Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786257953054
13296265
Dijital Demokrasi
Dijital Demokrasi
On İki Levha Yayınları
60.00
Eserde, günümüzde anlamı farklılaşmaya başlayan demokrasi kavramının dijitalleşmeyle birlikte geçirdiği dönüşüm ele alınmaktadır. Bu bağlamda eserin ilk bölümünde demokrasi kavramının temeli sayılan Atina sitesinden yola çıkılarak demokrasinin zaman içinde geçirdiği değişim incelenmiştir. Dijitalleşmenin demokrasi üzerindeki olası etkileri, ihtimaller göz önüne alınarak ortaya konmuştur. İkinci bölümde ise dijital demokrasinin gerçekleşmesi amacıyla kullanılan yöntemler, bir başka deyişle dijital demokrasi araçları, amaç ve ülke ayrımları ile birlikte incelenmiştir. Bu bağlamda özellikle önem taşıyan e-oy, e-siyasi partiler, sosyal medyanın siyasete etkisi gibi konular hakkında dünyadan örneklere ve güncel gelişmelere yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca dünyada gün geçtikçe önem kazanan e-devlet hizmetleri ve dijital demokrasinin altyapısını ölçen çeşitli endeksler inceleme konusu yapılmıştır. Eserin son bölümü ise Türkiye'ye ayrılmıştır. Bu bölümde Türkiye'de dijital demokrasinin durumu ele alınmıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan dijital demokrasi araçlarının bir değerlendirmesi yapılmış ve Türkiye'nin dijital demokrasi konusunda uluslararası alanda nerede olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Son olarak ise Türkiye'nin bu alandaki eksikliklerine yapıcı önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.
Kapat