Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Kütahya Müzesi 2017 Yıllığı Serdar Ünan

Kütahya Müzesi 2017 Yıllığı

Liste Fiyatı : 300,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 39,33 TL
9786059636575
13257342
Kütahya Müzesi 2017 Yıllığı
Kütahya Müzesi 2017 Yıllığı
T.C. Kütahya Valiliği
300.00
İÇİNDEKİLER Metin TÜRKTÜZÜN / Önsöz / Foreword Engin COŞAR - Fatih ERDEM / Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Kültürel Miras ve Arkeoloji Çalışmaları Üzerine Değerlendirme / An Evaluation on Cultural Heritage Protection and Archaelogical Works of Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP) Metin TÜRKTÜZÜN - Oğuzhan PEKŞEN - Serdar ÜNAN / TANAP Kapsamında Gerçekleştirilen Çokköy Nekropolü Kurtarma Kazısı / Performed within the Scope of the TANAP Rescue Excavation of Çokköy Necropolis Serdar ÜNAN / Domaniç Arkeolojik Araştırmaları / Domaniç Archaeological Research Mehmet BAKIR / Dereköy Kurtarma Kazısı / Rescue Excavation of Dereköy Serdar ÜNAN / Göbel Köyü Kurtarma Kazısı / Rescue Excavation of Göbel Village Erkan FİDAN / Kütahya'nın Tarih Öncesi: Kazı ve Yüzey Araştırmaları / Prehistory of Kütahya: Excavations and Surveys Serdar ÜNAN - Nazan ÜNAN / Kütahya Arkeolojik Araştırmaları / Kütahya Archaeological Research Neyir KOLANKAYA BOSTANCI - Ali Umut TÜRKCAN / Kanlıtaş Höyük (Eskişehir/İnönü) Erken Kalkolitik Dönem Opal Yontmataş Topluluğu ve Üretimi / Kanlıtaş Höyük (Eskişehir/ İnönü) Early Chalcolithic Period Opal Lithic Assemblage and its Production Hande BULUT / Kanlıtaş Höyük Erken Kalkolitik Dönem Kemik Aletleri Tekno-Tipolojik Analizler ve Genel Değerlendirmeler. / Techno-Typological Analysis and General Evaluations of Kanlıtaş Mound Early Chalcolithic Period Bone Tools Atila TÜRKER - Semih Yaşar ÇİZİKCİ / Çiledir Höyük İdolleri (2009-2012 ve 2014 Yılı Buluntuları) / Idols of Çiledir Höyük (Finds from the Years 2009-2012 and 2014) Hande BULUT / Çiledir Höyük Kemik Alet Tekno-Tipolojisi / Çiledir Mound Bone Tools in Terms of Techno-Typology Nazan ÜNAN / Ağızören Orta Tunç Çağı Mezarlığı Buluntuları / Findings of Ağızören Middle Bronze Age Cemetery Şevket DÖNMEZ - Mona SABA / Seyitömer Höyüğü'nde Bulunmuş Akhaimenid Dönemi Bullaları Hakkında Ön Değerlendirmeler / Pre-Evaluations on the Achaemenid Period Bullae from Seyitömer Höyük Ali ÖZCAN / Kütahya Müzesi Fibulaları / Fibulae in Kütahya Museum Erkan İZNİK / Ana Hatlarıyla Roma İmparatorluk Dönemi'nde Cotiaeum Halkının Dinsel Yaşamı / General Religious Life of People of Cotiaeum in the Roman Imperial Period Burak TAKMER / Kotiaion ve Synaos'tan Üç Yeni Yazıt / Three New Inscriptions from Kotiaion and Synaos Ahmet YARAŞ / Kütahya Müzesinden Bir Grup Bronz Eser / A Bronze Group from Kütahya Museum Rahşan TAMSÜ POLAT / Kütahya Müzesinden Bir Grup Pişmiş Toprak Kandil / A Group of Terracotta Lamps from the Kütahya Museum Serdar ÜNAN / Kütahya Müzesinde Bulunan Bir Grup Kybele Heykelciği / A Group of Kybele Stattuettes in Kütahya Museum Zeliha DEMİREL - Mehmet KURT / Hüseyin Dalkılınç Özel Koleksiyonu'ndaki Bazı Maden Eserler (Kütahya) / Some Metal Works in Hüseyin Dalkılınç Special Collection (Kütahya) Yusuf POLAT / Kütahya Müzesinden Bir Grup Pişmiş Toprak Kâse ve Tabak / A Group from the Kütahya Museum Terracotta Bowl and Plate Murat TAŞKIRAN / Aizanoi Bouleuterionu/Odeionu Ön Değerlendirmesi / A Preliminary Assessment of Bouleuterion/Odeion in Aizanoi Alptekin ORANSAY / Kütahya Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Grup Erken Bizans Dönemi Kemer Tokası / A Group of Early Byzantine Belt Buckles from the Museum Collection of Kütahya Serkan ŞAHİN - Ahmet Cem ERKMAN / Domaniç Çokköy Toplumunun Paleoantropolojik Analizi / Paleoanthropological Analysis of Çokköy Population Nilgün ELAM / Kütahya Müzesindeki Bizans Kurşun Mühürleri / Byzantine Molybdobullae in Kütahya Museum Mahmut TOGAY / Kütahya Müzesinde Bulunan Bir Grup İslami Sikke / A Group of Islamic Coins in Kütahya Museum Begüm BUĞDAYCI / Kütahya Çini Müzesinde Sergilenen 18. Yüzyıl Kütahya Üretimi Fincanlar / Kütahya Production Cups in the 18th Century Exhibited in Kütahya Tile Museum Seher ALTUNKAYNAK-DUĞAN / Kütahya Müzesi Tarikat Eşyaları / Kütahya Museum Sect Items Ali GÜNHAN / İkdam Gazetesi'nde Lajos Kossuth Makalesi: 1925 / Lajos Kossuth Article in the İkdam Newspaper: 1925 Metin TÜRKTÜZÜN - Serdar ÜNAN - Saadet ÇAKIR / Şaphaneli Tüfek Ustası İbrahim Etem Çeliktepe / Rifle Master İbrahim Etem Çeliktepe
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER Metin TÜRKTÜZÜN / Önsöz / Foreword Engin COŞAR - Fatih ERDEM / Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Kültürel Miras ve Arkeoloji Çalışmaları Üzerine Değerlendirme / An Evaluation on Cultural Heritage Protection and Archaelogical Works of Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP) Metin TÜRKTÜZÜN - Oğuzhan PEKŞEN - Serdar ÜNAN / TANAP Kapsamında Gerçekleştirilen Çokköy Nekropolü Kurtarma Kazısı / Performed within the Scope of the TANAP Rescue Excavation of Çokköy Necropolis Serdar ÜNAN / Domaniç Arkeolojik Araştırmaları / Domaniç Archaeological Research Mehmet BAKIR / Dereköy Kurtarma Kazısı / Rescue Excavation of Dereköy Serdar ÜNAN / Göbel Köyü Kurtarma Kazısı / Rescue Excavation of Göbel Village Erkan FİDAN / Kütahya'nın Tarih Öncesi: Kazı ve Yüzey Araştırmaları / Prehistory of Kütahya: Excavations and Surveys Serdar ÜNAN - Nazan ÜNAN / Kütahya Arkeolojik Araştırmaları / Kütahya Archaeological Research Neyir KOLANKAYA BOSTANCI - Ali Umut TÜRKCAN / Kanlıtaş Höyük (Eskişehir/İnönü) Erken Kalkolitik Dönem Opal Yontmataş Topluluğu ve Üretimi / Kanlıtaş Höyük (Eskişehir/ İnönü) Early Chalcolithic Period Opal Lithic Assemblage and its Production Hande BULUT / Kanlıtaş Höyük Erken Kalkolitik Dönem Kemik Aletleri Tekno-Tipolojik Analizler ve Genel Değerlendirmeler. / Techno-Typological Analysis and General Evaluations of Kanlıtaş Mound Early Chalcolithic Period Bone Tools Atila TÜRKER - Semih Yaşar ÇİZİKCİ / Çiledir Höyük İdolleri (2009-2012 ve 2014 Yılı Buluntuları) / Idols of Çiledir Höyük (Finds from the Years 2009-2012 and 2014) Hande BULUT / Çiledir Höyük Kemik Alet Tekno-Tipolojisi / Çiledir Mound Bone Tools in Terms of Techno-Typology Nazan ÜNAN / Ağızören Orta Tunç Çağı Mezarlığı Buluntuları / Findings of Ağızören Middle Bronze Age Cemetery Şevket DÖNMEZ - Mona SABA / Seyitömer Höyüğü'nde Bulunmuş Akhaimenid Dönemi Bullaları Hakkında Ön Değerlendirmeler / Pre-Evaluations on the Achaemenid Period Bullae from Seyitömer Höyük Ali ÖZCAN / Kütahya Müzesi Fibulaları / Fibulae in Kütahya Museum Erkan İZNİK / Ana Hatlarıyla Roma İmparatorluk Dönemi'nde Cotiaeum Halkının Dinsel Yaşamı / General Religious Life of People of Cotiaeum in the Roman Imperial Period Burak TAKMER / Kotiaion ve Synaos'tan Üç Yeni Yazıt / Three New Inscriptions from Kotiaion and Synaos Ahmet YARAŞ / Kütahya Müzesinden Bir Grup Bronz Eser / A Bronze Group from Kütahya Museum Rahşan TAMSÜ POLAT / Kütahya Müzesinden Bir Grup Pişmiş Toprak Kandil / A Group of Terracotta Lamps from the Kütahya Museum Serdar ÜNAN / Kütahya Müzesinde Bulunan Bir Grup Kybele Heykelciği / A Group of Kybele Stattuettes in Kütahya Museum Zeliha DEMİREL - Mehmet KURT / Hüseyin Dalkılınç Özel Koleksiyonu'ndaki Bazı Maden Eserler (Kütahya) / Some Metal Works in Hüseyin Dalkılınç Special Collection (Kütahya) Yusuf POLAT / Kütahya Müzesinden Bir Grup Pişmiş Toprak Kâse ve Tabak / A Group from the Kütahya Museum Terracotta Bowl and Plate Murat TAŞKIRAN / Aizanoi Bouleuterionu/Odeionu Ön Değerlendirmesi / A Preliminary Assessment of Bouleuterion/Odeion in Aizanoi Alptekin ORANSAY / Kütahya Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Grup Erken Bizans Dönemi Kemer Tokası / A Group of Early Byzantine Belt Buckles from the Museum Collection of Kütahya Serkan ŞAHİN - Ahmet Cem ERKMAN / Domaniç Çokköy Toplumunun Paleoantropolojik Analizi / Paleoanthropological Analysis of Çokköy Population Nilgün ELAM / Kütahya Müzesindeki Bizans Kurşun Mühürleri / Byzantine Molybdobullae in Kütahya Museum Mahmut TOGAY / Kütahya Müzesinde Bulunan Bir Grup İslami Sikke / A Group of Islamic Coins in Kütahya Museum Begüm BUĞDAYCI / Kütahya Çini Müzesinde Sergilenen 18. Yüzyıl Kütahya Üretimi Fincanlar / Kütahya Production Cups in the 18th Century Exhibited in Kütahya Tile Museum Seher ALTUNKAYNAK-DUĞAN / Kütahya Müzesi Tarikat Eşyaları / Kütahya Museum Sect Items Ali GÜNHAN / İkdam Gazetesi'nde Lajos Kossuth Makalesi: 1925 / Lajos Kossuth Article in the İkdam Newspaper: 1925 Metin TÜRKTÜZÜN - Serdar ÜNAN - Saadet ÇAKIR / Şaphaneli Tüfek Ustası İbrahim Etem Çeliktepe / Rifle Master İbrahim Etem Çeliktepe
   Stok Kodu
   :
   9786059636575
   Boyut
   :
   21x29 cm.
   Sayfa Sayısı
   :
   634 s, ren
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   300,00   
   300,00   
   2
   156,00   
   312,00   
   3
   106,00   
   318,00   
   4
   81,00   
   324,00   
   5
   66,00   
   330,00   
   6
   56,00   
   336,00   
   7
   48,86   
   342,00   
   8
   43,50   
   348,00   
   9
   39,33   
   354,00   
   Cardfinans Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   300,00   
   300,00   
   2
   156,00   
   312,00   
   3
   106,00   
   318,00   
   4
   81,00   
   324,00   
   5
   66,00   
   330,00   
   6
   56,00   
   336,00   
   7
   48,86   
   342,00   
   8
   43,50   
   348,00   
   9
   39,33   
   354,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   300,00   
   300,00   
   2
   156,00   
   312,00   
   3
   106,00   
   318,00   
   4
   81,00   
   324,00   
   5
   66,00   
   330,00   
   6
   56,00   
   336,00   
   7
   48,86   
   342,00   
   8
   43,50   
   348,00   
   9
   39,33   
   354,00   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   300,00   
   300,00   
   2
   156,00   
   312,00   
   3
   106,00   
   318,00   
   4
   81,00   
   324,00   
   5
   66,00   
   330,00   
   6
   56,00   
   336,00   
   7
   48,86   
   342,00   
   8
   43,50   
   348,00   
   9
   39,33   
   354,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   300,00   
   300,00   
   2
   156,00   
   312,00   
   3
   106,00   
   318,00   
   4
   81,00   
   324,00   
   5
   66,00   
   330,00   
   6
   56,00   
   336,00   
   7
   48,86   
   342,00   
   8
   43,50   
   348,00   
   9
   39,33   
   354,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   300,00   
   300,00   
   2
   156,00   
   312,00   
   3
   106,00   
   318,00   
   4
   81,00   
   324,00   
   5
   66,00   
   330,00   
   6
   56,00   
   336,00   
   7
   48,86   
   342,00   
   8
   43,50   
   348,00   
   9
   39,33   
   354,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   300,00   
   300,00   
   2
   156,00   
   312,00   
   3
   106,00   
   318,00   
   4
   81,00   
   324,00   
   5
   66,00   
   330,00   
   6
   56,00   
   336,00   
   7
   48,86   
   342,00   
   8
   43,50   
   348,00   
   9
   39,33   
   354,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat