Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%15
Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler : El-Lü'lüü Ve'l-Mercan Muham

Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler : El-Lü'lüü Ve'l-Mercan

Liste Fiyatı : 100,00 TL
İndirimli Fiyat : 85,00 TL
Kazancınız : 15,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 11,14 TL
9789759180553
13297405
Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler : El-Lü'lüü Ve'l-Mercan
Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler : El-Lü'lüü Ve'l-Mercan
Sağlam Yayınevi
85.00
Bu Eser Tek Cilt, Büyük Boy, Bu Muhteşem Tercümenin Her Müslümanın Evinde Bulunması Gerekiyor. Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler Kitabını Mutlaka Almalı İçindeki Bilgilerden İstifade Etmelisiniz. Kur'an-ı Kerîm'de Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiy­le hükmetmeyi öngören pek çok ayet vardır. Ben bu mukaddimede Kur'an ve Sünnete dönmenin gerekliliği ile ilgili bazı ayetleri zikredeceğim. "Muhak­kak ki nasihat vermek (öğüt vermek) mü 'minlere fayda verir. ” (Zariyat:55) Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Allah ve Rasülii, bir işe hükmettikleri zaman, mü'min erkek ve mü 'min kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur. Kim Allah 'a ve Rasiilü'ne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. ”(Ahzab: 36) "Bunlar Allah'ın (kulları için koyduğu) hudutlarıdır. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse, O da onu, içinde daimi kalacağı (ağaçları) altından ırmaklar akan cennetlere sokar; bu da en büyük kurtuluştur. ” (Nisa: 13) "Sana indirilen (Kur'ân)'a ve senden önce indirilen (kitap)'lara inandıklarını iddia eden (şu münafık) kimseleri görmüyor musun? Aslında (fesad ve dalâlet kaynağı olan) tağutıı inkâr etmekle emrolundukları hâlde, yine de onun önünde muhakeme olunmak istiyorlar. Şeytan da onları (dö­nüşü olmayan uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.)” Nisa60 "Onlara "Allah 'ın indirdiği (Kur 'ân) 'a ve Peygambere gelin denil­diği zaman o münafıkların senden yiizçevirip kaçtıklarını da görürsün. ” (Nisa: 61) "Deki; Allah 'a ve Rasiilii 'ne itaatta, eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez. ”(Ali-İmran: 32) "..Sana da (Ey Mııhammed) zikri indirdik ki, insanlara (kendileri için) indirileni açıklayasın, taki düşünüp öğüt alsınlar. ” (Nahl: 44) "Allah 'a ve peygambere itaat edin ki, size merhamet olunsun. ” (Ali-îmran: 132) "Kim Rasüle itaat ederse, Muhakkak Allah 'a itaat etmiş olur. ” (Nisa: 80) "Anılarında hükmetmek için Allah ve Rasiilü 'ne çağrıldıkları zaman, mü Muinlerin sözü sadece işittik ve itaat ettik demeleridir, işte bunlar kurtu­luşa erenlerdir. ”(Nur: 51) "Peygamber size ne getirdi ise onu alın; size de neyi yasak etti ise ondan uzak durun. ”(Haşr:7) Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Size iki şey bırakıyorum; bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz. O da Allah 'ın kitabı Kur'ân ve Rasulü 'nün sünnetidir. ” (İmam Malik, el-Muvatta 2/899, Hakim 1/93) Allah'a hamd-ü sena eder, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'e onun tertemiz ailesine, ashabına ve onların sünnetine tâbi olanların üzerine kıyamete kadar salat-u selâm olsun. Asrımızda, müslümanların içinde bulunmuş oldukları duruma baktığı­mızda şunu görmekteyiz; Adil ve Hakim olan Allah'ın bir topluma gönderdiği belalar, onların isyanları, Allah ve Rasiilü'nün emirlerine muhalif davranma­ları yüzündendir. Özellikle halkı müslüman olan ülkelerin fertleri Kur'an ve sünnetten uzaklaşıp, şirk düzenlerinin hakimiyetinden dolayı bir çok fitne ve zorluklarla yüz yüzedir. Neticede ister itikadi, ister amelî olsun kitap ve sün­netten uzaklaşma en korkunç şekliyle bugün gözler önündedir. İslâm sadece namaz ve oruçtan ibaretmiş gibi kabul edilmektedir. Sünnetin ise; yerini bid'at ve hurafeler almış, sünnete uygun İslâmî bir yaşayış tarzı üzerine Avrupai bir yaşayış tarzı her yönüyle tercih edilmiştir. Nüfusun büyük çoğunluğunu teşkil ettikleri ülkelerde Müslümanlar, kendi inançlarına göre yaşayamazlar. Sebebi ise, İslâm'ın hakim olmayışı, kü­für rejiminin, tağutun Müslümanlar üzerindeki hâkimiyetidir. Buna da fırsat veren Müslümanların bizzat kendilerinden başkası değildir. Diğer nedenlerin­den biri de, Müslümanların çeşitli fırkalara ve görüşlere ayrılmaları, ihtilâf et­tikleri meselelerde İslâmî bir tavırla, kitap ve sünneti hakem kılmayışlarıdır. Bugünkü din anlayışımız şundan ibarettir; falan hoca şöyle der, bizim görüşümüz budur. Biz böyle gördük, biz ayetten ve hadisten anlamayız ve buna benzer nice sorular Müslümanların çoğunda hakim olan yanlış bir anla­yış ve davranış, kitap ve sünneti devreden çıkarıp onları rafa kaldırıp hüküm­süz kılmak asrın uğraşısı haline gelmiştir.
 • Açıklama
  • Bu Eser Tek Cilt, Büyük Boy, Bu Muhteşem Tercümenin Her Müslümanın Evinde Bulunması Gerekiyor. Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler Kitabını Mutlaka Almalı İçindeki Bilgilerden İstifade Etmelisiniz. Kur'an-ı Kerîm'de Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiy­le hükmetmeyi öngören pek çok ayet vardır. Ben bu mukaddimede Kur'an ve Sünnete dönmenin gerekliliği ile ilgili bazı ayetleri zikredeceğim. "Muhak­kak ki nasihat vermek (öğüt vermek) mü 'minlere fayda verir. ” (Zariyat:55) Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Allah ve Rasülii, bir işe hükmettikleri zaman, mü'min erkek ve mü 'min kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur. Kim Allah 'a ve Rasiilü'ne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. ”(Ahzab: 36) "Bunlar Allah'ın (kulları için koyduğu) hudutlarıdır. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse, O da onu, içinde daimi kalacağı (ağaçları) altından ırmaklar akan cennetlere sokar; bu da en büyük kurtuluştur. ” (Nisa: 13) "Sana indirilen (Kur'ân)'a ve senden önce indirilen (kitap)'lara inandıklarını iddia eden (şu münafık) kimseleri görmüyor musun? Aslında (fesad ve dalâlet kaynağı olan) tağutıı inkâr etmekle emrolundukları hâlde, yine de onun önünde muhakeme olunmak istiyorlar. Şeytan da onları (dö­nüşü olmayan uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.)” Nisa60 "Onlara "Allah 'ın indirdiği (Kur 'ân) 'a ve Peygambere gelin denil­diği zaman o münafıkların senden yiizçevirip kaçtıklarını da görürsün. ” (Nisa: 61) "Deki; Allah 'a ve Rasiilii 'ne itaatta, eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez. ”(Ali-İmran: 32) "..Sana da (Ey Mııhammed) zikri indirdik ki, insanlara (kendileri için) indirileni açıklayasın, taki düşünüp öğüt alsınlar. ” (Nahl: 44) "Allah 'a ve peygambere itaat edin ki, size merhamet olunsun. ” (Ali-îmran: 132) "Kim Rasüle itaat ederse, Muhakkak Allah 'a itaat etmiş olur. ” (Nisa: 80) "Anılarında hükmetmek için Allah ve Rasiilü 'ne çağrıldıkları zaman, mü Muinlerin sözü sadece işittik ve itaat ettik demeleridir, işte bunlar kurtu­luşa erenlerdir. ”(Nur: 51) "Peygamber size ne getirdi ise onu alın; size de neyi yasak etti ise ondan uzak durun. ”(Haşr:7) Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Size iki şey bırakıyorum; bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz. O da Allah 'ın kitabı Kur'ân ve Rasulü 'nün sünnetidir. ” (İmam Malik, el-Muvatta 2/899, Hakim 1/93) Allah'a hamd-ü sena eder, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'e onun tertemiz ailesine, ashabına ve onların sünnetine tâbi olanların üzerine kıyamete kadar salat-u selâm olsun. Asrımızda, müslümanların içinde bulunmuş oldukları duruma baktığı­mızda şunu görmekteyiz; Adil ve Hakim olan Allah'ın bir topluma gönderdiği belalar, onların isyanları, Allah ve Rasiilü'nün emirlerine muhalif davranma­ları yüzündendir. Özellikle halkı müslüman olan ülkelerin fertleri Kur'an ve sünnetten uzaklaşıp, şirk düzenlerinin hakimiyetinden dolayı bir çok fitne ve zorluklarla yüz yüzedir. Neticede ister itikadi, ister amelî olsun kitap ve sün­netten uzaklaşma en korkunç şekliyle bugün gözler önündedir. İslâm sadece namaz ve oruçtan ibaretmiş gibi kabul edilmektedir. Sünnetin ise; yerini bid'at ve hurafeler almış, sünnete uygun İslâmî bir yaşayış tarzı üzerine Avrupai bir yaşayış tarzı her yönüyle tercih edilmiştir. Nüfusun büyük çoğunluğunu teşkil ettikleri ülkelerde Müslümanlar, kendi inançlarına göre yaşayamazlar. Sebebi ise, İslâm'ın hakim olmayışı, kü­für rejiminin, tağutun Müslümanlar üzerindeki hâkimiyetidir. Buna da fırsat veren Müslümanların bizzat kendilerinden başkası değildir. Diğer nedenlerin­den biri de, Müslümanların çeşitli fırkalara ve görüşlere ayrılmaları, ihtilâf et­tikleri meselelerde İslâmî bir tavırla, kitap ve sünneti hakem kılmayışlarıdır. Bugünkü din anlayışımız şundan ibarettir; falan hoca şöyle der, bizim görüşümüz budur. Biz böyle gördük, biz ayetten ve hadisten anlamayız ve buna benzer nice sorular Müslümanların çoğunda hakim olan yanlış bir anla­yış ve davranış, kitap ve sünneti devreden çıkarıp onları rafa kaldırıp hüküm­süz kılmak asrın uğraşısı haline gelmiştir.
   Stok Kodu
   :
   9789759180553
   Boyut
   :
   17,00x24,00 cm.
   Sayfa Sayısı
   :
   1184
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Çeviren
   :
   Harun Yıldırım
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur kağıt
   Dili
   :
   Arapça, Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat