Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
I. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (Osmanlı Mutfak Kültürü) 14-15 Ekim I. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (Osmanlı Mutfak Kültürü) 14-15 Ekim

I. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu ( Osmanlı Mutfak Kültürü ) 14 - 15 Ekim 2010 Bilecik / 1st Symposium on the Turkish Ottoman Culinary Culture

Liste Fiyatı : 0,00 TL
9786056157158
13069815
I. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu ( Osmanlı Mutfak Kültürü ) 14 - 15 Ekim 2010 Bilecik / 1st Symposium on the Turkish Ottoman Culinary Culture
I. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu ( Osmanlı Mutfak Kültürü ) 14 - 15 Ekim 2010 Bilecik / 1st Symposium on the Turkish Ottoman Culinary Culture
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yayınları
0.00
Kültürler arası iletişim ve etkileşimin yoğun bir biçimde yaşandığı
günümüzde kalkınmanın en önemli değerlerinden biri de kültürel zenginliği
gösteren unsurlardır. Bu nedenle sahip olduğumuz sanat, kültür ve tarih
birikimini geçmişten günümüze taşımak, geleceğe aktarmak, dünyaya
tanıtmak son derece önemlidir.
Kültürel mirasımızın en önemli bölümlerinden birini oluşturan Türk
mutfağı, uzun geçmişiyle, hayat bulduğu coğrafyayı bin bir türlü lezzetler
halinde yansıtan çok katmanlı bir zenginliktir. Türk mutfağını tüm yönleriyle
kavramak ve bu zengin mirası sınırlar ötesine taşımak, bu konuda
gerçekleştirilecek olan bilimsel yaklaşımlı eserler aracılığı ile mümkündür.
?I. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (Osmanlı Mutfak Kültürü)"
adlı yayınımız Türk mutfağının bir evresini farklı boyutlarıyla ele alan
bildirilerden oluşmaktadır. Eserde, Selçuklular döneminde şekillenmeye
başlayan ve Osmanlı döneminde tekemmül eden zengin Türk mutfak
geleneğinin değişik boyutları, uzman araştırmacı ve bilim adamlarının
kaleminden günümüze yansıtılmaktadır.
Osmanlı mutfak kültürünü, farklı yönleriyle ele alan bu eser, tevarüs
ettiğimiz kültürel zenginliği bir araya toplayan önemli bir örnektir.
Üniversitelerimizin hedefi okuyan, kendi değerleriyle tanışık ve barışık,
düşünen ve üreten bireylerin yetişmesine zemin hazırlamak ve kültürel
birikimimizi ülkemiz dışındaki geniş kitlelerle tanıştırarak hatırı sayılır bir yer
edinmesine katkı yapmaktır.
Kapat