Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
A Reader of Ottoman Official Phraseology: Notes of The British High Co

A Reader of Ottoman Official Phraseology: Notes of The British High Commission in Constantinople to The Sublime Porte (1918 : 1922) Original Texts in English, Translations and Transliterations in Ottoman

Liste Fiyatı : 827,83 TL
9789754286434
13300903
A Reader of Ottoman Official Phraseology: Notes of The British High Commission in Constantinople to The Sublime Porte (1918 : 1922) Original Texts in English, Translations and Transliterations in Ottoman
A Reader of Ottoman Official Phraseology: Notes of The British High Commission in Constantinople to The Sublime Porte (1918 : 1922) Original Texts in English, Translations and Transliterations in Ottoman
827.8325

LIST OF DOCUMENTS

[1] HR.SYS 2533/15-5:Hacı Abdullah Bey'in Büyükada'da bulunan iki hanesinden birisini Rus mültecilerle ilgilenen görevlilere tahsis etmesi hakkında/ One of the houses of Hadjji Abdullah Bey at Prinkipo was placed for the authorities charged with provision of accommodation for Russian refugees. [2] HR.SYS 2533/27-2:İngiliz askerlerinin Eskişehir Orman İdaresi'ndeki memurlara kötü muamelede bulundukları iddiası/ It is about the requisition that it was claimed British troops ill-treated the employees of Forestry Office at Eskishehir.[3] HR.SYS 2557/2-13:Antep'de satılan posta pulları hakkında/ Relative to postage stamps sold at Aintab[4] HR.SYS 2534/26-2: İstanbul'daki umumi hapishanenin durumu hakkında / It is about the situation of central prison in Sultan Ahmed district. [5] HR.SYS 2564/6-20: Harp sırasında çeşitli vilayetlerinde esir edilen İngiliz sivilleri hakkında/ Regarding British Subjects interned in some parts of the Empire during the war [6] HR.SYS 2546/1-134: Aydın-Nazilli tarafında askerlerin yaptığı taarruza dair/ On a claim that the attack on the part of Greek troops in the direction of Aidin and Nazilli. [7] HR.SYS 2550/3-3: Aydın tarafındaki Osmanlı mültecilerinin ve Ege sahilinden daha önce hicret etmiş Rum mültecilerin durumu hakkında/ Concerning the distressed condition of the Ottoman refugees in Aidin and immigration of Greeks into the coastal ports of Asia Minor. [8] HR.SYS 2551/4-15: İzmir'de Yunan memurların el koyduğu iddia edilen posta defterine dair/ Regarding the confiscation by the Greek Military Authorities of three postal registers at Smyrna [9] HR.SYS 2560/1-8: İzinsiz ve sivil elbiselerle dolaşmakta olan Alman ve Avusturya zabitlerinin kanuna aykırı hareket ettiklerine dair/ German and Austrian officers, both in uniform and in civilian clothes, continue to cross over into Pera and Galata regulations to the contrary. [10] HR.SYS 2568/1-7: Yemen'de bulunan bazı şahısların vatanlarına dönmesi hakkında / Concerning the repatriation of certain individuals from the Yemen [11] HR.SYS 2563/9-9: Mısır sefer kuvvetleri kontrolündeki mıntıkada uygulanacak olan hükümlerin sureti/ Conditions to be carried out in the area controlled by the EgyptianExpeditionary Force[12]HR.SYS 2538/7-8Terhis edildiği halde Yunan üniformalarını giymekte devam eden firari OsmanlıRum vatandaşları hakkında/ Relative to disbanded Ottoman Greek deserters continuing to wear Greek uniforms[13] HR.SYS 2563/9-51: General Allenby'in işgali altında bulunan bölgelerde uygulanılmasını istediği hususlar / The regulations and orders that must be obeyed at the ares occupied by General Allenby[14]HR.SYS 2565/6-13Basra'da bulunan bazı Osmanlı memuru ailelerinin vatanlarına geridönmelerine dair / The families of Turkish officials at Basra be allowed to return to the homeland[15] HR.SYS 2564/8-32: Harp sırasında öldürülmüş ve esir edilmiş olan İngiliz askerlere ait şahsi eşyaların tespit ve iadesi / Regarding the identity discs and personal effects of British officers and men who died in Turkish hands during the period of hostilities, or who fell in ground occupied by Ottoman troops. [16] HR.SYS 2565/6-23: Binbaşı Kudsi Hasan Efendi'nin Yemen'de kalan ailesinin getirtilmesi hakkında / On the subject of the return to Constantinople of the wife and family of a Turkish officer, Major Khudsi Hassan, lately a prisoner of war in Egypt [17] HR.SYS 2566/2-45: Bursa'da eski Osmanlı zabitlerinin memleketerine dönen harp esirlerini Kuvva-yı Milliye için toplamaya çalıştıkları hakkında / Regarding repatriated Prisoners of war have been recruited by Turkish ex-officiers for the National Forces in Bursa.[18]HR.SYS 2567/1-4:Osmanlı Ordusu'ndan firar edenlere uygulanacak genel affın şartlarıhakkında./ On the conditions of the Amnesty to deserters from the Ottoman Army[19] HR.SYS 2567/2-26: Sibirya'daki Osmanlı esirlerinin dönmeleri için gerekli olan şartların yerine getirilmesi / Regarding the repatriation of Ottoman Prisoners of War from Siberia [20] HR.SYS 2583/10-25: Harp Kazanç Vergisi için Anadolu Demiryolları memur ve çalışanlarının sayısının belirlenmesi hakkında/ On the information necessary for assessing Anatolian Railway's employees for the war profits tax. [21] HR.SYS 2585/11-26: Göztepe'deki Amerikan Mektebi tarafından İngiliz Tayyare Karargâhından alınan eşyaların gümrük bedeli hakkında/ Regarding the delivery without payment of Customs duties of certain articles purchased by the American School at Gueuz-Tépé from the British Aviation Camp at Fener Baghtché[22] HR.SYS 2569/1-56: İstanbul'da bazı binalarda Ermeni yetimlerin saklandığı iddiası ve esir tutulan Ermenilerin serbest bırakılması hakkında / Concerning Armenian orphans who are interned in various private houses in Constantinople [23] HR.SYS 2569/3-48: Ankaralı Roza Movacaryan'ın kızı Mari isimli Ermeni kızın Antep'te bir Türk ailesi yanına bırakıldığı halde geri verilmediği hakkında/ On an Armenian girl named Marie (re-named Aishé) daughter of Rosa Muajarian who was left by her mother is the house of the Turk named Khanji Ali Effendi [24] HR.SYS 2569/3-57: Malatya'da Osmanlı memurlarının Müslüman evlerine sığınmış olan Ermeni mültecilerini kendi cemaatlerine teslim ederken dikkat edilmesi gereken hususlar/ Regarding some points that Turkish Local Authorities commenced to hand over to their own community the Armenian orphans detained in Moslem houses in Malatia [25] HR.SYS 2569/4-29: Kastamonu'dan istida yollayan Nişan Kazaryan hakkında açılmış olan dava hakkında/ Concerning the case of a person named Nichan Kazarian, who addressed a telegraphic petition from Castamouni. [26] HR.SYS 2569/5-23: Nişan Kazaryan'ın davasına dair/ Relative to the case of Nishan Kazarian [27] HR.SYS 2584/9-9: İngiliz askerleri için gelen zahireden gümrük vergisi alınmaması hakkında/ Relative to the landing of stores for British Military uses, and their with-drawal from the Customs free of duty [28] HR.SYS 2569/5-38: Kayseri'ye dönecek olan Ermeni ve Hristiyan mültecileri hakkında alınacak tedbirler/ The precautions about returning Armenian and Christian refugees at Caeserea [29] HR.SYS 2569/6-48: Rum muhacirlerinin Çanakkale Boğazını geçerek Anadolu ve Aydın taraflarına iskanı hususu/ Greek immigrants have established themselves on the Asiatic shore of the Dardanelles and in the Vilayet of Aidin [30] HR.SYS 2570/2-71: Gürcü tebasından Moiz Avram'ın parasının müsadere edildiği ve iadesi hakkında/ A sum of money has been recently confiscated by the Customs Authorities from a Georgian subject named Moiz Auram[31] HR.SYS 2588/2-7İngiliz kolluk güçlerinin Osmanlı gümrük memurlarına olan müdahalesi hakkında/ On the subject of certain Ottoman Customs Guards having been prevented by the British Military Police [32] HR.SYS 2573/7-8: Osmanlı Jandarma memurlarının Anadolu Demiryolu hattında çalışanlara yönelik muameleleri hakkında/ Regarding thecases where the Turkish Gendarmerie desire to arrest persons employed on the Anatolian Railway [33] HR.SYS 2573/9-3: Osmanlı Aydın demiryolunda bir tren müfrezesinin Osmanlı çetesi tarafından kaçırıldığıına dair/ Regarding a gang of railwaymen was kidnapped by a Turkish band when working on Ottoman Aidin Railway [34] HR.SYS 2574/1-11: Anadolu Demiryolu şirketi çalışanları hakkında/ Concerning the jurisdiction applicable to the employees of the Anatolian Railway Company [35] HR.SYS 2574/5-8: Anadolu Demiryolu Müdiriyeti tarafından Rüsumat müfettişlerine paso verilmesi hakkında/ Concerning the issue of permits by the Directeur of the Anatolian Railway to Customs Inspectors [36] HR.SYS 2574/5-10: Kağıthane Dekovil hattında çalışan işçilerin maaşların azlığından şikayetleri hakkında/ Regarding some difficulties experienced with the Turkish military personnel of the Kiathané Light Railway owing to the small salaries which are paid. [37] HR.SYS 2575/5-24: Belgrad ormanından çok sayıda ağacın kesilmesine dair Hariciye Nezâreti'nin şikayeti/ About the complaining of the wholesale cutting down of trees in Belgrade Forest by persons acting under the authority of Allied Officers [38] HR.SYS 2575/5-59: Pirgos köyü sakinlerinin ormandan odun kesmeleri ve bunları biriktirmeleri hakkında/On the question of the cutting and collecting of wood in Belgrad Forest by Pirgos villagers inhabiting that district [39] HR.SYS 2576/5-187: Bahçeköy'deki Rum köylerinin barınma ve kereste kesmeleri hakkında kolaylık sağlanması/ On the accommodation of Greek villagers of Baghchekeui and the grant to them of facilities for cutting and collecting timber in the neighbouring forest [40] HR.SYS 2576/5-313: Domuzdere köyü Rum sakinlerine odun kesmelerinden ötürü verilen ceza hakkında/ About the case of the Greek inhabitants of the village of Domouzdéré, who have been condemned by the Ottoman Tribunal to the payment of fines [41] HR.SYS 2577/1-3: John Watt Reid'e verilen maden imtiyazı hakkında/ On the export permit has been issued in the name of John Watt Reid [42] HR.SYS 2577/2-21: Boraks Konsolide şirketi ve Osmanlı hükümeti arasında bakiye kalan hesap hakkında/ On the subject of the accounts outstanding between the Borax Consolidated Limited and the Turkish Government [43] HR.SYS 2579/4-31: Pirgos civarında bulunan ağaç kütüklerinin kaldırılması ve işgal ordusunun yakacak tedariki hakkında/ About the clear of tree-stumps an area near Pyrgos and fules supplied for the Army of Occupation. [44] HR.SYS 2579/4-42: Belgrad ormanından İngiliz ordusunun yakacak ihtiyacını karşılamak için kesilen odunlara dair/ Relative to the cutting of wood in the Belgrade Forest for the fules of British Army [45] HR.SYS 2584/9-23: Moda'ya motor ihraç eden Mösyö Morton'ın gümrük usulüne aykırı hareketinden ötürü hakkında yapılan şikayet/ On the complaining of the irregular behaviour of a Mr. Morton in landing Evinrude motors at Moda without payment of customs duties [46] HR.SYS 2583/1-10: Harp sırasında Hristiyan tebaanın uğradığı haksızlıkları telafi etmek için alınan hukuki ve siyasi tedbirler ve Emval-i Metrûke Kanunu hakkında / On repairing the great wrongs admittedly done to the Christian communities in Turkey during the war and Law on Abandoned Property[47] HR.SYS 2572/2-13: Osmanlı hükümetine ait nakillerin sağlanması hususunda İngiliz memurlarının talebi/ Relative to the demand of the British Military and Control Officiers on the Anatolian and Aidin Railways for cash payments for Turkish Government services[48] HR.SYS 2583/3-18: Bir römorkör hissesi hakkında L. Teryazos ve Osmanlı Harbiye Nezareti arasında çıkan dava/The case between L. Teryazos and Ottoman War Office on the shares of vessel during the War. [49] HR.SYS 2583/4-6: Mahmud Şevket Paşa gemisinin ilk sahibi Gümüşciyân Efendi'ye teslimi hakkında / On the subject of the ownership of the vessel “Mahmud Shevket Pasha” and the restitution of the vessel to Mr. Gumuchdjian, the former owner. [50] HR.SYS 2583/4-9: Afyonkarahisar'da Avedis Tokatyan'a ait beş öküzün iade edilmesi hakkındaki dava/ On a claim for the restitution of five oxen belonging to a certain Avedis Tokatlian in Afion Karahisar [51] HR.SYS 2583/5-8: Mahmud Şevket Paşa gemisinin mülkiyeti hakkında/ On the subject of the ownership of the vessel “Mahmud Shevket Pasha” [52] HR.SYS 2583/5-11: Küçüksu civarındaki bostan hakkında Sufizâde Süleyman Sudi ve Vasil Hacıoğlu arasındaki dava/ The case in question between Sofou Zadé Suleiman Soudi who was claimed to usurp a vegetable garden in Kutchuk Souyou and Vassil Hadjoglou. [53] HR.SYS 2583/6-4: Ayvansaray'daki bir arsa üzerine Madam Zantopolu ve Ali Efendi arasındaki dava/ The case between Ali Efendi and Madame A.A. Xanthopoulo at Arslan Iskelesi, Aivan Serai[54] HR.SYS 2584/14-7: İngiliz askerlerine gelen eşyanın gümrükten geçmesi sırasında yaşanan bazı problemler ve ilgili gümrük kanunu hakkında/ In regard to Customs formalities to be complied with on withdrawal of articles consigned to the British Military Authorities [55] HR.SYS 2584/4-25: Karaağaç'ta Müttefik güçlerinin 506 sandık orağın bulunduğu anbara girmesinin sebepleri hakkında/ The reasons why Allied Police effected an entry into the warehouse at Kara Agatch, in which 506 cases of scythes were stored. [56] HR.SYS 2586/3-33: Osmanlı Gümrük memurlarının haberi olmaksızın İzmir'e eşya sokulması hakkında/ Regarding the importation at Smyrna of various articles, without the knowledge of the Turkish Customs Authorities [57] HR.SYS 2587/6-16: İngiliz askerinin Mısır'dan İzmir'e getirmiş oldukları atların ithalat vergilerinin alınması hakkında/ Regarding the import tax on which the British Military Authorities had landed mules and horses from Egypt in Smyrna. [58] HR.SYS 2587/9-15: Amerikan hükümeti ile harp sırasında ve sonrasında yaşanan gümrük vergisi problemi hakkında/ On the problem ofthe customs taxes between the Sublime Porte and the American Government during and after the War. [59] HR.SYS 2588/6-14: Çanakkale'de gümrük vergisine karışacak bir İngiliz görevlisi bulunmadığına dair/ Regarding the non-payment of customs dues by a certain Mr. Wlahos Demostène of Maidos on the fac that there is no British officials who took payment of customs in Chanakkala [60] HR.SYS 2593/1-26: Yunan tebasından Yorgi hakkında Beşiktaş Sulh Mahkemesi'nde görülen davaya dair/ On a judgement rendered by the Beshiktash Correctional court (Mahkeme-i-Sulhieh) about the Hellenic subject Yorghi [61] HR.SYS 2589/1-32: Ticaret için gelen İngiliz gemilerine İstanbul rıhtımında uygun yer ayarlanması hakkında/ On the permission given to British Steamers expected to arrive shortly with cargo for the resumption of trade between the United Kingdom and Turkey at the Stamboul Quay. [62] HR.SYS 2590/2-14: Trabzon askeri kumandanı Binbaşı Fehim Bey'in mütareke gereği ordunun terhis edilmesini uygulamamasına dair/ Regarding Bimbashi Fehim Bey who were claimed not to make the army demobilized in Trebizond [63] HR.SYS 2591/5-13: Boğaziçi Seyr-i Sefain İdâresi'nin sipariş ettiği vapurlar hakkında/Relative to the four vessels being built by the firm of J.W. Klawitter of Danzig for the Seir-i-Sefain Company [64] HR.SYS 2551/6-11:Yeni Yunân Dârü'l-fünûn'u olmak üzere Yunân memurlarının İzmir'deki Mekteb-i Sanâyi binâsını işgâl etmek niyetinde bulunduklarına dâir/Regarding the alleged intention of the Greek Authorities at Symrna to take over the property of the Ecole des Arts et Métiers for the use of the new Greek University[65] HR.SYS 2593/2-31: İngiliz tebasından Henry Woods'a açılan davanın geçersiz olduğuna dair/ About becoming void of the judgment of the first civil court of Pera that a British subject Sir Henry Woods was punished [66] HR.SYS 2594/3-15: Yunan tebasından Marko L. Hakko aleyhindeki mahkeme hükmüne dair/ On a judgment given by an Ottoman Tribunal against a certain Marco. L. Acco [67] HR.SYS 2595/10-12: Müttefiklerin Zabıta Komisyonun Mehmed Hulusi Efendi ve Andromah Lazaroviç arasındaki davaya müdahale ettiğine dair/ Relative to the intervention of the Allied Police Commission in a dispute between Mehmed Holoussi Effendi and Madame Andromachi Lazarovitch, a Serbian subject [68] HR.SYS 2596/2-23: İdris Hıfzı Efendi ve National Fire Insurance arasındaki anlaşmazlık hakkında Amerikan Fevkalade Komiseri'nin kararı/ Concerning the conflict between Idris Hıfzi Effendi and the National Fire Constantinople of the inspector and the decision of the American High Commission[69] HR.SYS 2565/7-16: Memleket dahilinde İngiliz zabitleri tarafından yapılan masrafların Osmanlı yerel memurları tarafından karşılanması/ Relative to payment by local Turkish Authorities of the expenses incurred by representative British Officiers in the Interior[70] HR.SYS 2596/2-24: İdris Hıfzı Efendi ve National Fire Insurance arasındaki anlaşmazlık hakkında/ Regarding a dispute between İdris Hıfzı and National Fire Insurance[71] HR.SYS 2566/5-22: Mehmed Arif Bey'in memleketine i‘âdesi hakkında/On the subject of the repatriation of Mehmet Arif Bey[72] HR.SYS 2596/8-12: Mehmed Hulusi Efendi ve Andromah Lazaroviç arasındaki davaya dair/ Relative to the dispute between Andromahi Lazarevitch and Houloussi Bey [73] HR.SYS 2597/2-13: 1917 senesinde Bağdad'da bazı Hristiyan ve Musevilerin öldürülmesi olayına karıştığı söylenen Hüsnü ve Saadeddin Efendilerin teslim edilmesi hakkında/ About the surrender of two persons named Husni Bey and Saaduddin Bey, who are accused of complicity in the murder of Christians and Jews at Bagdad early in 1917. [74] HR.SYS 2597/10-50: Yunan tebasından Periklis'in yeniden tutuklanması hakkında/ About Hellenic subject Pericles Dionissiou Dracatos who was again arrested by the Turkish Authorities. [75] HR.SYS 2598/3-24: Bir İngiliz subayı aleyhinde konuşan Hasan Tahsin'in memuriyetten uzaklaştırılması/ The removal of Hassan Tahsin effendi who had false accusations against a British officer [76] HR.SYS 2598/6-13: Harbiye Nezareti örtülü ödeneğinden Malta'da tutuklu bazı Osmanlılara gönderilen para hakkında/ Relative to advances made from the Secret Funds of the Ministry of War to certain Ottoman subjects interned at Malta[77] HR.SYS 2568/1-29: Kaymakam Seyyid Kenan gibi zevatın memleketlerine iadesinde İngiliz memurlarının kolaylık sağlayacakları/ British Authorities will give facilities if it is desired to forward money for the purpose of repatriating persons like Lieutenant-Colonel Kinan.[78] HR.SYS 2599/2-3: Resulayn'da Osmanlı kaymakamının İngiliz memuruna hakaret ettiği iddiası hakkında/ On a claim that a despatch bearer sent by the Assistance Political Officer was arrested at Ras-ul-Ain, and humiliated by the Kaimakam and a Turkish Officer [79] HR.SYS 2599/4-35: Doktor Abdüsselam Paşa'nın tutuklanması hakkında/ About Dr. Abdus-Selam Pasha who was arrested by the Inter-Allied Police [80] HR.SYS 2600/6-105: Milli İşletme Anonim Şirketi tarafından talep edilen Demiryolları Askeri Kontrol Heyeti kontrolündeki vagonlar hakkında/ On the subject of tank wagons held by the Military Control of Railways, and claimed by the Société Nationale Anonyme d'Exploitation [81] HR.SYS 2606/1-2: Deniz korsanları tarafından soyulduğunu anlatan Hristiyos H. Antonyon'un mektubu/ A translation of a letter from Christos H. Antonion regarding the seizure of the cargo of a vessel in the Sea of Marmora, and the extortion of money from the owner.[82]HR.SYS 2606/1-19:Marmara Adaları civarında meydana gelen korsanlık olayları hakkında/ The deplorable conditions existing both ashore and afloat, in the neighbourhood of the Marmara Islands, due to the unchecked operations of brigands and pirates. [83] HR.SYS 2606/1-23: Huzur ve asayişin tesisi için Anadolu'nun on askeri mıntıkaya bölünmesi hakkında ve Mustafa Kemal Paşa'ya dair/ On the division of Anatolia into ten zones as a means of better ensuring the maintenance of order and Mustapha Kemal Pasha [84] HR.SYS 2606/7-5: Osmanlı topraklarında yaşayan bazı gayrimüslimlerin baskı gördükleri iddiasına dair/ On the subject thatChristian communities were claimed to be subjected to coercion and intimidation by the Ottoman local authorities in certain parts of Turkey [85] HR.SYS 2607/4-5: Kuvva-yı Milliye'den zarar gören bazı mültecilerin İzmit'teki durumları hakkında/On the situation of the refugees arrived in Ismid having suffered from Nationalists [86] HR.SYS 2607/5-22: Alemdağ Ormanı civarında alınan bazı askeri tedbirler hakkında/ On some military precautions in the neighbourhood of Alem-Dagh Forest [87] HR.SYS 2608/6-6:Samsun'da bulunan III. Ordu Başkumandan'ı ve müfettiş Mustafa Kemal Paşa'ya dair / About the General Officer commanding the 3rd Turkish Army Corps and Mustapha Kemal Pascha at Samsoun

 • Açıklama
  • LIST OF DOCUMENTS

   [1] HR.SYS 2533/15-5:Hacı Abdullah Bey'in Büyükada'da bulunan iki hanesinden birisini Rus mültecilerle ilgilenen görevlilere tahsis etmesi hakkında/ One of the houses of Hadjji Abdullah Bey at Prinkipo was placed for the authorities charged with provision of accommodation for Russian refugees. [2] HR.SYS 2533/27-2:İngiliz askerlerinin Eskişehir Orman İdaresi'ndeki memurlara kötü muamelede bulundukları iddiası/ It is about the requisition that it was claimed British troops ill-treated the employees of Forestry Office at Eskishehir.[3] HR.SYS 2557/2-13:Antep'de satılan posta pulları hakkında/ Relative to postage stamps sold at Aintab[4] HR.SYS 2534/26-2: İstanbul'daki umumi hapishanenin durumu hakkında / It is about the situation of central prison in Sultan Ahmed district. [5] HR.SYS 2564/6-20: Harp sırasında çeşitli vilayetlerinde esir edilen İngiliz sivilleri hakkında/ Regarding British Subjects interned in some parts of the Empire during the war [6] HR.SYS 2546/1-134: Aydın-Nazilli tarafında askerlerin yaptığı taarruza dair/ On a claim that the attack on the part of Greek troops in the direction of Aidin and Nazilli. [7] HR.SYS 2550/3-3: Aydın tarafındaki Osmanlı mültecilerinin ve Ege sahilinden daha önce hicret etmiş Rum mültecilerin durumu hakkında/ Concerning the distressed condition of the Ottoman refugees in Aidin and immigration of Greeks into the coastal ports of Asia Minor. [8] HR.SYS 2551/4-15: İzmir'de Yunan memurların el koyduğu iddia edilen posta defterine dair/ Regarding the confiscation by the Greek Military Authorities of three postal registers at Smyrna [9] HR.SYS 2560/1-8: İzinsiz ve sivil elbiselerle dolaşmakta olan Alman ve Avusturya zabitlerinin kanuna aykırı hareket ettiklerine dair/ German and Austrian officers, both in uniform and in civilian clothes, continue to cross over into Pera and Galata regulations to the contrary. [10] HR.SYS 2568/1-7: Yemen'de bulunan bazı şahısların vatanlarına dönmesi hakkında / Concerning the repatriation of certain individuals from the Yemen [11] HR.SYS 2563/9-9: Mısır sefer kuvvetleri kontrolündeki mıntıkada uygulanacak olan hükümlerin sureti/ Conditions to be carried out in the area controlled by the EgyptianExpeditionary Force[12]HR.SYS 2538/7-8Terhis edildiği halde Yunan üniformalarını giymekte devam eden firari OsmanlıRum vatandaşları hakkında/ Relative to disbanded Ottoman Greek deserters continuing to wear Greek uniforms[13] HR.SYS 2563/9-51: General Allenby'in işgali altında bulunan bölgelerde uygulanılmasını istediği hususlar / The regulations and orders that must be obeyed at the ares occupied by General Allenby[14]HR.SYS 2565/6-13Basra'da bulunan bazı Osmanlı memuru ailelerinin vatanlarına geridönmelerine dair / The families of Turkish officials at Basra be allowed to return to the homeland[15] HR.SYS 2564/8-32: Harp sırasında öldürülmüş ve esir edilmiş olan İngiliz askerlere ait şahsi eşyaların tespit ve iadesi / Regarding the identity discs and personal effects of British officers and men who died in Turkish hands during the period of hostilities, or who fell in ground occupied by Ottoman troops. [16] HR.SYS 2565/6-23: Binbaşı Kudsi Hasan Efendi'nin Yemen'de kalan ailesinin getirtilmesi hakkında / On the subject of the return to Constantinople of the wife and family of a Turkish officer, Major Khudsi Hassan, lately a prisoner of war in Egypt [17] HR.SYS 2566/2-45: Bursa'da eski Osmanlı zabitlerinin memleketerine dönen harp esirlerini Kuvva-yı Milliye için toplamaya çalıştıkları hakkında / Regarding repatriated Prisoners of war have been recruited by Turkish ex-officiers for the National Forces in Bursa.[18]HR.SYS 2567/1-4:Osmanlı Ordusu'ndan firar edenlere uygulanacak genel affın şartlarıhakkında./ On the conditions of the Amnesty to deserters from the Ottoman Army[19] HR.SYS 2567/2-26: Sibirya'daki Osmanlı esirlerinin dönmeleri için gerekli olan şartların yerine getirilmesi / Regarding the repatriation of Ottoman Prisoners of War from Siberia [20] HR.SYS 2583/10-25: Harp Kazanç Vergisi için Anadolu Demiryolları memur ve çalışanlarının sayısının belirlenmesi hakkında/ On the information necessary for assessing Anatolian Railway's employees for the war profits tax. [21] HR.SYS 2585/11-26: Göztepe'deki Amerikan Mektebi tarafından İngiliz Tayyare Karargâhından alınan eşyaların gümrük bedeli hakkında/ Regarding the delivery without payment of Customs duties of certain articles purchased by the American School at Gueuz-Tépé from the British Aviation Camp at Fener Baghtché[22] HR.SYS 2569/1-56: İstanbul'da bazı binalarda Ermeni yetimlerin saklandığı iddiası ve esir tutulan Ermenilerin serbest bırakılması hakkında / Concerning Armenian orphans who are interned in various private houses in Constantinople [23] HR.SYS 2569/3-48: Ankaralı Roza Movacaryan'ın kızı Mari isimli Ermeni kızın Antep'te bir Türk ailesi yanına bırakıldığı halde geri verilmediği hakkında/ On an Armenian girl named Marie (re-named Aishé) daughter of Rosa Muajarian who was left by her mother is the house of the Turk named Khanji Ali Effendi [24] HR.SYS 2569/3-57: Malatya'da Osmanlı memurlarının Müslüman evlerine sığınmış olan Ermeni mültecilerini kendi cemaatlerine teslim ederken dikkat edilmesi gereken hususlar/ Regarding some points that Turkish Local Authorities commenced to hand over to their own community the Armenian orphans detained in Moslem houses in Malatia [25] HR.SYS 2569/4-29: Kastamonu'dan istida yollayan Nişan Kazaryan hakkında açılmış olan dava hakkında/ Concerning the case of a person named Nichan Kazarian, who addressed a telegraphic petition from Castamouni. [26] HR.SYS 2569/5-23: Nişan Kazaryan'ın davasına dair/ Relative to the case of Nishan Kazarian [27] HR.SYS 2584/9-9: İngiliz askerleri için gelen zahireden gümrük vergisi alınmaması hakkında/ Relative to the landing of stores for British Military uses, and their with-drawal from the Customs free of duty [28] HR.SYS 2569/5-38: Kayseri'ye dönecek olan Ermeni ve Hristiyan mültecileri hakkında alınacak tedbirler/ The precautions about returning Armenian and Christian refugees at Caeserea [29] HR.SYS 2569/6-48: Rum muhacirlerinin Çanakkale Boğazını geçerek Anadolu ve Aydın taraflarına iskanı hususu/ Greek immigrants have established themselves on the Asiatic shore of the Dardanelles and in the Vilayet of Aidin [30] HR.SYS 2570/2-71: Gürcü tebasından Moiz Avram'ın parasının müsadere edildiği ve iadesi hakkında/ A sum of money has been recently confiscated by the Customs Authorities from a Georgian subject named Moiz Auram[31] HR.SYS 2588/2-7İngiliz kolluk güçlerinin Osmanlı gümrük memurlarına olan müdahalesi hakkında/ On the subject of certain Ottoman Customs Guards having been prevented by the British Military Police [32] HR.SYS 2573/7-8: Osmanlı Jandarma memurlarının Anadolu Demiryolu hattında çalışanlara yönelik muameleleri hakkında/ Regarding thecases where the Turkish Gendarmerie desire to arrest persons employed on the Anatolian Railway [33] HR.SYS 2573/9-3: Osmanlı Aydın demiryolunda bir tren müfrezesinin Osmanlı çetesi tarafından kaçırıldığıına dair/ Regarding a gang of railwaymen was kidnapped by a Turkish band when working on Ottoman Aidin Railway [34] HR.SYS 2574/1-11: Anadolu Demiryolu şirketi çalışanları hakkında/ Concerning the jurisdiction applicable to the employees of the Anatolian Railway Company [35] HR.SYS 2574/5-8: Anadolu Demiryolu Müdiriyeti tarafından Rüsumat müfettişlerine paso verilmesi hakkında/ Concerning the issue of permits by the Directeur of the Anatolian Railway to Customs Inspectors [36] HR.SYS 2574/5-10: Kağıthane Dekovil hattında çalışan işçilerin maaşların azlığından şikayetleri hakkında/ Regarding some difficulties experienced with the Turkish military personnel of the Kiathané Light Railway owing to the small salaries which are paid. [37] HR.SYS 2575/5-24: Belgrad ormanından çok sayıda ağacın kesilmesine dair Hariciye Nezâreti'nin şikayeti/ About the complaining of the wholesale cutting down of trees in Belgrade Forest by persons acting under the authority of Allied Officers [38] HR.SYS 2575/5-59: Pirgos köyü sakinlerinin ormandan odun kesmeleri ve bunları biriktirmeleri hakkında/On the question of the cutting and collecting of wood in Belgrad Forest by Pirgos villagers inhabiting that district [39] HR.SYS 2576/5-187: Bahçeköy'deki Rum köylerinin barınma ve kereste kesmeleri hakkında kolaylık sağlanması/ On the accommodation of Greek villagers of Baghchekeui and the grant to them of facilities for cutting and collecting timber in the neighbouring forest [40] HR.SYS 2576/5-313: Domuzdere köyü Rum sakinlerine odun kesmelerinden ötürü verilen ceza hakkında/ About the case of the Greek inhabitants of the village of Domouzdéré, who have been condemned by the Ottoman Tribunal to the payment of fines [41] HR.SYS 2577/1-3: John Watt Reid'e verilen maden imtiyazı hakkında/ On the export permit has been issued in the name of John Watt Reid [42] HR.SYS 2577/2-21: Boraks Konsolide şirketi ve Osmanlı hükümeti arasında bakiye kalan hesap hakkında/ On the subject of the accounts outstanding between the Borax Consolidated Limited and the Turkish Government [43] HR.SYS 2579/4-31: Pirgos civarında bulunan ağaç kütüklerinin kaldırılması ve işgal ordusunun yakacak tedariki hakkında/ About the clear of tree-stumps an area near Pyrgos and fules supplied for the Army of Occupation. [44] HR.SYS 2579/4-42: Belgrad ormanından İngiliz ordusunun yakacak ihtiyacını karşılamak için kesilen odunlara dair/ Relative to the cutting of wood in the Belgrade Forest for the fules of British Army [45] HR.SYS 2584/9-23: Moda'ya motor ihraç eden Mösyö Morton'ın gümrük usulüne aykırı hareketinden ötürü hakkında yapılan şikayet/ On the complaining of the irregular behaviour of a Mr. Morton in landing Evinrude motors at Moda without payment of customs duties [46] HR.SYS 2583/1-10: Harp sırasında Hristiyan tebaanın uğradığı haksızlıkları telafi etmek için alınan hukuki ve siyasi tedbirler ve Emval-i Metrûke Kanunu hakkında / On repairing the great wrongs admittedly done to the Christian communities in Turkey during the war and Law on Abandoned Property[47] HR.SYS 2572/2-13: Osmanlı hükümetine ait nakillerin sağlanması hususunda İngiliz memurlarının talebi/ Relative to the demand of the British Military and Control Officiers on the Anatolian and Aidin Railways for cash payments for Turkish Government services[48] HR.SYS 2583/3-18: Bir römorkör hissesi hakkında L. Teryazos ve Osmanlı Harbiye Nezareti arasında çıkan dava/The case between L. Teryazos and Ottoman War Office on the shares of vessel during the War. [49] HR.SYS 2583/4-6: Mahmud Şevket Paşa gemisinin ilk sahibi Gümüşciyân Efendi'ye teslimi hakkında / On the subject of the ownership of the vessel “Mahmud Shevket Pasha” and the restitution of the vessel to Mr. Gumuchdjian, the former owner. [50] HR.SYS 2583/4-9: Afyonkarahisar'da Avedis Tokatyan'a ait beş öküzün iade edilmesi hakkındaki dava/ On a claim for the restitution of five oxen belonging to a certain Avedis Tokatlian in Afion Karahisar [51] HR.SYS 2583/5-8: Mahmud Şevket Paşa gemisinin mülkiyeti hakkında/ On the subject of the ownership of the vessel “Mahmud Shevket Pasha” [52] HR.SYS 2583/5-11: Küçüksu civarındaki bostan hakkında Sufizâde Süleyman Sudi ve Vasil Hacıoğlu arasındaki dava/ The case in question between Sofou Zadé Suleiman Soudi who was claimed to usurp a vegetable garden in Kutchuk Souyou and Vassil Hadjoglou. [53] HR.SYS 2583/6-4: Ayvansaray'daki bir arsa üzerine Madam Zantopolu ve Ali Efendi arasındaki dava/ The case between Ali Efendi and Madame A.A. Xanthopoulo at Arslan Iskelesi, Aivan Serai[54] HR.SYS 2584/14-7: İngiliz askerlerine gelen eşyanın gümrükten geçmesi sırasında yaşanan bazı problemler ve ilgili gümrük kanunu hakkında/ In regard to Customs formalities to be complied with on withdrawal of articles consigned to the British Military Authorities [55] HR.SYS 2584/4-25: Karaağaç'ta Müttefik güçlerinin 506 sandık orağın bulunduğu anbara girmesinin sebepleri hakkında/ The reasons why Allied Police effected an entry into the warehouse at Kara Agatch, in which 506 cases of scythes were stored. [56] HR.SYS 2586/3-33: Osmanlı Gümrük memurlarının haberi olmaksızın İzmir'e eşya sokulması hakkında/ Regarding the importation at Smyrna of various articles, without the knowledge of the Turkish Customs Authorities [57] HR.SYS 2587/6-16: İngiliz askerinin Mısır'dan İzmir'e getirmiş oldukları atların ithalat vergilerinin alınması hakkında/ Regarding the import tax on which the British Military Authorities had landed mules and horses from Egypt in Smyrna. [58] HR.SYS 2587/9-15: Amerikan hükümeti ile harp sırasında ve sonrasında yaşanan gümrük vergisi problemi hakkında/ On the problem ofthe customs taxes between the Sublime Porte and the American Government during and after the War. [59] HR.SYS 2588/6-14: Çanakkale'de gümrük vergisine karışacak bir İngiliz görevlisi bulunmadığına dair/ Regarding the non-payment of customs dues by a certain Mr. Wlahos Demostène of Maidos on the fac that there is no British officials who took payment of customs in Chanakkala [60] HR.SYS 2593/1-26: Yunan tebasından Yorgi hakkında Beşiktaş Sulh Mahkemesi'nde görülen davaya dair/ On a judgement rendered by the Beshiktash Correctional court (Mahkeme-i-Sulhieh) about the Hellenic subject Yorghi [61] HR.SYS 2589/1-32: Ticaret için gelen İngiliz gemilerine İstanbul rıhtımında uygun yer ayarlanması hakkında/ On the permission given to British Steamers expected to arrive shortly with cargo for the resumption of trade between the United Kingdom and Turkey at the Stamboul Quay. [62] HR.SYS 2590/2-14: Trabzon askeri kumandanı Binbaşı Fehim Bey'in mütareke gereği ordunun terhis edilmesini uygulamamasına dair/ Regarding Bimbashi Fehim Bey who were claimed not to make the army demobilized in Trebizond [63] HR.SYS 2591/5-13: Boğaziçi Seyr-i Sefain İdâresi'nin sipariş ettiği vapurlar hakkında/Relative to the four vessels being built by the firm of J.W. Klawitter of Danzig for the Seir-i-Sefain Company [64] HR.SYS 2551/6-11:Yeni Yunân Dârü'l-fünûn'u olmak üzere Yunân memurlarının İzmir'deki Mekteb-i Sanâyi binâsını işgâl etmek niyetinde bulunduklarına dâir/Regarding the alleged intention of the Greek Authorities at Symrna to take over the property of the Ecole des Arts et Métiers for the use of the new Greek University[65] HR.SYS 2593/2-31: İngiliz tebasından Henry Woods'a açılan davanın geçersiz olduğuna dair/ About becoming void of the judgment of the first civil court of Pera that a British subject Sir Henry Woods was punished [66] HR.SYS 2594/3-15: Yunan tebasından Marko L. Hakko aleyhindeki mahkeme hükmüne dair/ On a judgment given by an Ottoman Tribunal against a certain Marco. L. Acco [67] HR.SYS 2595/10-12: Müttefiklerin Zabıta Komisyonun Mehmed Hulusi Efendi ve Andromah Lazaroviç arasındaki davaya müdahale ettiğine dair/ Relative to the intervention of the Allied Police Commission in a dispute between Mehmed Holoussi Effendi and Madame Andromachi Lazarovitch, a Serbian subject [68] HR.SYS 2596/2-23: İdris Hıfzı Efendi ve National Fire Insurance arasındaki anlaşmazlık hakkında Amerikan Fevkalade Komiseri'nin kararı/ Concerning the conflict between Idris Hıfzi Effendi and the National Fire Constantinople of the inspector and the decision of the American High Commission[69] HR.SYS 2565/7-16: Memleket dahilinde İngiliz zabitleri tarafından yapılan masrafların Osmanlı yerel memurları tarafından karşılanması/ Relative to payment by local Turkish Authorities of the expenses incurred by representative British Officiers in the Interior[70] HR.SYS 2596/2-24: İdris Hıfzı Efendi ve National Fire Insurance arasındaki anlaşmazlık hakkında/ Regarding a dispute between İdris Hıfzı and National Fire Insurance[71] HR.SYS 2566/5-22: Mehmed Arif Bey'in memleketine i‘âdesi hakkında/On the subject of the repatriation of Mehmet Arif Bey[72] HR.SYS 2596/8-12: Mehmed Hulusi Efendi ve Andromah Lazaroviç arasındaki davaya dair/ Relative to the dispute between Andromahi Lazarevitch and Houloussi Bey [73] HR.SYS 2597/2-13: 1917 senesinde Bağdad'da bazı Hristiyan ve Musevilerin öldürülmesi olayına karıştığı söylenen Hüsnü ve Saadeddin Efendilerin teslim edilmesi hakkında/ About the surrender of two persons named Husni Bey and Saaduddin Bey, who are accused of complicity in the murder of Christians and Jews at Bagdad early in 1917. [74] HR.SYS 2597/10-50: Yunan tebasından Periklis'in yeniden tutuklanması hakkında/ About Hellenic subject Pericles Dionissiou Dracatos who was again arrested by the Turkish Authorities. [75] HR.SYS 2598/3-24: Bir İngiliz subayı aleyhinde konuşan Hasan Tahsin'in memuriyetten uzaklaştırılması/ The removal of Hassan Tahsin effendi who had false accusations against a British officer [76] HR.SYS 2598/6-13: Harbiye Nezareti örtülü ödeneğinden Malta'da tutuklu bazı Osmanlılara gönderilen para hakkında/ Relative to advances made from the Secret Funds of the Ministry of War to certain Ottoman subjects interned at Malta[77] HR.SYS 2568/1-29: Kaymakam Seyyid Kenan gibi zevatın memleketlerine iadesinde İngiliz memurlarının kolaylık sağlayacakları/ British Authorities will give facilities if it is desired to forward money for the purpose of repatriating persons like Lieutenant-Colonel Kinan.[78] HR.SYS 2599/2-3: Resulayn'da Osmanlı kaymakamının İngiliz memuruna hakaret ettiği iddiası hakkında/ On a claim that a despatch bearer sent by the Assistance Political Officer was arrested at Ras-ul-Ain, and humiliated by the Kaimakam and a Turkish Officer [79] HR.SYS 2599/4-35: Doktor Abdüsselam Paşa'nın tutuklanması hakkında/ About Dr. Abdus-Selam Pasha who was arrested by the Inter-Allied Police [80] HR.SYS 2600/6-105: Milli İşletme Anonim Şirketi tarafından talep edilen Demiryolları Askeri Kontrol Heyeti kontrolündeki vagonlar hakkında/ On the subject of tank wagons held by the Military Control of Railways, and claimed by the Société Nationale Anonyme d'Exploitation [81] HR.SYS 2606/1-2: Deniz korsanları tarafından soyulduğunu anlatan Hristiyos H. Antonyon'un mektubu/ A translation of a letter from Christos H. Antonion regarding the seizure of the cargo of a vessel in the Sea of Marmora, and the extortion of money from the owner.[82]HR.SYS 2606/1-19:Marmara Adaları civarında meydana gelen korsanlık olayları hakkında/ The deplorable conditions existing both ashore and afloat, in the neighbourhood of the Marmara Islands, due to the unchecked operations of brigands and pirates. [83] HR.SYS 2606/1-23: Huzur ve asayişin tesisi için Anadolu'nun on askeri mıntıkaya bölünmesi hakkında ve Mustafa Kemal Paşa'ya dair/ On the division of Anatolia into ten zones as a means of better ensuring the maintenance of order and Mustapha Kemal Pasha [84] HR.SYS 2606/7-5: Osmanlı topraklarında yaşayan bazı gayrimüslimlerin baskı gördükleri iddiasına dair/ On the subject thatChristian communities were claimed to be subjected to coercion and intimidation by the Ottoman local authorities in certain parts of Turkey [85] HR.SYS 2607/4-5: Kuvva-yı Milliye'den zarar gören bazı mültecilerin İzmit'teki durumları hakkında/On the situation of the refugees arrived in Ismid having suffered from Nationalists [86] HR.SYS 2607/5-22: Alemdağ Ormanı civarında alınan bazı askeri tedbirler hakkında/ On some military precautions in the neighbourhood of Alem-Dagh Forest [87] HR.SYS 2608/6-6:Samsun'da bulunan III. Ordu Başkumandan'ı ve müfettiş Mustafa Kemal Paşa'ya dair / About the General Officer commanding the 3rd Turkish Army Corps and Mustapha Kemal Pascha at Samsoun

   Stok Kodu
   :
   9789754286434
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   238
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2020
   Kapak Türü
   :
   Softcover
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur kağıt
   Dili
   :
   Türkçe-English
   Resim Sayısı
   :
   1
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yeni Gelenler
Kapat