (14.Baskı) Orhan Şahinler

Mimarlıkta Teknik Resim / 14.Baskı

Liste Fiyatı : 80,00 TL
İndirimli Fiyat : 72,00 TL
Kazancınız : 8,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 9,44 TL
Mimarlıkta Teknik Resim / 14.Baskı
Mimarlıkta Teknik Resim / 14.Baskı
YEM Yayın
72.00

Türkiye'deki mimarlık eğitiminin temel kitaplarından olan Mimarlıkta Teknik Resim, geliştirilip zenginleştirilen içeriğiyle, sayfa sayısı yaklaşık yüzde 40 artarak tam 524 sayfa oldu…

Mimar-öğretim üyeleri Orhan Şahinler ile Fehmi Kızıl'ın geniş bilgi, deneyim ve birikimlerine dayalı çalışmalarından yola çıkarak hazırladıkları, Türkiye'deki mimarlık eğitiminin temel kitaplarından olan Mimarlıkta Teknik Resim, mimarlık eğitiminin yanı sıra meslek etkinlikleri için de bir ders ve başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Yalnızca teknik resme ilişkin bilgileri doğrudan aktarmakla yetinmeyen kitap, teknik resmi mimarlığın proje düzenleme bilgileri, yapı bilgisi, detaylar, perspektif türleri, şantiye bilgileri, proje örnekleri, çizim örnekleri gibi alt dallarına ilişkin bilgilerle destekleyip somutlaştırarak öğretiyor.

Yazarların üzerinde uzun süre çalışılarak hazırladıkları Mimarlıkta Teknik Resim'in güncellenmiş ve geliştirilmiş yeni baskısında, eşlenik dik izdüşüm, algılama, kavrama, bina kesiti ve mimari anlatım dili alanında yeni konular eklendi. Eklenen ve güncellenen konular perspektif anlatım ve açıklayıcı bilgi notları olan çizimlerle daha kolay kavranır hale getirildi, konulara ilişkin çizimlerden birçoğu eğitimde denenip görülen eksiklikleri giderilerek olgunlaştırıldı. Özel konumlu düzlemler, üç temel izdüşümünden objenin kavranması ve gerçek büyüklüğünün bulunması, grafik anlatım ve algılamadaki önemi, ölçekli çizim, 1/200 ölçekli yerleşme planı ve kesiti, 1/200 ve 1/100 ölçekli plan, kesit ve görünüşleriyle fikir ve kesin proje örnekleri, plankotede verilen kotlardan yararlanarak arazinin eşyükseklik çizgilerinin elde edilmesi, eğik düzlemli çatılarda çatı düzlemlerinin arakesitinin ve gerçek büyüklüğünün bulunması, makine teknik resimlerinde boyutlandırma konuları eklendi.

Kitapta yer alan “teknik resim”in tanımı ve tarihi gelişimi, teknik resim çiziminde kullanılan gereçler, çizim hazırlıkları ve çizim, geometrik çizimler, resim yöntemleri, kesit türleri, boyutlandırma, merdiven plan ve kesiti, küpeşte görünüşünün çizimi, merdiven basamağı dengelenmesi, plandaki verilerden yararlanarak kesit çizmeden görünüş elde etmek, eşlenik dik izdüşümde gölge ve paralel izdüşümle (aksonometrik) perspektif konuları da zenginleştirildi.

İÇİNDEKİLER

Teknik Resim'in Tanımı ve Tarihi Gelişimi / 10

Teknik Resim ve Perspektif Çizimlerinde Kullanılan Gereçler / 20

Çizim Hazırlıkları ve Çizim / 28

Teknik Resim Paftası / 35

Yazı / 42

Geometrik Çizimler / 45

Düzgün Çokgenler / 50

Büyültme ve Küçültmeler / 54

Bağlama Eğrileri / 56

Spiraller / 59

Ovaller / 60

Elipsler / 64

Elips Problemlerinde Affinite / 66

Paraboller / 67

Hiperboller / 68

Helis Hareketleri ve Yüzeyleri / 70

Düzlemsel Hareket Yörüngeleri / 73

Yüzeyler / 75

Yüzeylerin Sınıflandırılması / 75

Doğrunun Hareketiyle Oluşan Yüzeyler / 75

Düzlem Yüzeyler / 75

Eğrilikli Yüzeyler / 78

Eğri Çizgilerin Hareketiyle Oluşan Yüzeyler / 90

Dönel Yüzeyler / 90

Objenin Dik İzdüşümü / 91

Bir Objenin Üstten, Önden ve Soldan Görünüşü / 91

Objenin Düzlem Yüzeylerinin İzdüşümü / 92

Objenin Görünüşlerini Belirleme ve Epüre Yerleştirme / 93

Resim Yöntemi, Tanımlar ve Genel Kurallar / 94

Avrupa Resim Yöntemi / 94

Amerikan Resim Yöntemi / 95

Düşsel İzdüşüm Prizması / 96

Avrupa Resim Yönteminde Üç Temel İzdüşüm Düzlemindeki Görünüşlerin

Birbiriyle İlişkisi / 104

Özel Konumlu Düzlemler / 109

Özel Konumlu Düzlemler ve Temel İzdüşüm Düzlemlerindeki İzleri / 109

Bir Objeyi Altyapı Elemanlarına Ayırarak Yüzeylerini Kavrama / 116

Üç Temel İzdüşümünden Objenin Yüzeyleri ve Köşe Noktalarının Kavranması / 117

İzdüşümü Verilen Bir Doğru Parçasının Gerçek Uzunluğunun Bulunması / 123

Objelerin Görünüşleri ve Açınımı / 127

Bir Küpün Yüzleri Yontularak Elde Edilmiş Objelerin Üç Temel İzdüşümü ve Perspektifi / 134

Objelerin Üç Temel İzdüşümü ve Perspektifi / 142

Grafik Anlatım ve Algılama / 145

Algılama / 146

Algılama Sürecini Etkileyen Dış Etkenler / 146

Algılama Sürecini Etkileyen İç Etkenler / 152

Çizgi Kalınlıkları, Türleri ve İfade Tekniği / 155

Çizgi Kalınlığının Algılamadaki Önemi / 155

Çizgi Kalınlıkları / 159

Çizgi Türleri / 160

Teknik Resim Çizimlerinde Çizgilerin İfade Tekniği / 162

Ölçekli Çizim /163

Ölçek / 163

1/100 ve 1/50 Ölçekli Plan Çiziminde Anlatım / 164

1/20 Ölçekli Plan Çiziminde Anlatım / 165

Mimarlıkta Teknik Resim / 166

Kesit Tanımı ve Bina Kesiti / 171

Kesit Türleri / 176

Mimarlık Mesleği ile İlgili Teknik Çizimler / 202

Mimari Proje Çizimleri / 202

Mimarın Mesleki Faaliyete Başlaması İçin Parsele İlişkin Gerekli Belgeler / 203

İşlev (Fonksiyon) Şeması / 207

Eskizler / 207

Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları / 215

Ön Proje / 217

Kesin Proje / 218

Uygulama Projesi / 218

Detay Projeleri / 218

Uygulama Projelerinin Revizyonu / 218

Mimarlık Projelerinde Boyutlandırma / 219

Mimarlık Projelerinde Boyutlandırma İlkeleri / 219

Makine Teknik Resimlerinde Boyutlandırma / 223

Mimarlık Projelerinde Çizim Teknikleri, Boyutlandırma Simgeleri ve Bazı Tanımlamalar / 227

Değişik Ölçekli Projeler, Nitelikleri ve Boyutlandırılmaları / 236

1/5000 Ölçekli Projeler / 236

1/2000 Ölçekli Projeler / 237

1/1000 Ölçekli Projeler / 239

1/500 Ölçekli Projeler / 240

1/200 Ölçekli Projeler / 240

1/100 Ölçekli Projeler / 256

1/50 Ölçekli Projeler / 286

1/20 Ölçekli Projeler / 320

1/10 Ölçekli Projeler / 320

1/5 Ölçekli Projeler / 320

1/2 ve 1/1 Ölçekli Projeler / 320

Yardımcı Bilgiler / 340

Doğal Havalandırma / 340

Pasif Güneş Enerjili Tasarım / 342

Merdiven ve Rampalar / 344

Araçların Hassas Boyutları / 359

Tipik Park Alanı Düzenlemesi / 360

Antropometrik Ölçüler / 362

Engelliler İçin İç ve Dış Mekân Düzenlemeleri / 365

Mekânların İç Donatım Projeleri / İç Mekân Düzenleme Projeleri / 368

Fotogrametri / 375

Bina Tasarımında Zemin / 378

Temeller / 381

Bir Yapının Temelinin Zemine Uygulanması (Temel Aplikasyonu) / 386

Rüzgâr Adları ve Yönleri / 396

Uluslararası Bazı Sembol, İşaret ve Ölçüler / 397

Ölçü Değişim Tabloları / 399

Uluslararası Kâğıt ve Zarf Boyutları / 400

Geometrik Şekillerin Alan ve Hacim Hesapları / 401

Kuralsız Düzlem Şeklin Alanının Bulunması / 404

Yüzeylerin Yatay Doğru ve Eğrileri (Eşyükseklik Çizgileri) / 405

Plankotede Verilen Kotlardan Yararlanılarak Arazinin Eşyükseklik Çizgilerini Çizmek / 406

Parselin Topoğrafik Planının Kesitini Çizmek / 407

Kotlu İzdüşümde Yol ve Platform / 408

Kemerler, Tonozlar, Çapraz Tonozlar, Kubbeler / 410

Biçimlerine Göre Eğik Düzlemli Çatılar / 412

Üstten Görünüşte Çatı Düzlemlerinin Arakesitinin Bulunması / 413

Eğik Çatı Düzleminin Gerçek Büyüklüğünün Bulunması / 415

"Eşlenik Dik İzdüşümde Oran ve Paralellik Korunur" İlkesinden Yararlanarak

Görünüş Elde Etmek / 421

Eşlenik Dik İzdüşümde Gölge / 429

Paralel Işına Göre Gölgenin Elde Edilmesinde Prensipler / 430

Merkezi Işına Göre Gölgenin Elde Edilmesinde Prensipler / 431

Sahne ve Oturma Yeri Düzenlemesi ve İlişkileri / 435

Merdiven Türleri ve Basamak Dengelenmesi / 438

Asansörler / 441

Ağaç Grafikleri / 442

Çiçek Grafikleri / 447

Taşıma Araçları Grafikleri / 450

İnsan Grafikleri / 451

Kuzey İşaretleri, Ölçek İşaretleri, Yönlendirici Simgeler / 453

1/50 Ölçekte Taş Duvar Görünüşleri / 454

Aksonometrik Perspektif, Paralel İzdüşümle Üçboyutlu Anlatım / 455

Deformasyon / 456

Eğik Aksonometrik Perspektif / 458

Militer Perspektif / 463

Kavalyer Perspektifte Gölge / 465

Dik Aksonemetrik Perspektif / 467

Eksenlerdeki Küçülme Oranlarının Bulunması / 467

Dik Aksonometrik Perspektifte Gölge / 478

Mesleki Aksonometrik Perspektif Örnekleri / 485

Merkezi İzdüşüm Yöntemiyle Artistik Perspektif (Orhan Şahinler) / 493

Artistik Perspektif / 493

Artistik Perspektif Çizimi / 496

Çemberin Artistik Perspektifi / 500

Artistik Perspektifte Gölge / 506

Bilgisayar Çizimleri / 519

KAYNAKÇA / 520

ORHAN ŞAHİNLER HAKKINDA

1928 yılında Karadeniz'in kıyı kasabası olan Fındıklı'da doğdu. 1945 yılında yetenek sınavıyla girdiği Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nden 1952 yılında mezun oldu. İlk kazandığı yarışma olan “Köylü Zirai İşletmeleriyle ilgili ev, bina ve tesisleri tip proje yarışması”ndan aldığı iki birincilik ödülünün ardından 1954-55 kışını Roma ve Paris'te geçirdi. 1959 yılında DGSA Mimarlık Bölümü'ndeki asistanlığıyla başlayan akademisyenliği boyunca “Tasarı Geometri/Perspektif”, “Mimari Proje” ve “Uygulama Projesi” disiplinlerinde ders verdi.

Akademik aşamalar sonrası 1978-81 yılları arasında DGSA Başkanlığı'nı yürüttü. DGSA'nin bağımsız üniversiteye dönüşmesini ve Mimar Sinan Üniversitesi adını almasını sağladı. 1995 yılında aynı üniversiteden emekli oldu. 2016 yılının Eylül ayında, Mimarlıkta Teknik Resim kitabının 13. baskısı yayına hazırlanırken yaşama veda etti.

Akademisyenliğin yanı sıra mesleki çalışmalarını da sürdüren Orhan Şahinler, ulusal mimarlık yarışmalarında birçok ödül (en az 7 birincilik, 5 ikincilik, 4 üçüncülük, 3 mansiyon ve satın almalar) kazanmış, kazandığı yarışmalar sonucu çok sayıda kamu yapısı ve birçok özel binası uygulanmıştır. Ayrıca ulusal mimarlık yarışmalarında jüri üyelikleri, mesleki dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlanmıştır.

Uygulanan mimari yapıtlarından başlıcaları:

 • Gayrettepe Gayret Sitesi (1958)
 • Üsküdar İskele Binası (1960)
 • Bursa Kapalı Spor Salonu (M.Türkmen, H. Şensoy ile birlikte, 1963-65)
 • T.C. Lizbon Büyükelçilik Binası (M. Türkmen, H. Şensoy ile birlikte, 1965)
 • İstanbul Ticaret Odası Binası (1967)
 • Sultanhamam Diri Han (1970)
 • Ankara Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hizmet Binaları (M. Türkmen, F. Kızıl ile birlikte, 1984-94)
 • Suudi Arabistan Riyad'da Cami ve Kız Koleji (1986)
 • Yeşilyurt Toprak Sitesi (1986)
 • Kuşadası Toprak Ağırlama Tesisleri (1989)
 • İstinye Toprak Konutu (1991)
 • Denizli Fen Lisesi (1999)

Orhan Şahinler'in yayımlanmış kitapları:

 • Merkezi İtalya'da Ortaçağ Şehirlerinin Meydanlarına ve Çevre Mahallelerine Ait Etüt, DGSA Yayını, 1964.
 • Perspektif, DGSA Yayını, 1979.
 • Saçaklar ve Çatı Parapetleri, MSÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul, 1997.
 • Mimarlıkta Teknik Resim (F. Kızıl ile birlikte), 1. baskı DGSA, 1975, 14. baskı, YEM Yayın, 2018.

FEHMİ KIZIL HAKKINDA

1948 yılında İstanbul'da doğdu. 1972 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Müdürlüğü'nde mesleki çalışmalarına başladı. 1973 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'ne asistan olarak atandı. 1978 yılında doktor unvanını aldı. Bunu takip eden akademik aşamalardan sonra 2000 yılında profesör oldu. 2000-2005 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Rektör Yardımcılığı görevini üstlendi. 2005-2006 yıllarında MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yaptı, 2006 yılında MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden kendi isteğiyle emekli oldu. 2009 yılına kadar MSGSÜ'de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak, lisans ve yüksek lisans eğitim öğretiminde ders verdi. 2004-2009 yıllarında Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2011 yılından bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2002-2003 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Projeler Daire Başkanlığı Tetkik ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği, 2003 yılında Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Danışma Kurulu Üyeliği ve 2005-2006 yıllarında Tarih ve Kültür Kenti Kütahya Platformu Danışmanlar Kurulu Üyeliği yaptı. 2003-2004 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nca düzenlenen “İstanbul 2023 Vizyonu ve Stratejik Eylem Planı” toplantılarına katıldı. 2003-2008 yıllarında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı yaptı.

30 yıla yakın uygulama projesi ve mimari proje atölyelerinde eğitim, "Teknik Resim" disiplini yürütücülüğü ve 40 yılı aşkın meslek pratiğinin yanı sıra kitapları, bilgisayar destekli mimari tasarım, teknik resim alıştırmaları, artistik perspektifte pratik çizim, çevre psikolojisi kuram ve fikirleriyle fiziksel çevre düzenlemesi, mimari anlatım dili, ölçü noktası yöntemiyle artistik perspektif üzerine ders notları bulunmaktadır.

Konut, yurt, sosyal tesis, eğitim yapısı, iş merkezi, kamu yönetim yapısı, dini yapı kompleksi, fabrika, eski eser restitüsyonu ve restorasyonundan oluşan yetmişe yakın projelendirme ve uygulamayı gerçekleştirdi, bazı eserleri mimarlık dergilerinde yayımlandı, ulusal mimari yarışmalarda ödüller kazandı ve ulusal mimari yarışmalarda jüri üyeliği yaptı.

Fehmi Kızıl'ın yayımlanmış kitapları:

 • Mimarlıkta Teknik Resim (O. Şahinler ile birlikte), 1. baskı DGSA, 1975, 14. baskı, YEM Yayın, 2018.
 • Bir Yapının Temellerinin Zemine Uygulanması (O. Şahinler ile birlikte), 1979.
 • Mimari Proje Çizim, Ölçülendirme ve Düzenleme Esasları (O. Şahinler ile birlikte), 1980.
 • Toplumsal Geleneklerin Konut İç Mekân Tasarımlamasına Etkisi ve Toplumsal Geleneklerimizi Daha İyi Karşılayacak Konut İçi Fiziksel Çevre Koşullarının Belirlenmesi, 1981.
 • Doğrusal Elemanlarla Oluşturulabilen, Eğrilikli Betonarme Yüzeysel Strüktürler ve Çizgisel Anlatımları, 1991
 • İki Boyutlu Görünüşleri Üçboyutlu Algılama Yöntemi, 1993.
 • Objelerin İki-Üçboyutlu Grafik Anlatımı ve Zihinde Canlandırma, 2000.

 • Açıklama
  • Türkiye'deki mimarlık eğitiminin temel kitaplarından olan Mimarlıkta Teknik Resim, geliştirilip zenginleştirilen içeriğiyle, sayfa sayısı yaklaşık yüzde 40 artarak tam 524 sayfa oldu…

   Mimar-öğretim üyeleri Orhan Şahinler ile Fehmi Kızıl'ın geniş bilgi, deneyim ve birikimlerine dayalı çalışmalarından yola çıkarak hazırladıkları, Türkiye'deki mimarlık eğitiminin temel kitaplarından olan Mimarlıkta Teknik Resim, mimarlık eğitiminin yanı sıra meslek etkinlikleri için de bir ders ve başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Yalnızca teknik resme ilişkin bilgileri doğrudan aktarmakla yetinmeyen kitap, teknik resmi mimarlığın proje düzenleme bilgileri, yapı bilgisi, detaylar, perspektif türleri, şantiye bilgileri, proje örnekleri, çizim örnekleri gibi alt dallarına ilişkin bilgilerle destekleyip somutlaştırarak öğretiyor.

   Yazarların üzerinde uzun süre çalışılarak hazırladıkları Mimarlıkta Teknik Resim'in güncellenmiş ve geliştirilmiş yeni baskısında, eşlenik dik izdüşüm, algılama, kavrama, bina kesiti ve mimari anlatım dili alanında yeni konular eklendi. Eklenen ve güncellenen konular perspektif anlatım ve açıklayıcı bilgi notları olan çizimlerle daha kolay kavranır hale getirildi, konulara ilişkin çizimlerden birçoğu eğitimde denenip görülen eksiklikleri giderilerek olgunlaştırıldı. Özel konumlu düzlemler, üç temel izdüşümünden objenin kavranması ve gerçek büyüklüğünün bulunması, grafik anlatım ve algılamadaki önemi, ölçekli çizim, 1/200 ölçekli yerleşme planı ve kesiti, 1/200 ve 1/100 ölçekli plan, kesit ve görünüşleriyle fikir ve kesin proje örnekleri, plankotede verilen kotlardan yararlanarak arazinin eşyükseklik çizgilerinin elde edilmesi, eğik düzlemli çatılarda çatı düzlemlerinin arakesitinin ve gerçek büyüklüğünün bulunması, makine teknik resimlerinde boyutlandırma konuları eklendi.

   Kitapta yer alan “teknik resim”in tanımı ve tarihi gelişimi, teknik resim çiziminde kullanılan gereçler, çizim hazırlıkları ve çizim, geometrik çizimler, resim yöntemleri, kesit türleri, boyutlandırma, merdiven plan ve kesiti, küpeşte görünüşünün çizimi, merdiven basamağı dengelenmesi, plandaki verilerden yararlanarak kesit çizmeden görünüş elde etmek, eşlenik dik izdüşümde gölge ve paralel izdüşümle (aksonometrik) perspektif konuları da zenginleştirildi.

   İÇİNDEKİLER

   Teknik Resim'in Tanımı ve Tarihi Gelişimi / 10

   Teknik Resim ve Perspektif Çizimlerinde Kullanılan Gereçler / 20

   Çizim Hazırlıkları ve Çizim / 28

   Teknik Resim Paftası / 35

   Yazı / 42

   Geometrik Çizimler / 45

   Düzgün Çokgenler / 50

   Büyültme ve Küçültmeler / 54

   Bağlama Eğrileri / 56

   Spiraller / 59

   Ovaller / 60

   Elipsler / 64

   Elips Problemlerinde Affinite / 66

   Paraboller / 67

   Hiperboller / 68

   Helis Hareketleri ve Yüzeyleri / 70

   Düzlemsel Hareket Yörüngeleri / 73

   Yüzeyler / 75

   Yüzeylerin Sınıflandırılması / 75

   Doğrunun Hareketiyle Oluşan Yüzeyler / 75

   Düzlem Yüzeyler / 75

   Eğrilikli Yüzeyler / 78

   Eğri Çizgilerin Hareketiyle Oluşan Yüzeyler / 90

   Dönel Yüzeyler / 90

   Objenin Dik İzdüşümü / 91

   Bir Objenin Üstten, Önden ve Soldan Görünüşü / 91

   Objenin Düzlem Yüzeylerinin İzdüşümü / 92

   Objenin Görünüşlerini Belirleme ve Epüre Yerleştirme / 93

   Resim Yöntemi, Tanımlar ve Genel Kurallar / 94

   Avrupa Resim Yöntemi / 94

   Amerikan Resim Yöntemi / 95

   Düşsel İzdüşüm Prizması / 96

   Avrupa Resim Yönteminde Üç Temel İzdüşüm Düzlemindeki Görünüşlerin

   Birbiriyle İlişkisi / 104

   Özel Konumlu Düzlemler / 109

   Özel Konumlu Düzlemler ve Temel İzdüşüm Düzlemlerindeki İzleri / 109

   Bir Objeyi Altyapı Elemanlarına Ayırarak Yüzeylerini Kavrama / 116

   Üç Temel İzdüşümünden Objenin Yüzeyleri ve Köşe Noktalarının Kavranması / 117

   İzdüşümü Verilen Bir Doğru Parçasının Gerçek Uzunluğunun Bulunması / 123

   Objelerin Görünüşleri ve Açınımı / 127

   Bir Küpün Yüzleri Yontularak Elde Edilmiş Objelerin Üç Temel İzdüşümü ve Perspektifi / 134

   Objelerin Üç Temel İzdüşümü ve Perspektifi / 142

   Grafik Anlatım ve Algılama / 145

   Algılama / 146

   Algılama Sürecini Etkileyen Dış Etkenler / 146

   Algılama Sürecini Etkileyen İç Etkenler / 152

   Çizgi Kalınlıkları, Türleri ve İfade Tekniği / 155

   Çizgi Kalınlığının Algılamadaki Önemi / 155

   Çizgi Kalınlıkları / 159

   Çizgi Türleri / 160

   Teknik Resim Çizimlerinde Çizgilerin İfade Tekniği / 162

   Ölçekli Çizim /163

   Ölçek / 163

   1/100 ve 1/50 Ölçekli Plan Çiziminde Anlatım / 164

   1/20 Ölçekli Plan Çiziminde Anlatım / 165

   Mimarlıkta Teknik Resim / 166

   Kesit Tanımı ve Bina Kesiti / 171

   Kesit Türleri / 176

   Mimarlık Mesleği ile İlgili Teknik Çizimler / 202

   Mimari Proje Çizimleri / 202

   Mimarın Mesleki Faaliyete Başlaması İçin Parsele İlişkin Gerekli Belgeler / 203

   İşlev (Fonksiyon) Şeması / 207

   Eskizler / 207

   Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları / 215

   Ön Proje / 217

   Kesin Proje / 218

   Uygulama Projesi / 218

   Detay Projeleri / 218

   Uygulama Projelerinin Revizyonu / 218

   Mimarlık Projelerinde Boyutlandırma / 219

   Mimarlık Projelerinde Boyutlandırma İlkeleri / 219

   Makine Teknik Resimlerinde Boyutlandırma / 223

   Mimarlık Projelerinde Çizim Teknikleri, Boyutlandırma Simgeleri ve Bazı Tanımlamalar / 227

   Değişik Ölçekli Projeler, Nitelikleri ve Boyutlandırılmaları / 236

   1/5000 Ölçekli Projeler / 236

   1/2000 Ölçekli Projeler / 237

   1/1000 Ölçekli Projeler / 239

   1/500 Ölçekli Projeler / 240

   1/200 Ölçekli Projeler / 240

   1/100 Ölçekli Projeler / 256

   1/50 Ölçekli Projeler / 286

   1/20 Ölçekli Projeler / 320

   1/10 Ölçekli Projeler / 320

   1/5 Ölçekli Projeler / 320

   1/2 ve 1/1 Ölçekli Projeler / 320

   Yardımcı Bilgiler / 340

   Doğal Havalandırma / 340

   Pasif Güneş Enerjili Tasarım / 342

   Merdiven ve Rampalar / 344

   Araçların Hassas Boyutları / 359

   Tipik Park Alanı Düzenlemesi / 360

   Antropometrik Ölçüler / 362

   Engelliler İçin İç ve Dış Mekân Düzenlemeleri / 365

   Mekânların İç Donatım Projeleri / İç Mekân Düzenleme Projeleri / 368

   Fotogrametri / 375

   Bina Tasarımında Zemin / 378

   Temeller / 381

   Bir Yapının Temelinin Zemine Uygulanması (Temel Aplikasyonu) / 386

   Rüzgâr Adları ve Yönleri / 396

   Uluslararası Bazı Sembol, İşaret ve Ölçüler / 397

   Ölçü Değişim Tabloları / 399

   Uluslararası Kâğıt ve Zarf Boyutları / 400

   Geometrik Şekillerin Alan ve Hacim Hesapları / 401

   Kuralsız Düzlem Şeklin Alanının Bulunması / 404

   Yüzeylerin Yatay Doğru ve Eğrileri (Eşyükseklik Çizgileri) / 405

   Plankotede Verilen Kotlardan Yararlanılarak Arazinin Eşyükseklik Çizgilerini Çizmek / 406

   Parselin Topoğrafik Planının Kesitini Çizmek / 407

   Kotlu İzdüşümde Yol ve Platform / 408

   Kemerler, Tonozlar, Çapraz Tonozlar, Kubbeler / 410

   Biçimlerine Göre Eğik Düzlemli Çatılar / 412

   Üstten Görünüşte Çatı Düzlemlerinin Arakesitinin Bulunması / 413

   Eğik Çatı Düzleminin Gerçek Büyüklüğünün Bulunması / 415

   "Eşlenik Dik İzdüşümde Oran ve Paralellik Korunur" İlkesinden Yararlanarak

   Görünüş Elde Etmek / 421

   Eşlenik Dik İzdüşümde Gölge / 429

   Paralel Işına Göre Gölgenin Elde Edilmesinde Prensipler / 430

   Merkezi Işına Göre Gölgenin Elde Edilmesinde Prensipler / 431

   Sahne ve Oturma Yeri Düzenlemesi ve İlişkileri / 435

   Merdiven Türleri ve Basamak Dengelenmesi / 438

   Asansörler / 441

   Ağaç Grafikleri / 442

   Çiçek Grafikleri / 447

   Taşıma Araçları Grafikleri / 450

   İnsan Grafikleri / 451

   Kuzey İşaretleri, Ölçek İşaretleri, Yönlendirici Simgeler / 453

   1/50 Ölçekte Taş Duvar Görünüşleri / 454

   Aksonometrik Perspektif, Paralel İzdüşümle Üçboyutlu Anlatım / 455

   Deformasyon / 456

   Eğik Aksonometrik Perspektif / 458

   Militer Perspektif / 463

   Kavalyer Perspektifte Gölge / 465

   Dik Aksonemetrik Perspektif / 467

   Eksenlerdeki Küçülme Oranlarının Bulunması / 467

   Dik Aksonometrik Perspektifte Gölge / 478

   Mesleki Aksonometrik Perspektif Örnekleri / 485

   Merkezi İzdüşüm Yöntemiyle Artistik Perspektif (Orhan Şahinler) / 493

   Artistik Perspektif / 493

   Artistik Perspektif Çizimi / 496

   Çemberin Artistik Perspektifi / 500

   Artistik Perspektifte Gölge / 506

   Bilgisayar Çizimleri / 519

   KAYNAKÇA / 520

   ORHAN ŞAHİNLER HAKKINDA

   1928 yılında Karadeniz'in kıyı kasabası olan Fındıklı'da doğdu. 1945 yılında yetenek sınavıyla girdiği Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nden 1952 yılında mezun oldu. İlk kazandığı yarışma olan “Köylü Zirai İşletmeleriyle ilgili ev, bina ve tesisleri tip proje yarışması”ndan aldığı iki birincilik ödülünün ardından 1954-55 kışını Roma ve Paris'te geçirdi. 1959 yılında DGSA Mimarlık Bölümü'ndeki asistanlığıyla başlayan akademisyenliği boyunca “Tasarı Geometri/Perspektif”, “Mimari Proje” ve “Uygulama Projesi” disiplinlerinde ders verdi.

   Akademik aşamalar sonrası 1978-81 yılları arasında DGSA Başkanlığı'nı yürüttü. DGSA'nin bağımsız üniversiteye dönüşmesini ve Mimar Sinan Üniversitesi adını almasını sağladı. 1995 yılında aynı üniversiteden emekli oldu. 2016 yılının Eylül ayında, Mimarlıkta Teknik Resim kitabının 13. baskısı yayına hazırlanırken yaşama veda etti.

   Akademisyenliğin yanı sıra mesleki çalışmalarını da sürdüren Orhan Şahinler, ulusal mimarlık yarışmalarında birçok ödül (en az 7 birincilik, 5 ikincilik, 4 üçüncülük, 3 mansiyon ve satın almalar) kazanmış, kazandığı yarışmalar sonucu çok sayıda kamu yapısı ve birçok özel binası uygulanmıştır. Ayrıca ulusal mimarlık yarışmalarında jüri üyelikleri, mesleki dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlanmıştır.

   Uygulanan mimari yapıtlarından başlıcaları:

   • Gayrettepe Gayret Sitesi (1958)
   • Üsküdar İskele Binası (1960)
   • Bursa Kapalı Spor Salonu (M.Türkmen, H. Şensoy ile birlikte, 1963-65)
   • T.C. Lizbon Büyükelçilik Binası (M. Türkmen, H. Şensoy ile birlikte, 1965)
   • İstanbul Ticaret Odası Binası (1967)
   • Sultanhamam Diri Han (1970)
   • Ankara Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hizmet Binaları (M. Türkmen, F. Kızıl ile birlikte, 1984-94)
   • Suudi Arabistan Riyad'da Cami ve Kız Koleji (1986)
   • Yeşilyurt Toprak Sitesi (1986)
   • Kuşadası Toprak Ağırlama Tesisleri (1989)
   • İstinye Toprak Konutu (1991)
   • Denizli Fen Lisesi (1999)

   Orhan Şahinler'in yayımlanmış kitapları:

   • Merkezi İtalya'da Ortaçağ Şehirlerinin Meydanlarına ve Çevre Mahallelerine Ait Etüt, DGSA Yayını, 1964.
   • Perspektif, DGSA Yayını, 1979.
   • Saçaklar ve Çatı Parapetleri, MSÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul, 1997.
   • Mimarlıkta Teknik Resim (F. Kızıl ile birlikte), 1. baskı DGSA, 1975, 14. baskı, YEM Yayın, 2018.

   FEHMİ KIZIL HAKKINDA

   1948 yılında İstanbul'da doğdu. 1972 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Müdürlüğü'nde mesleki çalışmalarına başladı. 1973 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'ne asistan olarak atandı. 1978 yılında doktor unvanını aldı. Bunu takip eden akademik aşamalardan sonra 2000 yılında profesör oldu. 2000-2005 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Rektör Yardımcılığı görevini üstlendi. 2005-2006 yıllarında MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yaptı, 2006 yılında MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden kendi isteğiyle emekli oldu. 2009 yılına kadar MSGSÜ'de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak, lisans ve yüksek lisans eğitim öğretiminde ders verdi. 2004-2009 yıllarında Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2011 yılından bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

   2002-2003 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Projeler Daire Başkanlığı Tetkik ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği, 2003 yılında Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Danışma Kurulu Üyeliği ve 2005-2006 yıllarında Tarih ve Kültür Kenti Kütahya Platformu Danışmanlar Kurulu Üyeliği yaptı. 2003-2004 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nca düzenlenen “İstanbul 2023 Vizyonu ve Stratejik Eylem Planı” toplantılarına katıldı. 2003-2008 yıllarında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı yaptı.

   30 yıla yakın uygulama projesi ve mimari proje atölyelerinde eğitim, "Teknik Resim" disiplini yürütücülüğü ve 40 yılı aşkın meslek pratiğinin yanı sıra kitapları, bilgisayar destekli mimari tasarım, teknik resim alıştırmaları, artistik perspektifte pratik çizim, çevre psikolojisi kuram ve fikirleriyle fiziksel çevre düzenlemesi, mimari anlatım dili, ölçü noktası yöntemiyle artistik perspektif üzerine ders notları bulunmaktadır.

   Konut, yurt, sosyal tesis, eğitim yapısı, iş merkezi, kamu yönetim yapısı, dini yapı kompleksi, fabrika, eski eser restitüsyonu ve restorasyonundan oluşan yetmişe yakın projelendirme ve uygulamayı gerçekleştirdi, bazı eserleri mimarlık dergilerinde yayımlandı, ulusal mimari yarışmalarda ödüller kazandı ve ulusal mimari yarışmalarda jüri üyeliği yaptı.

   Fehmi Kızıl'ın yayımlanmış kitapları:

   • Mimarlıkta Teknik Resim (O. Şahinler ile birlikte), 1. baskı DGSA, 1975, 14. baskı, YEM Yayın, 2018.
   • Bir Yapının Temellerinin Zemine Uygulanması (O. Şahinler ile birlikte), 1979.
   • Mimari Proje Çizim, Ölçülendirme ve Düzenleme Esasları (O. Şahinler ile birlikte), 1980.
   • Toplumsal Geleneklerin Konut İç Mekân Tasarımlamasına Etkisi ve Toplumsal Geleneklerimizi Daha İyi Karşılayacak Konut İçi Fiziksel Çevre Koşullarının Belirlenmesi, 1981.
   • Doğrusal Elemanlarla Oluşturulabilen, Eğrilikli Betonarme Yüzeysel Strüktürler ve Çizgisel Anlatımları, 1991
   • İki Boyutlu Görünüşleri Üçboyutlu Algılama Yöntemi, 1993.
   • Objelerin İki-Üçboyutlu Grafik Anlatımı ve Zihinde Canlandırma, 2000.

   Stok Kodu
   :
   9786058177703
   Boyut
   :
   22x38
   Sayfa Sayısı
   :
   524
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Basım Tarihi
   :
   Mart 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
   Kağıt Türü
   :
   Kuşe
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat