Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı Hasan Karakılıç

Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı

Liste Fiyatı : 36,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 4,72 TL
9786257953436
13287635
Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı
Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı
On İki Levha Yayınları
36.00
Kısa ticaret Hukuku Ders Kitabı Adlı Bu Çalışma, Kapsam Ve İçerik Olarak, Özellikle Hukuk Fakültesi Dışındaki Fakülte Ve Yüksekokullarda Okutulan Ticaret Hukuku-I Dersi Açısından Yardımcı Bir Kaynak Kitap Olarak Kullanılması Düşüncesiyle Hazırlanmıştır. Çalışmada Ticaret Hukuku'nun Ticari İşletme Hukuku İle Şirketler Hukuku'na İlişkin Temel Konularına, Genel Esaslar Çerçevesinde, Yer Verilmiştir.(Arka Kapaktan) İçindekiler Birinci Bölüm Ticaret Hukukuna Giriş Ve Başlangıç Hükümleri § 1. Ticaret Hukukuna Giriş I. Ticaret Hukuku Ve Ticaret Hukukunun Kapsamı Iı. Ticaret Hukukunun Diğer Bazı Hukuk Alanlarıyla İlişkisi Iıı. Ticaret Hukukunun Kısa tarihsel Gelişimi Iv. Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Çeşitli Sistemler V. Türk Ticaret Hukukunun Düzenlenme Şekli § 2. Türk Ticaret Kanunu Ve Başlangıç Hükümleri I. Türk Ticaret Kanununa Giriş Iı. Başlangıç Hükümleri Iıı. Çeşitli Hükümler İkinci Bölüm Ticari İşletme, Tacir Ve Tacir Yardımcıları § 3. Ticari İşletme I. Genel Olarak Iı. Ticari İşletmenin Tanımı Ve Unsurları Iıı. Ticari İşletmeyle İlgili Önemli Bazı Hukuki İşlemler § 4. Tacir I. Genel Olarak Iı. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması Iıı. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması Iv. Tacir Sıfatının Hükümleri V. Esnaf § 5. Tacir Yardımcıları I. Tacir Yardımcıları Hakkında Genel Bilgi Iı. Bağlı Tacir Yardımcıları Iıı. Bağımsız Tacir Yardımcıları Üçüncü Bölüm Ticari İşletme Hukukunun Diğer Kurumları § 6. Ticaret Sicili I. Kuruluş Iı. Tescil İşlemleri § 7. Ticaret Unvanı Ve İşletme Adı I. Ticaret Unvanı Iı. İşletme Adı § 8. Haksız Rekabet I. Genel Olarak Iı. Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Düzenlenişi Iıı. Hukuki Sorumluluk Iv. Ceza Sorumluluğu § 9. Marka I. Sınai Mülkiyet Kanunu Hakkında Genel Bilgi Iı. Marka Iıı. Ortak Ve Diğer Hükümler § 10. Rekabet Hukuku I. Rekabet Ve Rekabet Hukuku Hakkında Genel Bilgiler Iı. Rekabeti Sınırlayan Davranış Türleri Iıı. Rekabet Kurulu Ve Kurul Kararları § 11. Ticari Defterler I. Defter Tutma Yükümlülüğü Iı. Ticari Defterlerin Saklanması Ve İbrazı § 12. Cari Hesap I. Tanım Ve Şekil Iı. Hükümleri Iıı. Cari Hesabın Sona Ermesi Dördüncü Bölüm Ortaklıklar Hukuku § 13. Ortaklık Kavramı Ve Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları I. Ortaklık Kavramı Iı. Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları Iıı. Türk Hukukunda Ortaklıkların Sınıflandırılması § 14. Adi Ortaklık I. Adi Ortaklığın Tanımı Ve Unsurları Iı. Ortaklar Arasındaki İlişkiler Iıı. Ortaklar Arasındaki Ve Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler Iv. Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkisi V. Ortaklığın Sona Ermesi Beşinci Bölüm Ticaret Ortaklıkları § 15. Genel Hükümler, Ticaret Ortaklıklarında Yapısal değişiklikler Ve Ortaklıklar Topluluğu I. Genel Hükümler Iı. Ticaret Ortaklıklarında Yapısal değişiklikler Iıı. Ortaklıklar Topluluğu § 16. Kollektif Ortaklık I. Ortaklığın Niteliği Ve Kuruluşu Iı. Ortaklar Arasındaki İlişkiler Iıı. Ortaklığın Ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri Iv. Ortaklığın Sona Ermesi Ve Ortağın Ayrılması V. Tasfiye § 17. Adi Komandit Ortaklık I. Genel Olarak Iı. Komandit Ortaklığın Tanımı Ve Kuruluşu Iıı. Ortaklar Arasındaki İlişkiler Iv. Ortaklığın Ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri V. Sona Erme Ve Tasfiye § 18. Anonim Ortaklık I. Genel Bilgiler Iı. Anonim Ortaklığın Tanımı Ve Kuruluşu Iıı. Anonim Ortaklığın Organları Iv. Anonim Ortaklığın Denetimi V. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Vı. Anonim Ortaklıkta Pay Ve Pay Sahipliği Vıı. Anonim Ortaklıkta Menkul Kıymetler Vııı. Kar, Kazanç Ve Tasfiye Payı Ix. Anonim Ortaklıkta Finansal Tablolar Ve Yedek Akçeler X. Anonim Ortaklığın Sona Ermesi Ve Tasfiye Xı. Anonim Ortaklıkta Sorumluluk Ve İbra § 19. Limited Ortaklık I. Tanım Ve Kuruluş Iı. Ortaklık Sözleşmesinin Değiştirilmesi Iıı. Ortakların Hak Ve Borçları Iv. Limited Ortaklığın Organları V. Çıkma Ve Çıkarılma Vı. Ortaklığın Sona Ermesi Vıı. Tasfiye Yararlanılan Eserler
 • Açıklama
  • Kısa ticaret Hukuku Ders Kitabı Adlı Bu Çalışma, Kapsam Ve İçerik Olarak, Özellikle Hukuk Fakültesi Dışındaki Fakülte Ve Yüksekokullarda Okutulan Ticaret Hukuku-I Dersi Açısından Yardımcı Bir Kaynak Kitap Olarak Kullanılması Düşüncesiyle Hazırlanmıştır. Çalışmada Ticaret Hukuku'nun Ticari İşletme Hukuku İle Şirketler Hukuku'na İlişkin Temel Konularına, Genel Esaslar Çerçevesinde, Yer Verilmiştir.(Arka Kapaktan) İçindekiler Birinci Bölüm Ticaret Hukukuna Giriş Ve Başlangıç Hükümleri § 1. Ticaret Hukukuna Giriş I. Ticaret Hukuku Ve Ticaret Hukukunun Kapsamı Iı. Ticaret Hukukunun Diğer Bazı Hukuk Alanlarıyla İlişkisi Iıı. Ticaret Hukukunun Kısa tarihsel Gelişimi Iv. Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Çeşitli Sistemler V. Türk Ticaret Hukukunun Düzenlenme Şekli § 2. Türk Ticaret Kanunu Ve Başlangıç Hükümleri I. Türk Ticaret Kanununa Giriş Iı. Başlangıç Hükümleri Iıı. Çeşitli Hükümler İkinci Bölüm Ticari İşletme, Tacir Ve Tacir Yardımcıları § 3. Ticari İşletme I. Genel Olarak Iı. Ticari İşletmenin Tanımı Ve Unsurları Iıı. Ticari İşletmeyle İlgili Önemli Bazı Hukuki İşlemler § 4. Tacir I. Genel Olarak Iı. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması Iıı. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması Iv. Tacir Sıfatının Hükümleri V. Esnaf § 5. Tacir Yardımcıları I. Tacir Yardımcıları Hakkında Genel Bilgi Iı. Bağlı Tacir Yardımcıları Iıı. Bağımsız Tacir Yardımcıları Üçüncü Bölüm Ticari İşletme Hukukunun Diğer Kurumları § 6. Ticaret Sicili I. Kuruluş Iı. Tescil İşlemleri § 7. Ticaret Unvanı Ve İşletme Adı I. Ticaret Unvanı Iı. İşletme Adı § 8. Haksız Rekabet I. Genel Olarak Iı. Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Düzenlenişi Iıı. Hukuki Sorumluluk Iv. Ceza Sorumluluğu § 9. Marka I. Sınai Mülkiyet Kanunu Hakkında Genel Bilgi Iı. Marka Iıı. Ortak Ve Diğer Hükümler § 10. Rekabet Hukuku I. Rekabet Ve Rekabet Hukuku Hakkında Genel Bilgiler Iı. Rekabeti Sınırlayan Davranış Türleri Iıı. Rekabet Kurulu Ve Kurul Kararları § 11. Ticari Defterler I. Defter Tutma Yükümlülüğü Iı. Ticari Defterlerin Saklanması Ve İbrazı § 12. Cari Hesap I. Tanım Ve Şekil Iı. Hükümleri Iıı. Cari Hesabın Sona Ermesi Dördüncü Bölüm Ortaklıklar Hukuku § 13. Ortaklık Kavramı Ve Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları I. Ortaklık Kavramı Iı. Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları Iıı. Türk Hukukunda Ortaklıkların Sınıflandırılması § 14. Adi Ortaklık I. Adi Ortaklığın Tanımı Ve Unsurları Iı. Ortaklar Arasındaki İlişkiler Iıı. Ortaklar Arasındaki Ve Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler Iv. Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkisi V. Ortaklığın Sona Ermesi Beşinci Bölüm Ticaret Ortaklıkları § 15. Genel Hükümler, Ticaret Ortaklıklarında Yapısal değişiklikler Ve Ortaklıklar Topluluğu I. Genel Hükümler Iı. Ticaret Ortaklıklarında Yapısal değişiklikler Iıı. Ortaklıklar Topluluğu § 16. Kollektif Ortaklık I. Ortaklığın Niteliği Ve Kuruluşu Iı. Ortaklar Arasındaki İlişkiler Iıı. Ortaklığın Ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri Iv. Ortaklığın Sona Ermesi Ve Ortağın Ayrılması V. Tasfiye § 17. Adi Komandit Ortaklık I. Genel Olarak Iı. Komandit Ortaklığın Tanımı Ve Kuruluşu Iıı. Ortaklar Arasındaki İlişkiler Iv. Ortaklığın Ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri V. Sona Erme Ve Tasfiye § 18. Anonim Ortaklık I. Genel Bilgiler Iı. Anonim Ortaklığın Tanımı Ve Kuruluşu Iıı. Anonim Ortaklığın Organları Iv. Anonim Ortaklığın Denetimi V. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Vı. Anonim Ortaklıkta Pay Ve Pay Sahipliği Vıı. Anonim Ortaklıkta Menkul Kıymetler Vııı. Kar, Kazanç Ve Tasfiye Payı Ix. Anonim Ortaklıkta Finansal Tablolar Ve Yedek Akçeler X. Anonim Ortaklığın Sona Ermesi Ve Tasfiye Xı. Anonim Ortaklıkta Sorumluluk Ve İbra § 19. Limited Ortaklık I. Tanım Ve Kuruluş Iı. Ortaklık Sözleşmesinin Değiştirilmesi Iıı. Ortakların Hak Ve Borçları Iv. Limited Ortaklığın Organları V. Çıkma Ve Çıkarılma Vı. Ortaklığın Sona Ermesi Vıı. Tasfiye Yararlanılan Eserler
   Stok Kodu
   :
   9786257953436
   Boyut
   :
   16,90x24,00 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   324
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Basım Tarihi
   :
   2020-02
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat