Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786054427611
13167951
Belaluk
Belaluk
Do Yayınları / Weşanxaneya Do
11.11
Nudem Hezex, di ve berhema xwe de jerhişeke tev dide. Xwe berdide şikeften hişe civake u bi vegotineke lirik, rewan u zimaneki etra qelew u tiji ji me re çiroka axa welate av u agari dibeje... - Ömer Dilsoz Nudem Hezax, di ve romane de li kendalen, li zozanan, li deriyan, li kaniya heft miradan derbas dibe. Dema siya şevşevoken di zinaran de li şewqa sterkan ve aliqandi dibine u dema denge kur ye giyani u kevnere li deriyeki bi xwe vekiri de xwe li dil diqelibine, deng, hest, giyan nav li xwe diguherine. -Yıldız Çakar Zimane zelal u fembar, vegotina kaşker ku mirovan dixe nav mereqeke de u heta roman dawi nebe mirov dest je bernade, Vegotin, ragirtiye atmosfereke mıstık e. Teknika vegotina efsuni bi hostayi bi kar tine u xewn e. Teknika vegotina efsuni bi hostayi bi kar tine u xewn u efsaneyen di nava gel de bunewer bune bi buyeren rastin li ber çavan radixe. Xwendekaren ti u birçiye romaneke cuda u efsunı bawer im ye bi ve romane bigihejin daxwazen xwe. - M. Emin Aslan
Kapat