Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%10
Hulâsatü’l-Efkar Şerhu Muhtasari’l-Menar Zeynüddîn Kâsım b. Kutluboğa

Hulâsatü'l-Efkar Şerhu Muhtasari'l-Menar

Liste Fiyatı : 35,00 TL
İndirimli Fiyat : 31,50 TL
Kazancınız : 3,50 TL
Taksitli fiyat : 9 x 4,13 TL
%10
Temin süresi 3 gündür.
9786052819821
13300924
Hulâsatü'l-Efkar Şerhu Muhtasari'l-Menar
Hulâsatü'l-Efkar Şerhu Muhtasari'l-Menar
Hiperlink Yayınları
31.50

Fıkıh usulü, isminden de anlaşılacağı üzere fıkhın; meşhur tarifiyle şer’î amelî hükümleri tafsîlî delillerinden elde ederekbilmenin, yani ictihad ve istinbât faaliyetinin dayandığı asıl veesasları öğreten bir ilimdir. Aslı itibariyle bir ictihad yöntemiolan fıkıh usulü, fiili olarak ictihad faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte doğmuş, uzun bir tarihi süreç içerisinde tekâmületmiş ve müstakil bir ilim dalı haline gelmiştir. İmam Şâfiî’nin “er-Risâle” adlı eseriyle başlayan fıkıh usulütedvin çalışmaları, daha sonraki dönemlerde her mezheptenpek çok âlimin katkısıyla gerek sekil ve sistematik gereksemuhteva yönünden gelişerek devam etmiş ve nihayetindezengin bir fıkıh usulü külliyatı oluşmuştur. Fıkıh usulü eserlerinintelifinde “fukahâ metodu”, “mütekellimin metodu” ve“memzûc metot” olmak üzere üç ayrı metot takip edilmiştir.Bunlardan Hanefî mezhebiyle özdeş hale gelen fukahâ metodununen temel özellikleri, mezhebin fürû hükümlerini temellendirmeyive bunların ilgili delillerden elde edilis biçiminiaçıklamayı amaçlaması ve kuralları belirlemede tümevarımaagırlık vermesidir.Kâsım b. Kutluboğa’nınTürkçe’ye kazandırılan “Hulâsatü’l-efkâr”adlı eseri, fukahâ metoduyla telif edilmiş meşhur fıkıhusulü eserlerinden olan, Osmanlı medreselerinde asırlarboyunca ders kitabı olarak okutulmuş, Hanefî ilim çevrelerindegeniş kabul görmüş ve üzerine pek çok şerh, hasiye, ihtisarve tercüme çalışması yapılmış bulunan Nesefî’nin “Menâru’l-envâr” adlı eserinin, İbnHabîb el-Halebî tarafındanyapılan muhtasarının şerhidir. Eserin Arapça metniyle birarada hazırlanan tercümesinin fıkıh usulü öğretimine katkısunmasını umuyor, özellikle Hanefî mezhebi usulününöğrenilmesi noktasında ilim talebelerine faydalı olmasınıCenâb-ı Haktan niyaz ediyoruz.

 

Kapat