Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786254176999
13667619
Genelci Sosyal Hizmet Uygulaması
Genelci Sosyal Hizmet Uygulaması
238.00
Sosyal hizmetin küresel tanımında ifade edildiği üzere sosyal hizmet bir yandan bireylerin iyilik hâlini teşvik ederken diğer yandan da toplumun kolektif olarak refahının artırılmasını hedeflemektedir. Birey ve toplum üzerine bu ikili bakış açısı sosyal hizmet uzmanlarının uygulama odağını temsil ederken mesleğin de temelini oluşturmaktadır. Sosyal hizmet alanında tartışılagelen bir konu olan genelci yaklaşım çok farklı kuram ve disiplinlerden edinilen “en iyi bilgi”nin kullanılmasını gerektirmektedir. Genelci sosyal hizmet ise, insanların yaşamlarındaki zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış çok yönlü bir yaklaşımı tanımlamaktadır. Bugün ülkemizde lisans ve lisansüstü sosyal hizmet eğitimi müfredatlarında genelci yaklaşımı görmek mümkündür.

Genelci Sosyal Hizmet Uygulaması adlı bu kitabın amacı, sosyal hizmetin amaçlarını gerçekleştirmek için soruna sebebiyet veren tüm unsurları içeren, çok sistemli bir bakış açısı ortaya koymayı hedefleyen genelci sosyal hizmet uygulamasını vakalarla birlikte ele alarak ülkemizin gerçeklerine ve kültürel kodlarına uygun bir eser ortaya koymaktır. Aynı doğrultuda bu kitabın ikincil amacı da lisans ve lisansüstü sosyal hizmet eğitimi için öğrenci, akademisyen ve araştırmacılara önemli bir kaynak sunmaktır. Bu amaçla, kitapta genelci sosyal hizmetin ana hatlarından başlayarak uygulama ilkeleri, etik boyutlar, uygulama araçları ile mikro, mezzo ve makro boyutta sosyal hizmet uygulaması vaka örnekleriyle birlikte ele alınmıştır. Bu mevcut durum, söz konusu bu kitabın çıkış noktasıdır.
Kapat