Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Dil Irkçılığı
Dil Irkçılığı
Yeni İnsan Yayınevi
22.00
Bu antoloji, 2013 ve 2014 yıllarında ilk uygulamada beş ve ikinci uygulamada dört ülkeden gelen öğretim görevlisi ve öğrencilerin katıldığı iki ERASMUS projesininin sonucu olan analizleri ve yansımaları içermektedir. Katkılar, şimdiye dek ele alınmamış konular da dahil olmak üzere dil(ler), eğitim ve gü konularına odaklanmaktadır. Metinler Almanca, İngilizce ve Türke yazılmıştır, ancak her metnin her ü dilde versiyonu bulunmamaktadır.

In dem vorliegendenSammelbandfindensichAnalysenundReflexionenauszwei ERASMUS-Intensivprogrammen, an denen 2013 und 2014 LehrendeundStudierendeausfünfbzw. vierLändernteilnahmen. DieBeiträgebearbeitenFragenvonSprache(n), BildungundMachtundauchThemen, die in der Fachliteraturbishernichtbehandeltwurden. DieBeiträgesind in den SprachenDeutsch, EnglischundTürkischverfasst, abernichtjederBeitrag in alldiesenSprachen.

Thisanthologycontainsanalysesandreflectionsbased on two ERASMUS intensiveprograms, in whichlecturersandstudentsfromfiveandfourcountriesparticipated in 2013 and 2014. Thepapersexaminequestionsrelatingtolanguage(s), educationandpower, includingissuesthathave not beenaddressed in theliterature yet. Thepapersarewritten in German, English andTurkish, but not all of them in each of theselanguages.
Kapat