Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
Dergâh I-II-III-IV Cilt (Takım)

Dergâh I - II - III - IV Cilt ( Takım ) Giriş - Çeviriyazı - Dizin Giriş - Çeviriyazı - Dizin

Liste Fiyatı : 84,00 TL
İndirimli Fiyat : 67,20 TL
Kazancınız : 16,80 TL
Taksitli fiyat : 9 x 8,81 TL
%20
Temin süresi 5 gündür.
9789751627483
13051660
Dergâh I - II - III - IV Cilt ( Takım ) Giriş - Çeviriyazı - Dizin Giriş - Çeviriyazı - Dizin
Dergâh I - II - III - IV Cilt ( Takım ) Giriş - Çeviriyazı - Dizin Giriş - Çeviriyazı - Dizin
Türk Tarih Kurumu Yayınları
67.20
Dergâh, milli edebiyatın çok önemli peryodik bir yayınıdır. Önemini artıran, Milli Mücadele sürerken İstanbul'da çıkarılmasıdır. İstanbul o sıra İtilaf Devletlerinin işgalindedir. Ve sıkı bir sansür uygulanmakdır. Bununla beraber, derginin yazarları Anadolu Harekâtını desteklemişler ve Kuvâ-yı Milliye'nin her zaferinde sevinci okurlarıyla paylaşmışlardır.
---
I. Cilt
DERGÂH
1
Yahya Kemal Üç Tepe.3
İsmail Hakkı Kerbelâ'ya Giden Derviş..7
Mustafa Şekib Sanatın İçyüzü..9
Yakub Kadri Erenlerin Bağından -12-.14
Rezzan Ârif Mücevherlerin Manası16
Ahmed Hâşim Bir Günün Sonunda Arzu.20
Emin Receb Çiftlikten Mektup..21
Necmeddin Halil Kapanmaz Yaralar23
Ahmed Hamdi Sonbahar25
Ârif Dündar Edirne'de Sultan Selim Camii26
Mehmed Halid Eşrefoğlu.28
Hâmid Sadi Sakarya34
Abdülhak Şinasi Alev Muharriri Ali Zeki Bey ve Romancılık 37
Öksüz Âşık Dağlar 1.42
Âşık Hasan Dağlar 2.42
Halide Edib Efe'nin Hikâyesi.44
İstanbul'un On Beş Günü: K?ri
ve K?rielerimize, Nusret Duaları,
Hilâl-i Ahmerin Hayırlı Teşebbüsü,
Daruleytamlarımız, Havalar, İki Müsamere,
General Gouraud Şehrimizde.49

DERGÂH
2
Yahya Kemal Sade Bir Görüş55
Ahmed Muhtar [Yahya Kemal] Râsih'in Matlaı60
İsmail Hakkı Yeşil Medeniyet..62
Yakub Kadri Erenlerin Bağından -13-.65
VI İÇİNDEKİLER
Rezzan Ârif Çini67
Ahmed Hâşim Ölmek..73
Hasan Âlî Şark..74
Ali Hasan Pınar.75
Necmeddin Halil Dönüş..76
Ahmed Hâşim Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde..77
Bergson Şuur ve Hayat.82
Mehmed Halid Eşrefoğlu.89
Hâmid Sadi Küçük Asya..97
Abdülhak Şinasi Kitaplar Karşısında Gençliğin Buhranı.99
Mustafa Şekib Bir Şahsiyet.105
İstanbul'un On Beş Günü: İntişarımız
Münasebetiyle, Bir Ölünün Arkasından,
Tiyatronun Öldürdüğü Adam, Avdet Eden
Kafile, Mekteb-i Güzîn'in Resim Sergisi. 108

DERGÂH
3
Yahya Kemal Kalple Dil113
İsmail Hakkı Küller Altında Bir Anadolu116
Falih Rıfkı Yeni Nesiller İçin Bir Mezarlık.119
Ahmed Hâşim Müslüman Saati .121
Mehmed Fuad İslâm Medeniyeti.124
Ahmed Hâşim Parıltı.126
Mehmed Fuad Nedim'in Evi.127
Mustafa Şekib Hakikî Hürriyet129
İhsan Türk'ün Hakkı..136
Necmeddin Halil Gençlik Günleri138
Bergson Şuur ve Hayat..140
Emin Receb Arda Nehrinde Bir Gurûb.145
Mehmed Halid Câmiu'n-Nezâir..146
Hâmid Sadi Şarka Bir Nazar150
Abdülhak Şinasi İsmail Hakkı Bey ve Eseri153
Rezzan Ârif Tebriz Sultanı159

DERGÂH
4
Yahya Kemal Acıların Tadı.173
İsmail Hakkı Hayatımızın Mantığı Kendindedir.176
Köprülüzade Mehmed Fuad Şeyyâd Hamza.180
Mustafa Şekib Ruha Bir Dikkat..184
Emin Receb Batan Güneşe187
Mehmed Emin Hasbihâl..188
Necmeddin Halil Büyüklüğün Şanı.192
Rezzan Ârif Cilt..193
Hasan Âlî Taziyet..196
Bergson Şuur ve Hayat..197
Ali Hasan Havuz203
Munis Lütfi Hâfız Ahmed Paşa'nın Şehâdeti.204
Mehmed Halid Necâtî'nin Ölümü..208
Necmeddin Halil Maziden Hatıralar.212
Hüseyin Namık Türk Kelimesinin Menşei213
Mimar Mazhar İstanbul'un İmarı ve Eski Eserleri
Muhafaza216
Ahmed Hâmid Garib Ahmed222
İstanbul'un On Beş Günü: Resim ve Yazı
Sergileri, Bu Ramazandaki Darulbedâyi 229

DERGÂH
5
Yahya Kemal Esir Jeminos ve Altor Şehri235
Falih Rıfkı Güzel Vatanperverlik.240
Necmeddin Halil Tiren Sesleri .242
Mustafa Şekib İlmin Mebdei veya Umdeleri İtibarıyla
Kıymeti243
Kemaleddin Kâmi İzmir Yollarından251
Kemaleddin Kâmi Ölmüş Nişanlıya..252
Mehmed Emin Ulûm-Şuur 2.253
Ali Hasan Fırtınada Martılar..257
Mehmed Halid Kur'ân-ı Kerîm ve Arap Şiiri258
Bergson Şuur ve Hayat .262
VIII İÇİNDEKİLER
Emin Receb Bulutlar.267
Semih Rüstem Osmanlı Türk'ünün Camii268
Necmeddin Halil Bir Gün275
Hâmid Sadi Murad Dağı276
Ali Nizamî Son Lâ-İlmî Felsefe Cereyanları ve Türkler.. 279
Hasan Âlî Gözlerin282
[Hâkî] Koşma..283
Garip Hasan [Türkü].284
Mâni..284
İstanbul'un On Beş Günü: İstanbul'un Bir
Simâsı, Bayram Münasebetiyle, Bir Sual
ve Cevapları, Neşriyat Encümeni, Osmanlı
Tarihi Menbaları.285

DERGÂH
6
Yahya Kemal Gezinti..297
Köprülüzâde Mehmed Fuad En Eski Türk-Azerî Şairi Hasanoğlu.302
Ahmed Hâşim Şafakta..304
Köprülüzâde Ahmed Cemal Ondokuzuncu Asırda İran Edebiyatı305
Yahya Kemal Ses..315
Bergson Ruh ve Beden316
Mehmed Halid Nedim 1322
Henri Nouvel Kur'ân-ı Kerîm ve Arap Şiiri 2327
Ali Mümtaz Korudaki Meydan..330
Necmeddin Halil Günlerim.331
Rezzan Ârif Gülnur'un Günahı.332
İstanbul'un On Beş Günü: Nedim,
Mercure de France'ta, Bergson'un İstifası
Münasebetiyle .344
Maksim Gorki Bir Sergüzeşt 347

DERGÂH
7
Mustafa Şekib Hislerimizin Mantığı.357
İhsan Bir Vesika360
Halil Vedad İstanbul Yolunda...364
Hüseyin Namık Türk Kelimesine Dair 2..365
Emin Receb Meriç.369
İsmail Hikmet Bu da Bir Hasbihâl.371
Ali Mümtaz Gölde Geceler..374
Bergson Ruh ve Beden378
Mehmed Halid Nedim 2383
İsmail Galib Temaşamız Millî mi?.389
Hüseyin Namık Yahşi Fakîh ve Eseri393
Mahmud Nedim Asya'da Musikili Tiyatrolar 1: Hint Dram
Müzikalleri.395
Hâmid Sadi Marmara Havzası..403
Maksim Gorki Malva 1405
İstanbul'un On Beş Günü: Tâlî Tahsilde
Tadilât Münasebetiyle, Sporcularımızın
Üzücü Gafletleri, Aydınlık Mecmuası.412

DERGÂH
8
Ahmed Hâşim Şiirde Mana419
Ragıb Hulûsi Bir Mukabele ve İstizâh: Ziya Gökalp Bey
ve Mesleği Münasebetiyle..425
Mustafa Şekib Cevap428
Yakub Kadri Kuvvetli Bir Ruh.434
Ahmed Tevfik Atomlar ve Hayatı 1..435
Ali Mümtaz Tunç Madalyalar.439
Bergson Ruh ve Beden441
Necmeddin Halil Anadolu Dağlarında..447
Ahmed Hamdi Madalyon448
Mustafa Nihad Nedim Şahsiyeti ve Eseri.449
Hüseyin Namık Divanu Lügati't-Türk'e Nazaran Hakan..453
Halil Vedad Bizim Âlem Sergisi.456
Maksim Gorki Malva 2459
İstanbul'un On Beş Günü: Türk
Musikisinin Kudreti, Fransızcada Türk
Eserleri, Edebiyat ve Maişet, Salih Zeki'nin
Ölümü, Sihâm-ı İlham, Tagore Avrupa'da,
Sanat Musâhabeleri..471

DERGÂH
9
Falih Rıfkı Hemşehrilikten Ferâgat479
Sâtı Fikret'in İstifaları.482
İzzet Melih Hüzün ve Tebessüm..494
İsmail Hikmet Fikret ve İstikbâl..497
Fevzi Lütfi Şiirde Teselli..502
Vahîd Sınâat505
Abdülhak Şinasi Kırılmış Rübâb.511
Ali Mümtaz Sükût.515
Rezzan Ârif Kısmet .517....
 • Açıklama
  • Dergâh, milli edebiyatın çok önemli peryodik bir yayınıdır. Önemini artıran, Milli Mücadele sürerken İstanbul'da çıkarılmasıdır. İstanbul o sıra İtilaf Devletlerinin işgalindedir. Ve sıkı bir sansür uygulanmakdır. Bununla beraber, derginin yazarları Anadolu Harekâtını desteklemişler ve Kuvâ-yı Milliye'nin her zaferinde sevinci okurlarıyla paylaşmışlardır.
   ---
   I. Cilt
   DERGÂH
   1
   Yahya Kemal Üç Tepe.3
   İsmail Hakkı Kerbelâ'ya Giden Derviş..7
   Mustafa Şekib Sanatın İçyüzü..9
   Yakub Kadri Erenlerin Bağından -12-.14
   Rezzan Ârif Mücevherlerin Manası16
   Ahmed Hâşim Bir Günün Sonunda Arzu.20
   Emin Receb Çiftlikten Mektup..21
   Necmeddin Halil Kapanmaz Yaralar23
   Ahmed Hamdi Sonbahar25
   Ârif Dündar Edirne'de Sultan Selim Camii26
   Mehmed Halid Eşrefoğlu.28
   Hâmid Sadi Sakarya34
   Abdülhak Şinasi Alev Muharriri Ali Zeki Bey ve Romancılık 37
   Öksüz Âşık Dağlar 1.42
   Âşık Hasan Dağlar 2.42
   Halide Edib Efe'nin Hikâyesi.44
   İstanbul'un On Beş Günü: K?ri
   ve K?rielerimize, Nusret Duaları,
   Hilâl-i Ahmerin Hayırlı Teşebbüsü,
   Daruleytamlarımız, Havalar, İki Müsamere,
   General Gouraud Şehrimizde.49

   DERGÂH
   2
   Yahya Kemal Sade Bir Görüş55
   Ahmed Muhtar [Yahya Kemal] Râsih'in Matlaı60
   İsmail Hakkı Yeşil Medeniyet..62
   Yakub Kadri Erenlerin Bağından -13-.65
   VI İÇİNDEKİLER
   Rezzan Ârif Çini67
   Ahmed Hâşim Ölmek..73
   Hasan Âlî Şark..74
   Ali Hasan Pınar.75
   Necmeddin Halil Dönüş..76
   Ahmed Hâşim Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde..77
   Bergson Şuur ve Hayat.82
   Mehmed Halid Eşrefoğlu.89
   Hâmid Sadi Küçük Asya..97
   Abdülhak Şinasi Kitaplar Karşısında Gençliğin Buhranı.99
   Mustafa Şekib Bir Şahsiyet.105
   İstanbul'un On Beş Günü: İntişarımız
   Münasebetiyle, Bir Ölünün Arkasından,
   Tiyatronun Öldürdüğü Adam, Avdet Eden
   Kafile, Mekteb-i Güzîn'in Resim Sergisi. 108

   DERGÂH
   3
   Yahya Kemal Kalple Dil113
   İsmail Hakkı Küller Altında Bir Anadolu116
   Falih Rıfkı Yeni Nesiller İçin Bir Mezarlık.119
   Ahmed Hâşim Müslüman Saati .121
   Mehmed Fuad İslâm Medeniyeti.124
   Ahmed Hâşim Parıltı.126
   Mehmed Fuad Nedim'in Evi.127
   Mustafa Şekib Hakikî Hürriyet129
   İhsan Türk'ün Hakkı..136
   Necmeddin Halil Gençlik Günleri138
   Bergson Şuur ve Hayat..140
   Emin Receb Arda Nehrinde Bir Gurûb.145
   Mehmed Halid Câmiu'n-Nezâir..146
   Hâmid Sadi Şarka Bir Nazar150
   Abdülhak Şinasi İsmail Hakkı Bey ve Eseri153
   Rezzan Ârif Tebriz Sultanı159

   DERGÂH
   4
   Yahya Kemal Acıların Tadı.173
   İsmail Hakkı Hayatımızın Mantığı Kendindedir.176
   Köprülüzade Mehmed Fuad Şeyyâd Hamza.180
   Mustafa Şekib Ruha Bir Dikkat..184
   Emin Receb Batan Güneşe187
   Mehmed Emin Hasbihâl..188
   Necmeddin Halil Büyüklüğün Şanı.192
   Rezzan Ârif Cilt..193
   Hasan Âlî Taziyet..196
   Bergson Şuur ve Hayat..197
   Ali Hasan Havuz203
   Munis Lütfi Hâfız Ahmed Paşa'nın Şehâdeti.204
   Mehmed Halid Necâtî'nin Ölümü..208
   Necmeddin Halil Maziden Hatıralar.212
   Hüseyin Namık Türk Kelimesinin Menşei213
   Mimar Mazhar İstanbul'un İmarı ve Eski Eserleri
   Muhafaza216
   Ahmed Hâmid Garib Ahmed222
   İstanbul'un On Beş Günü: Resim ve Yazı
   Sergileri, Bu Ramazandaki Darulbedâyi 229

   DERGÂH
   5
   Yahya Kemal Esir Jeminos ve Altor Şehri235
   Falih Rıfkı Güzel Vatanperverlik.240
   Necmeddin Halil Tiren Sesleri .242
   Mustafa Şekib İlmin Mebdei veya Umdeleri İtibarıyla
   Kıymeti243
   Kemaleddin Kâmi İzmir Yollarından251
   Kemaleddin Kâmi Ölmüş Nişanlıya..252
   Mehmed Emin Ulûm-Şuur 2.253
   Ali Hasan Fırtınada Martılar..257
   Mehmed Halid Kur'ân-ı Kerîm ve Arap Şiiri258
   Bergson Şuur ve Hayat .262
   VIII İÇİNDEKİLER
   Emin Receb Bulutlar.267
   Semih Rüstem Osmanlı Türk'ünün Camii268
   Necmeddin Halil Bir Gün275
   Hâmid Sadi Murad Dağı276
   Ali Nizamî Son Lâ-İlmî Felsefe Cereyanları ve Türkler.. 279
   Hasan Âlî Gözlerin282
   [Hâkî] Koşma..283
   Garip Hasan [Türkü].284
   Mâni..284
   İstanbul'un On Beş Günü: İstanbul'un Bir
   Simâsı, Bayram Münasebetiyle, Bir Sual
   ve Cevapları, Neşriyat Encümeni, Osmanlı
   Tarihi Menbaları.285

   DERGÂH
   6
   Yahya Kemal Gezinti..297
   Köprülüzâde Mehmed Fuad En Eski Türk-Azerî Şairi Hasanoğlu.302
   Ahmed Hâşim Şafakta..304
   Köprülüzâde Ahmed Cemal Ondokuzuncu Asırda İran Edebiyatı305
   Yahya Kemal Ses..315
   Bergson Ruh ve Beden316
   Mehmed Halid Nedim 1322
   Henri Nouvel Kur'ân-ı Kerîm ve Arap Şiiri 2327
   Ali Mümtaz Korudaki Meydan..330
   Necmeddin Halil Günlerim.331
   Rezzan Ârif Gülnur'un Günahı.332
   İstanbul'un On Beş Günü: Nedim,
   Mercure de France'ta, Bergson'un İstifası
   Münasebetiyle .344
   Maksim Gorki Bir Sergüzeşt 347

   DERGÂH
   7
   Mustafa Şekib Hislerimizin Mantığı.357
   İhsan Bir Vesika360
   Halil Vedad İstanbul Yolunda...364
   Hüseyin Namık Türk Kelimesine Dair 2..365
   Emin Receb Meriç.369
   İsmail Hikmet Bu da Bir Hasbihâl.371
   Ali Mümtaz Gölde Geceler..374
   Bergson Ruh ve Beden378
   Mehmed Halid Nedim 2383
   İsmail Galib Temaşamız Millî mi?.389
   Hüseyin Namık Yahşi Fakîh ve Eseri393
   Mahmud Nedim Asya'da Musikili Tiyatrolar 1: Hint Dram
   Müzikalleri.395
   Hâmid Sadi Marmara Havzası..403
   Maksim Gorki Malva 1405
   İstanbul'un On Beş Günü: Tâlî Tahsilde
   Tadilât Münasebetiyle, Sporcularımızın
   Üzücü Gafletleri, Aydınlık Mecmuası.412

   DERGÂH
   8
   Ahmed Hâşim Şiirde Mana419
   Ragıb Hulûsi Bir Mukabele ve İstizâh: Ziya Gökalp Bey
   ve Mesleği Münasebetiyle..425
   Mustafa Şekib Cevap428
   Yakub Kadri Kuvvetli Bir Ruh.434
   Ahmed Tevfik Atomlar ve Hayatı 1..435
   Ali Mümtaz Tunç Madalyalar.439
   Bergson Ruh ve Beden441
   Necmeddin Halil Anadolu Dağlarında..447
   Ahmed Hamdi Madalyon448
   Mustafa Nihad Nedim Şahsiyeti ve Eseri.449
   Hüseyin Namık Divanu Lügati't-Türk'e Nazaran Hakan..453
   Halil Vedad Bizim Âlem Sergisi.456
   Maksim Gorki Malva 2459
   İstanbul'un On Beş Günü: Türk
   Musikisinin Kudreti, Fransızcada Türk
   Eserleri, Edebiyat ve Maişet, Salih Zeki'nin
   Ölümü, Sihâm-ı İlham, Tagore Avrupa'da,
   Sanat Musâhabeleri..471

   DERGÂH
   9
   Falih Rıfkı Hemşehrilikten Ferâgat479
   Sâtı Fikret'in İstifaları.482
   İzzet Melih Hüzün ve Tebessüm..494
   İsmail Hikmet Fikret ve İstikbâl..497
   Fevzi Lütfi Şiirde Teselli..502
   Vahîd Sınâat505
   Abdülhak Şinasi Kırılmış Rübâb.511
   Ali Mümtaz Sükût.515
   Rezzan Ârif Kısmet .517....
   Stok Kodu
   :
   9789751627483
   Boyut
   :
   16,00x23,50 cm.
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   Derg   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat