Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
İstanbul Araştırmaları Yıllığı No. 2 - 2013 Annual of Istanbul Studies

İstanbul Araştırmaları Yıllığı No. 2 - 2013 Annual of Istanbul Studies

Liste Fiyatı : 240,00 TL
307314
13214623
İstanbul Araştırmaları Yıllığı No. 2 - 2013 Annual of Istanbul Studies
İstanbul Araştırmaları Yıllığı No. 2 - 2013 Annual of Istanbul Studies
240.00

SUNUŞ 5
FOREWORD 6
Mehmet Fatih Yavuz
Kyaneai Kayasım Ziyaret Eden Batılı Seyyahlar, Diplomatlar ve
Kaya Üzerindeki Sunak & Yazıt 7-21
Şengül Aydıngün
Küçükçekmece Gölü Havzası (Bathonea?) Kazıları (2009-2012) 23-35
Şengül Aydmgün
İstanbul'un Avrupa Yakasından Alt Paleolitik Çağ'a Ait “İki Yüzeyli Alet” 37-38
Şengül Aydıngün - Ahmet Aslan - Dürdane Kaya
Küçükçekmece Gölü Havzası (Bathonea?) Kazılarında Ele Geçen Unguentariumlnr ..... 39-52
Mustafa H. Sayar
Küçükçekmece Gölü Kuzeybatı Kıyısında Ortaya Çıkarılan Yapılarda Bulunan
Tuğlalar Üzerindeki Damgalar Hakkında Ön Rapor 53-55
Oğuz Tekin
Excavation Coins and A Byzantine Weight from Küçükçekmece Lake Basin 57-67
Oğuz Tekin
The Solidi of Foundation Deposit from the Excavation at Küçükçekmece Lake Basin .... 69-71
J. Michael Featherstone
Luxury in the Palace: The Buildings of Theophilus 73-80
Esra Güzel Erdoğan
Bizans'ın Son Döneminde Manastırlar ve İnsan Sevgisi (Philanthropia) 81-90
Robert G. Ousterhout
From Hagia Sophia to Ayasofya: Architecture and the Persistence of Memory 91-98
Zeynep Tanm
Alây-ı Hümâyûnların Güç ve Güzellik Sembolleri: Solaklar 99-110
Philippe Bora Keskiner
Sultan Ahmed III's Hadith-Tughra:
Uniting the Word of the Prophet and the Imperial Monogram 111-125
H. Gökçen Özkaya
18. Yüzyıl İstanbul Evlerine Seçme Örneklerle Bir Bakış 127-139
Gözde Çelik
İstanbul Tarihi Yarımadası' nda Tanzimat Döneminin Kâgir Konakları 141-155
Turgut Saner
Hayal-Et Yapılar 157-165
Gül Sandikmen
Türk Resminden Örneklerle İstanbul'un Değişen veya
Günümüze Ulaşmayan Çeşme ve Sebilleri 167-181
Nazende Öztürk Yılmaz
Sur İçi ve Üsküdar'da Batı Müziği Mekânları 183-188
Yekta Özgüven
II. Mahmud Döneminde Kent Kavrayışının ve Temsiliyet Teknolojilerinin Değişimi 189-197
Özlem İlban
Kışlaların Şehri: Sultan II. Mahmud'un İstanbulu 199-204
T. Cengiz Göncü
Boğaziçi'nde Bir “Sahilsaray-ı Ferahfezâ”: Beylerbeyi Sahilsaray-ı Hümâyûnu 205-214
M. Baha Tanman
Osmanlı Mimarhğmda Ampir Üslup Etkilerinin
Ortaya Çıkışına İlişkin Bazı Gözlemler 215-225
Kayahan Türkantoz
İstanbul'un Tarihi Topografyasında Ulaşım Eksenlerinin İncelenmesine
Bir Örnek: Tophane - Taksim Ekseni 227-241
H. Büke Uras
Edoardo De Nari: İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyet İstanbulu'na
Özgün Bir İtalyan Mimar 243-251
Turan Tanyer
Ölümünün 50. Yılında Bir İstanbul Tarihçisi: Halûk Yusuf Şehsuvaroğlu 253-268
Sıla Durhan
Bir Kentsel Mekân Tahayyülüne Dair: Taksim Meydanı 269-288
Funda Uz
Kentsel Anlatıların İzinde:
Seksenler İstanbulu'ndan Bugüne Kent Fragmanları 289-296
Mehmet Kerem Özel
İstanbul'da Mimarsız Cami Mimarlığı 297-310
ÖZETLER/ABSTRACTS 311-319
İSTANBUL BİBLİYOGRAFYASI 321-324

Kapat