Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Beyond Dominant Paradigms in Ottoman and Middle Eastern/North African

Beyond Dominant Paradigms in Ottoman and Middle Eastern/North African Studies A Tribute to Rifaat Abou-El-Haj

Liste Fiyatı : 0,00TL
Beyond Dominant Paradigms in Ottoman and Middle Eastern/North African Studies A Tribute to Rifaat Abou-El-Haj
Beyond Dominant Paradigms in Ottoman and Middle Eastern/North African Studies A Tribute to Rifaat Abou-El-Haj
İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)
0.00

İçindekiler:
Preface [Önsöz] Donald Quataert

1. Bölüm Orta Doğu-Kuzey Afrika Çalışmaları

Mahmood Ibrahim, Crime and Punishment in Mamluk Damascus [Memlûk Şamı'nda Suç ve Ceza]

Ali Abdullatif Ahmida, Post-Orientalism and Colonialism: A Critical Mapping of Maghribi Studies (1951-2000) [Oryantalizm ve Kolonyalizm Sonrası: Magrib Çalışmaları'na Kritik Bir Bakış (1951-2000) ]

Peter Gran, The Rise of the West or the Rise of the Rich: The Question of an Alternative to Orientalism [Batı'nın Yükselişi mi, Yoksa Zenginlerin Yükselişi mi? Oryantalizm'e Bir Alternatif Arayışı]

2. Bölüm Osmanlı Çalışmaları

Suraiya Faroqhi, Empires before and after the Post-colonial Turn: The Ottomans [Post-kolonyal Yönelmeden Önce ve Sonra İmparatorluklar: Osmanlılar]

Palmira Brummett, Placing the Ottomans in the Mediterranean World: The Question of Notables and Households [Osmanlılar'ı Akdeniz Dünyası'na Yerleştirmek: Seçkinler ve 'Kapı'lar Meselesi]

Heath Lowry, The Soup Muslims' of the Ottoman Balkans: Was There A Western' & Eastern' Ottoman Empire? [Osmanlı Balkanları'nın 'Çorba Müslümanları': Bir Batı' ve bir de Doğu' Osmanlı İmparatorluğu mu vardı? ]

Baki Tezcan, Some Thoughts on the Politics of Early Modern Ottoman Science [Erken Modern Osmanlı Bilimi'nin Siyasetle İlişkisi Üzerine Bazı Düşünceler]

Rula Jurdi Abisaab, The Shiite ulama', the madrasas, and Educational Reform in the Late Ottoman Period [Şii Ulema, Medreseler ve Osmanlı'nın Son Dönemi'nde Eğitim Reformu]

Mustafa Aksakal, Why did the Ottomans enter a European War in 1914? New sources, new views [Osmanlılar 1914'de Neden bir Avrupa Savaşı'na katıldı? Yeni Kaynaklar, Yeni Bakışlar]

3. Bölüm Osmanlı Sonrası Çalışmaları

Christine Philliou, Mad' about Kemalism: An Early Republican Satire [Kemalizm'e 'Deli' Olmak: Cumhuriyetin İlk Yıllarından bir Hiciv]

Dina Rizk Khoury, Where are the Ottomans in the Historiography of the Twentieth Century Fertile Crescent? [Osmanlılar 20. Yüzyıl Mezopotamyası'nın Tarihyazımı'nda Nerede? ]

Janet Klein, Minorities, Statelessness, and Kurdish Studies Today: Prospects and Dilemmas for Scholars [Azınlıklar, Devletsizlik ve Kürt Çalışmaları'nda Bugün: Araştırmacılar için İhtimaller ve İkilemler]

Kapat