Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786055745035
285742
Lucerna Klasik Filoloji Yazıları
Lucerna Klasik Filoloji Yazıları
TB Yayıncılık
0.00
* Baba Tanrı ile Oğul İsa arasındaki ilişkiyi hiyerarşik çerçevede açıklama girişimiyle tanınan ve Hıristiyan dünyada büyük tartışmalara yol açan Arius kimdir?

Önce İznik (Nikaeia) Konsili tarafından aforoz edilip sonra II. Genel Konstantinopolis Konsili tarafından sapkın damgası vurulan Arius sadece Hıristiyanlığı değil kimilerine göre İslamiyeti de derinden etkilemiştir. Yahya Al-Dimaşki gibi bir Hıristiyanlık eleştirmeni İslamın Ariusçu bir rahipten öğrenildiğini iddia edecek kadar ileri gitmiştir. Dinler tarihinde derin izler bırakan Ariusun hikayesi Turhan Kaçarın kaleminden Bir Sapkının Hikayesi isimli makalede inceleniyor.

* Doğu Roma İmparatorluğunda M.S.V. yyda güç mücadeleleri ve ihanetler Isauralı Tarasicodissa adlı bir askerin Konstantinopolis tahtına İmparator Zeno olarak çıkması ve sonrasında yaşadıkları Sevim Ayteş Canavello ve Murat Özyıldırımın titizlikle hazırladığı ortak çalışmada anlatılıyor.

* Titus Pomponius Atticus; son nefesini verdiği ana kadar erdemli kalabilen gerçek bir Romalı; yaptığı sayısız iyilik ve en çalkantılı dönemlerde bile koruduğu tarafsızlığı ve saygınlığıyla örnek gösterilen bir kişilik. Cornelius Neposun De Historicis Latinis eserinde bu büyük Romalı hakkında yazdıkları Arif Yıldızın Latinceden yaptığı yetkin çeviriyle okuyucuya ulaşıyor.

* Kaynak ve bilgilerin son derece sınırlı olmasından dolayı yazımı son derece güç olan eskiçağ özyaşamöyküsü-enkomium türünde eser vermiş bir yazarı ve eserini anlatıyor Nazlı Berivan Ak. Kendini Yunanca şekliyle Iosephos olarak tanıtan Matthias oğlu, İbrani kökenli Kudüslü rahip ve ilk Yahudi-Roma savaşında Galilede Romalılara karşı savaşmış bir komutan: Flavius Iosephus ve eseri Iosephou Bios. Gerçekten bir özyaşam öyküsü ile kendini tanıtmak mı yoksa sadece övünmek ve rakiplerini yermek mi istedi?

* Kartacanın büyük generali, Romanın bir dönemki en korkunç düşmanı Hannibal. Pek çok antikçağ yazarının eserlerine konu olmuş bu komutanı Erendiz Özbayoğlu iki Romalının kaleminden çıkmış eserleri temel alarak anlatıyor. Cornelius Neposdan Hannibal; Plutarkhostan Hannibalin Ölümü Özbayoğlunun titiz çevirileri ve detaylı anlatımıyla.

* Romanın İmparatoluk çağının başlangıcında yaşamış büyük ozanı Vergiliusun batı edebiyatını derinden etkilemiş eseri Aeneis Destanının II. Ve III. Kitapları Lucernanın son yazısının konusunu oluşturuyor. Troiadan adamları, küçük oğlu ve sırtında taşıdığı babasıyla Yeni Troia Kentini kurmak için ayrılan Aeneasın Kartacaya varışına kadar başından geçenleri bizzat kendi ağzından Kartaca Kraliçesi Didoya anlatışı, Cengiz Çevikin yorum ve çevirileriyle.
Kapat