Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786257090698
13310604
Bingöl İli Arıcılarının Sosyal Durum Analizi
Bingöl İli Arıcılarının Sosyal Durum Analizi
Ekin Basım Yayın
24.00
1. MATERYAL METOD 1.1. Kapsam ve Sınırlıklar 1.2. Literatür 1.3. Evren ve Örneklemi 1.4. Araştırma Tipi 1.5. Araştırma Modeli ve Aracı 1.6. Veri Toplama Süreci 1.7. Verilerin Analizi 2. ARICILIĞA GENEL BİR BAKIŞ 2.1. Arıcılığın Tarihçesi 2.2. Arıcılığın Tarihsel Gelişimi 2.3. Türkiye'de Arıcılık 2.4. Bingöl'de Arıcılık 2.5. Arıcılıkta Uyulması Gereken Etik İlkeler 2.6. Arıcılığın Önemi 2.7. İstihdama Katkısı 3. BİNGÖL ARICILARINA İLİŞKİN DEMOGRAFİK VERİLER VE ARICILARIN SOSYAL DURUMLARI 3.1. Giriş 3.2. Katılımcılara İlişkin Sosyo-Demografik Veriler 3.3. Katılımcıların Konut ve Aile Durumları 3.4. Mesleki Verileri 3.5. Eğitim - Sağlık Durumları ve Hizmetlere İlişkin Katılımcıların Görüşleri 4. BİNGÖL ARICILARININ ÇALIŞMA ŞARTLARI VE SORUNLARI 4.1. Giriş 4.2. Arıcılık Faaliyetlerinde İş Gücü Desteği ve Aile 4.3. Çalışma Koşulları ve Memnuniyet 4.4. Arıcılık Tipi ve Gezgin Arıcılık Yapma Süreçleri 4.5. Arıcılık Faaliyetlerinde İkamet Durumu 4.6. Arıcılık Faaliyetlerindeki Sorunlar 5. BİNGÖL İLİNDEKİ ARICILARIN ÜRETİM DURUMLARI VE ÜRETİMDE MESLEKİ ETİĞE UYMA DAVRANIŞLARI 5.1. Giriş 5.2. Üretim Şekilleri ve Kapasiteleri 5.3. Mesleki Donanımları 5.4. Meslek Etiğine Uyma Durumları 6. ÜRETİLEN BALIN PAZARLANMASI VE BİNGÖLLÜ ARICILARIN ÖZEL VE TÜZEL KURUMLARDAN BEKLENTİLERİ VE İŞ BİRLİKLERİ 6.1. Giriş 6.2. Üretim ve Pazarlama Kapasiteleri 6.3. Pazarlama Sorunları 6.4. Kamudan Beklentileri 6.5. Arıcılar Birliğine Yönelik Yaklaşımları ve Beklentileri 6.6. Arıcılık Teşviki ve Denetlenmesi 6.7. Üretimde Kayıt Dışılık 6.8. Arıcıları Bekleyen Riskler
Kapat